Publication date: 07/31/2023 8:27 a.m.
Eil. nr. Organizacijos pavadinimas Duomenų rinkinio pavadinimas Kategorijos Peržiūrų skaičius Įkėlimo data Brandos lygis Būsena Parsisiuntimų skaičius per portalą Parsisiuntimų skaičius per API
1 Nacionalinė švietimo agentūra Vaikų neformaliojo švietimo teikėjai Švietimas 587 2019-12-10 15:56:03 3 Suvesti duomenys 498 0
2 Nacionalinė švietimo agentūra Švietimo teikėjai Švietimas 558 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 508 0
3 Nacionalinė švietimo agentūra Laisvieji mokytojai Švietimas 765 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 457 0
4 Nacionalinė švietimo agentūra Neformaliojo vaikų švietimo programos Švietimas 874 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 607 0
5 Nacionalinė švietimo agentūra Studijų programos Švietimas 579 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 501 0
6 Nacionalinė švietimo agentūra Mokymo programos Švietimas 808 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 635 0
7 Nacionalinė švietimo agentūra Pedagogų kvalifikacija Švietimas 623 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 1978 0
8 Nacionalinė švietimo agentūra Mokytojų amžius (1) Švietimas 1599 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 755 0
9 Nacionalinė švietimo agentūra Mokytojų amžius (2) Švietimas 1216 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 628 0
10 Nacionalinė švietimo agentūra Mokiniai gyvenantys toliau nei 3 km nuo mokykos Moksleiviai 779 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 561 0
11 Nacionalinė švietimo agentūra Išvyksta mokytis užsienyje (Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai išvykę dalinių studijų į užsienio aukštąsias mokyklas) Švietimas 940 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 979 0
12 Nacionalinė švietimo agentūra Mokiniai atvykę mokytis iš užsienio (Studentai užsieniečiai, atvykę dalinių studijų į Lietuvos aukštąsias mokyklas) Švietimas 730 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 592 0
13 Nacionalinė švietimo agentūra Švietimo klasifikatoriai Švietimas 404 2019-12-10 15:56:04 3 Suvesti duomenys 78 0
14 Nacionalinė švietimo agentūra Bendrojo ugdymo mokyklų aplinka Švietimas 879 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 584 0
15 Nacionalinė švietimo agentūra Valstybinės švietimo 2013-2022 metų strategijos įgyvendinimo vertinimo rodikliai Švietimas 510 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 187 0
16 Nacionalinė švietimo agentūra Nesimokančių vaikų duomenys (1) Švietimas 1072 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 552 0
17 Nacionalinė švietimo agentūra Nesimokančių vaikų duomenys (2) Švietimas 641 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 510 0
18 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama profesiniam mokymui ir įgūdžių įgijimui. Mokymo programos Žemės ūkio investicijos 208 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 86 0
19 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 198 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 86 0
20 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 318 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 106 0
21 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos. Mokymų temos Žemės ūkio investicijos 350 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 100 0
22 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama pirmą kartą dalyvaujantiems kokybės sistemose. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 202 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 84 0
23 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į žemės ūkio valdas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 231 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 104 0
24 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į žemės ūkio valdas. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 214 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 93 0
25 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 362 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 86 0
26 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 212 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 83 0
27 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama žemės ūkio vandentvarkai. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 192 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 63 0
28 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama žemės ūkio vandentvarkai. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 200 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 81 0
29 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama miškų infrastruktūrai. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 215 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 59 0
30 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama miškų infrastruktūrai. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 206 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 77 0
31 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 261 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 71 0
32 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 206 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 83 0
33 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 187 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 74 0
34 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse. Investicijų kategorijos ir rūšys Ūkinė veikla ir verslas 179 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 81 0
35 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse. Veiklos Ūkinė veikla ir verslas 198 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 84 0
36 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama smulkiesiems ūkiams. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 174 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 62 0
37 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama smulkiesiems ūkiams. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 192 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 78 0
38 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 128 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 73 0
39 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai. Investicijų kategorijos ir rūšys Ūkinė veikla ir verslas 179 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 70 0
40 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai. Veiklos Ūkinė veikla ir verslas 80 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 65 0
41 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama biodujų gamybai iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 216 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 92 0
42 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (regioninis projektų planavimas). Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 172 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 92 0
43 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (regioninis projektų planavimas). Investicijų kategorijos ir rūšys Ūkinė veikla ir verslas 161 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 82 0
44 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama asbestinių stogų dangos keitimui. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 202 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 95 0
45 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama vietiniams keliams. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 214 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 72 0
46 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį (regioninis projektų planavimas). Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 145 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 74 0
47 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį (regioninis projektų planavimas). Investicijų kategorijos ir rūšys Ūkinė veikla ir verslas 138 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 76 0
48 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Tradicinių amatų centrų plėtra. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 195 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 81 0
49 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Tradicinių amatų centrų plėtra. Investicijų kategorijos ir rūšys Ūkinė veikla ir verslas 173 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 74 0
50 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miško veisimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 253 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 66 0
51 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 307 2019-12-10 15:56:05 3 Suvesti duomenys 99 0
52 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 372 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 93 0
53 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 284 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 216 0
54 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 279 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 219 0
55 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Investicijos į miškininkystės technologijas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 326 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 73 0
56 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Investicijos į miškininkystės technologijas. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 318 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 71 0
57 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 284 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 78 0
58 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 176 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 59 0
59 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui. Investicijų kategorijos ir rūšys Žemės ūkio investicijos 187 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 57 0
60 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama trumpų tiekimo grandinių ir vietos rinkų skatinimui vietos lygmeniu. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 8 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 52 0
61 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parengiamoji parama. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 165 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 56 0
62 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS (Parama VVG veiklai ir gyventojų aktyvinimui). Bendra informacija + Strategija Ūkinė veikla ir verslas 187 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 80 0
63 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS (Parama VVG veiklai ir gyventojų aktyvinimui). Vietos projektai Ūkinė veikla ir verslas 187 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 86 0
64 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Bitės 1 („Techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms“, „Kova su avilių kenkėjais ir bičių ligomis, ypač varoze“, „Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos“, „Rinkos stebėsena“). Bendroji informacija Žemės ūkio veikla 500 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 121 0
65 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Bitės 2 („Avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“, „Bičių šeimų atnaujinimas“, „Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“). Bendroji informacija Žemės ūkio veikla 402 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 216 0
66 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Bitės 2 („Avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“, „Bičių šeimų atnaujinimas“, „Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“). Investicijų rūšys Žemės ūkio veikla 359 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 101 0
67 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Bitės 2 („Avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“, „Bičių šeimų atnaujinimas“, „Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“). Bičių šeimų skaičius Žemės ūkio veikla 365 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 109 0
68 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 38ŽP Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis (jūrų ir vidaus vandenų žvejybai) Bendra informacija Žuvininkystė 390 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 447 0
69 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 38ŽP Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis (jūrų ir vidaus vandenų žvejybai) Investicijų kategorijos ir rūšys Žuvininkystė 420 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 320 0
70 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos, kuriomis siekiama palengvinti įpareigojimo iškrauti visą laimikį laikymąsi Bendra informacija Žuvininkystė 231 2019-12-10 15:56:06 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
71 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 40RU Jūrų biologinės įvairovės išsaugojimas ir atkūrimas. Laimikiui žinduolių ir paukščių padarytos žalos kompensavimo sistemos** (Kompensacinė priemonė, galima pateikti bendrą informaciją) Žuvininkystė 492 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 122 0
72 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 42PV Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (jūrų ir vidaus vandenų žvejybai) Žuvininkystė 398 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 116 0
73 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 42PVS Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (jūrų ir vidaus vandenų žvejybai) (Supaprastinta parama) Žuvininkystė 452 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 122 0
74 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos į žvejybos uostų ir aukcionų patalpų infrastruktūros arba iškrovimo vietų ir priedangų gerinimą Bendra informacija Žuvininkystė 203 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 57 0
75 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Investicijos į laivą, energijos vartojimo efektyvumo patikrinimas, sistemos, tyrimai, kuriais vertinamas alternatyvių varomųjų sistemų ir alternatyvaus korpuso dizaino poveikis. Bendra informacija Žuvininkystė 203 2019-12-10 15:56:06 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
76 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 41VK Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimas arba modernizavimas. Bendra informacija Žuvininkystė 337 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 123 0
77 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 48IA Produktyvios investicijos į akvakultūrą (išskyrus energijos vartojimo efektyvumo didinimą). Bendra informacija Žuvininkystė 389 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 117 0
78 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 48IA Produktyvios investicijos į akvakultūrą (išskyrus energijos vartojimo efektyvumo didinimą). Investicijų kategorijos ir rūšys Žuvininkystė 297 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 119 0
79 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 48IAS Produktyvios investicijos į akvakultūrą (Supaprastinta parama). Bendra informacija Žuvininkystė 316 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 114 0
80 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 48IAS Produktyvios investicijos į akvakultūrą (Supaprastinta parama). Investicijų kategorijos ir rūšys Žuvininkystė 320 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 80 0
81 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 48ED Produktyvios investicijos į akvakultūrą. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir atsinaujinančioji energija. Bendra informacija Žuvininkystė 360 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 113 0
82 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 54AK Aplinkos apsaugos funkcijas atliekanti akvakultūra (Kompensacinė priemonė, galima pateikti bendrą informaciją) Žuvininkystė 313 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 83 0
83 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 35PP Parengiamoji parama. Bendra informacija Žuvininkystė 457 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 441 0
84 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 63VS Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas. Bendra informacija Žuvininkystė 313 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 89 0
85 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 42VS Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas (Dvisektorinės vietos plėtros strategijos). Bendra informacija (vietos projektų) Žuvininkystė 387 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 118 0
86 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 64BV Bendradarbiavimo veikla. Bendra informacija Žuvininkystė 264 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 84 0
87 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 66GR Gamybos ir rinkodaros planai Bendra informacija Žuvininkystė 262 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 68 0
88 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama sandėliavimui. Bendra informacija Žuvininkystė 248 2019-12-10 15:56:06 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
89 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 68RP Rinkodaros priemonės Bendra informacija Žuvininkystė 197 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 67 0
90 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Rinkodaros priemonės veiklos sritis „Respublikinė žuvininkystės produktų vartojimo skatinimo kampanija“. Bendra informacija Žuvininkystė 143 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 51 0
91 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 66PR Žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas. Bendra informacija Žuvininkystė 371 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 82 0
92 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 66PR Žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas. Investicijų kategorijos ir rūšys Žuvininkystė 301 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 69 0
93 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 66PRS Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (Supaprastinta parama). Bendra informacija Žuvininkystė 301 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 71 0
94 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 66PRS Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (Supaprastinta parama). Investicijų kategorijos ir rūšys Žuvininkystė 164 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 57 0
95 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Draudimo įmokų dalinis kompensavimas. Bendra informacija Žemės ūkis 260 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 67 0
96 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Paramos gamtos išteklių apsaugai gerinti žuvininkystės tvenkiniuose. Bendra informacija Žuvininkystė 210 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 76 0
97 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Dalies kredito palūkanų kompensavimas (6 priemonės). Bendra informacija Žemės ūkis 292 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 70 0
98 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Paramos teikimas bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą. Bendra informacija Žemės ūkis 245 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 62 0
99 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Nuostolių už priverstinai dėl užkrečiamųjų ligų – galvijų tuberkuliozės, galvijų bruceliozės, enzootinės galvijų leukozės –paskerstus galvijus įvertinimo atlyginimas. Bendra informacija Žemės ūkis 200 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 57 0
100 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Nuostolių, patirtų likviduojant gyvūnų užkrečiamąsias ligas, atlyginimas. Bendra informacija Žemės ūkis 215 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 58 0
101 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Nuostolių dėl fitosanitarijos priemonių taikymo dalinis kompensavimas. Bendra informacija Žemės ūkis 230 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 58 0
102 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pagalba už įsigytus ūkinius gyvūnus. Bendra informacija Žemės ūkis 226 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 56 0
103 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Valstybės pagalbos teikimas už šalutinių gyvūninių produktų, neskirtų vartoti žmonėms, pašalinimą ir naikinimą. Bendra informacija Žemės ūkis 221 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 67 0
104 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Atsietosios nuo gamybos papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos už bulius. Bendra informacija Žemės ūkis 228 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 61 0
105 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos už ėriavedes. Bendra informacija Žemės ūkis 460 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 64 0
106 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Atsietosios nuo gamybos papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos už karves žindenes ir telyčias. Bendra informacija Žemės ūkis 314 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 71 0
107 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama už pieną vaikams. Bendra informacija Žemės ūkis 224 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 61 0
108 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama grynaveislėms gyvūnams įsigyti. Bendra informacija Žemės ūkis 235 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 61 0
109 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama veislininkystei. Bendra informacija Žemės ūkis 235 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 75 0
110 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos KPP 2014-2020 m. priemonė ,,Rizikos valdymas‘‘ (Gyvūnų draudimas). Bendra informacija Žemės ūkio veikla 398 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 121 0
111 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos KPP 2014-2020 m. priemonė ,,Rizikos valdymas‘‘ (Gyvūnų draudimas). Gyvūno rūšis Žemės ūkio veikla 388 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 125 0
112 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos KPP 2014-2020 m. priemonė ,,Rizikos valdymas‘‘ (Augalų draudimas). Bendra informacija Žemės ūkio veikla 430 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 113 0
113 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos KPP 2014-2020 m. priemonė ,,Rizikos valdymas‘‘ (Augalų draudimas). Augalo rūšis Žemės ūkio veikla 488 2019-12-10 15:56:06 3 Suvesti duomenys 234 0
114 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2013 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija (STIS) Žemės ūkis 2157 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 270 0
115 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2014 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija Žemės ūkis 2140 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 859 0
116 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2014 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Pasėlio rūšis Žemės ūkis 1715 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 664 0
117 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2014 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Gyvulių rūšis Žemės ūkis 2224 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 686 0
118 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2015 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija Žemės ūkis 1724 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 660 0
119 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2015 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Pasėlio rūšis Žemės ūkis 1330 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 135 0
120 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2015 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Gyvulių rūšis Žemės ūkis 1331 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 185 0
121 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2016 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija Žemės ūkis 699 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 311 0
122 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2016 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Pasėlio rūšis Žemės ūkis 1574 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 408 0
123 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2016 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Gyvulių rūšis Žemės ūkis 1289 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 153 0
124 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2017 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija Žemės ūkis 1272 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 128 0
125 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2017 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Pasėlio rūšis Žemės ūkis 1312 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 120 0
126 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2017 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Gyvulių rūšis Žemės ūkis 1262 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 115 0
127 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2018 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija Žemės ūkis 1313 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 119 0
128 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2018 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Pasėlio rūšis Žemės ūkis 1295 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 110 0
129 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2018 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Gyvulių rūšis Žemės ūkis 1265 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 106 0
130 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2018 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. GIS informacija Žemės ūkis 1310 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 113 0
131 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2019 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Bendra informacija Žemės ūkis 1354 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 122 0
132 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2019 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Pasėlio rūšis Žemės ūkis 333 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 93 0
133 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2019 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. Gyvulių rūšis Žemės ūkis 392 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 102 0
134 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2019 m. „Tiesioginės ir kompensacinės išmokos už deklaruotos plotus ir (arba) gyvulius“. GIS informacija Žemės ūkis 462 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 114 0
135 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Profesinio mokymo ir informavimo veikla. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 213 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 57 0
136 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 348 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 74 0
137 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 313 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 65 0
138 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Naudojimasis konsultavimo paslaugomis. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 279 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 67 0
139 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Nitratų direktyvos įgyvendinimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 276 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 57 0
140 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Investicijos į žemės ūkio produktų gamybą ir paslaugas, įskaitant projektus iki 150 000 Lt. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 1544 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 597 0
141 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Trumpos rotacijos plantacinių želdinių įveisimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 243 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 48 0
142 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio valdų modernizavimas (Nauji iššūkiai). Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 294 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 65 0
143 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miškų ekonominės vertės didinimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 286 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 58 0
144 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio produktų perdirbimas ir/ar rinkodara Žemės ūkio investicijos 236 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 69 0
145 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra Žemės ūkio investicijos 257 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 55 0
146 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio vandentvarka. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 268 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 67 0
147 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miškų infrastruktūros gerinimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 267 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 60 0
148 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pusiau natūrinis ūkininkavimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 172 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 56 0
149 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos (2004-2006). Bendra informacija Žemės ūkio veikla 394 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 84 0
150 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku (2007–2013 m. KPP). Bendra informacija Žemės ūkio veikla 351 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 87 0
151 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku (2004–2006 m. KPP įsipareigojimai) ****. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 323 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 75 0
152 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku *. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 235 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 56 0
153 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miškų aplinkosaugos išmokos *. Bendra informacija Žemės ūkio veikla 257 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 57 0
154 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Miškininkystės potencialo atkūrimas ir prevencinių priemonių įdiegimas. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 275 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 58 0
155 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pelno nesiekiančios investicijos miškuose. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 240 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 56 0
156 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Pelno nesiekiančios investicijos. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 256 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 82 0
157 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos Ūkinė veikla ir verslas 278 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 62 0
158 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama verslo kūrimui ir plėtrai Ūkinė veikla ir verslas 290 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 72 0
159 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo turizmo veiklos skatinimas Ūkinė veikla ir verslas 279 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 73 0
160 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Tradicinių amatų centrų kūrimas ir (arba) plėtra. Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 157 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 38 0
161 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo atnaujinimas ir plėtra (įgyvendinimas planavimo būdu). Bendra informacija Ūkinė veikla ir verslas 310 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 67 0
162 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Asbestinių stogų dangos keitimas (planavimo būdu). Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 335 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 59 0
163 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Plačiajuosčio interneto diegimas. Bendra informacija, 1 paramos gavėjas Ūkinė veikla ir verslas 379 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 76 0
164 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas (vietos projektai) Ūkinė veikla ir verslas 215 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 56 0
165 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio ir maisto produktų eksporto ir importo (įskaitant importą pagal tarifines kvotas bei pluoštinių kanapių importą) licencijavimas Žemės ūkis 268 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 68 0
166 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos UAIS bendra informacija Žemės ūkis 432 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 55 0
167 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Užregistruotų asmenų informacija Bedarbiai 1114 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 5305 0
168 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Sugebėjimų duomenys Bedarbiai 606 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 2647 0
169 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Išsilavinimo, kvalifikacijos duomenys Bedarbiai 922 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 140 0
170 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Studijų duomenys Bedarbiai 833 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 139 0
171 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Mokymosi duomenys Bedarbiai 516 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 320 0
172 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pageidaujamo darbo duomenys Bedarbiai 835 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 3267 0
173 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pageidaujamo profesinio mokymo duomenys Bedarbiai 418 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 96 0
174 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Apsilankymų UT duomenys Bedarbiai 1021 2019-12-10 15:56:07 3 Suvesti duomenys 154 0
175 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pasiūlyto darbo duomenys Bedarbiai 522 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2718 0
176 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Asmenų su nustatytu profesinės reabilitacijos poreikiu duomenys Bedarbiai 649 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 120 0
177 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos CV duomenys, nenurodyti prie kitų darbo ieškančių asmenų duomenų Bedarbiai 687 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 3519 0
178 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo ieškantiems asmenims UT mokamų išmokų duomenys Bedarbiai 951 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 3482 0
179 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pagal išmokos, UT mokamos darbo ieškantiems asmenims, tipą saugomi papildomi duomenys Bedarbiai 532 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 96 0
180 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Prašymo skirti NSDI duomenys Bedarbiai 383 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 96 0
181 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Bedarbių teritorinio judumo (nuo 2017-01-01 Parama judumui) rėmimo išmokos duomenys Bedarbiai 1087 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 226 0
182 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Apgyvendinimo išlaidų kompensacija Bedarbiai 926 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 147 0
183 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kelionės išlaidų kompensacijos skaičiavimui reikalingi duomenys Bedarbiai 526 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 92 0
184 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinio mokymo stipendijos skaičiavimui naudojami duomenys Bedarbiai 423 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 87 0
185 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinės reabilitacijos pašalpos skaičiavimui naudojami duomenys Bedarbiai 356 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 103 0
186 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Privalomo sveikatos patikrinimo kompensacijos išmoka Bedarbiai 373 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 86 0
187 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbdaviams / profesinio mokymo teikėjams / profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms mokamų išmokų duomenys Užimtumas 511 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 95 0
188 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Išmokos mokėjimo darbo laiko apskaitos žiniaraščio duomenys Bedarbiai 606 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 111 0
189 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos LDV registravimo žymos Laisvos darbo vietos 501 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 80 0
190 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Informacija ryšiams palaikyti Bedarbiai 703 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 110 0
191 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Reikalavimų pretendentui LDV užimti duomenys Laisvos darbo vietos 339 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2394 0
192 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbdavių duomenys Užimtumas 718 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 173 0
193 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Individualią veiklą pagal verslo liudijimus vykdančių asmenų duomenys Užimtumas 594 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 127 0
194 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo vietų steigimo, savarankiško užimtumo rėmimo, vietinių užimtumo iniciatyvų projekto įgyvendinimo sutarčių papildomi duomenys Laisvos darbo vietos 552 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 117 0
195 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimo ir finansavimo sutarčių duomenys Užimtumas 292 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 81 0
196 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo įgyvendinimo ir finansavimo sutarčių duomenys Užimtumas 406 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 93 0
197 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Dalyvio duomenys Laisvos darbo vietos 1003 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 195 0
198 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos UT įsipareigojimai Užimtumas 278 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 76 0
199 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Trišalės ir dvišalės mokymo sutarties papildomi duomenys Užimtumas 203 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 73 0
200 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbdavio duomenys (tik trišalėje sutartyje) Užimtumas 501 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 114 0
201 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinio mokymo kupono duomenys Užimtumas 213 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 68 0
202 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinio mokymo kupono 1 dalies duomenys Užimtumas 377 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 87 0
203 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinio mokymo kupono 2 dalies duomenys Užimtumas 318 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 87 0
204 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinės reabilitacijos sutarties su paslaugas teikiančia įstaiga papildomi duomenys Užimtumas 189 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 80 0
205 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinės reabilitacijos sutarties su profesinės reabilitacijos dalyviu papildomi duomenys Užimtumas 236 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 87 0
206 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Prašymo išduoti leidimą dirbti duomenys Užimtumas 234 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 85 0
207 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Užsienietį siunčiančio darbdavio duomenys Užimtumas 283 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 118 0
208 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbdavio Lietuvos Respublikoje duomenys Užimtumas 638 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 148 0
209 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau – leidimas gyventi) duomenys Užimtumas 285 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 84 0
210 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Prašymo priimti sprendimus duomenys Užimtumas 221 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 74 0
211 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbdavio Lietuvos Respublikoje (numatoma darbo vieta) duomenys Užimtumas 541 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 128 0
212 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Leidimo dirbti išdavimo, pratęsimo duomenys Užimtumas 256 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 80 0
213 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Sprendimų priėmimo duomenys Užimtumas 201 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 76 0
214 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos UT išvados dėl leidimo dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiui išdavimo duomenys Užimtumas 171 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 76 0
215 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos UT išvados dėl leidimo dirbti galiojimo laiko pratęsimo duomenys Užimtumas 262 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 75 0
216 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos UT išvados dėl sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo duomenys Užimtumas 255 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 83 0
217 Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie leidimo dirbti/sprendimo atsiėmimą siuntimo duomenys Užimtumas 313 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 119 0
218 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimai apie profesinę ligą Profesinės ligos 791 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2652 0
219 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinės ligos tyrimo akto I dalies duomenys Profesinės ligos 552 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2786 0
220 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimai apie įvykį darbe Sveikatos apsauga 680 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 3439 0
221 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos N1 akto duomenys Sveikatos apsauga 595 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2128 0
222 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos N2 akto duomenys Sveikatos apsauga 551 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2119 0
223 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Informacinės kortos duomenys Sveikatos apsauga 582 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2131 0
224 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie darbo tarybos sudarymą, nesudarymą duomenys Ekonomika ir finansai 569 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1270 0
225 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie statybos pradžią duomenys Ekonomika ir finansai 833 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1957 0
226 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie su asbestu susiusią veiklą duomenys Ekonomika ir finansai 498 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 190 0
227 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie į LR komandiruojamą dirbti darbuotoją duomenys Gyventojai 483 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2192 0
228 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie priimtą dirbti vaiką arba jo darbo sąlygų pakeitimą duomenys Darbo ir buities sąlygos 406 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1361 0
229 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimo apie darbo sutarties su vaiku nutraukimą duomenys Darbo ir buities sąlygos 376 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1365 0
230 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Skundų duomenys Turtiniai ir teisiniai santykiai 722 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2521 0
231 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pranešimų dėl viešo intereso duomenys Turtiniai ir teisiniai santykiai 576 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2188 0
232 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Individualių paklausimų duomenys Socialinė apsauga 370 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2154 0
233 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo ginčų duomenys Turtiniai ir teisiniai santykiai 738 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1642 0
234 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kitų prašymų duomenys Gyventojai 484 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2140 0
235 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nelegalaus darbo tyrimo aktai NDA Darbo ir buities sąlygos 586 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2155 0
236 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Reikalavimai pašalinti pažeidimus R1 Darbo ir buities sąlygos 355 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1695 0
237 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Reikalavimai sustabdyti darbus R2 Darbo ir buities sąlygos 354 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 1749 0
238 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Teminės ataskaitos Darbo ir buities sąlygos 468 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2118 0
239 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Administracinių nusižengimų protokolai ANP (ATPP) Teisėsauga ir teisėtvarka 1061 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2358 0
240 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Atliktų inspektavimų duomenys Darbo ir buities sąlygos 668 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2095 0
241 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbdavio kortelė Juridiniai asmenys 547 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 213 0
242 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įrenginiai pagal grupes ir pogrupius Pavojingi įrenginiai 344 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2174 0
243 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įrenginiai pagal pagaminimo metus Pavojingi įrenginiai 293 2019-12-10 15:56:08 3 Suvesti duomenys 2133 0
244 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įrenginiai pagal savivaldybes Pavojingi įrenginiai 384 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2027 0
245 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įrenginiai pagal grupes, pogrupius ir savivaldybes Pavojingi įrenginiai 322 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2167 0
246 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įrenginiai pagal savininko tipą Pavojingi įrenginiai 389 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2179 0
247 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įrenginiai pagal įgaliotas įstaigas Pavojingi įrenginiai 605 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2180 0
248 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Lietuvos žemės ūkio subjektų įregistruotų ratinių traktorių skaičius pagal gamintoją Transporto priemonės 2180 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2982 0
249 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Ūkininkų ūkių žemėnaudų grupavimas pagal bendrą plotą Žemės plotai 1855 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 3166 0
250 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Valdų EDV (žemės ūkio valdos ar ūkio bendrasis standartinis gamybinis pelnas ir ekonominis dydis, išreiškiamas ekonominio dydžio vienetais) pagal dydžius r. savivaldybių lygmenyje Žemės ūkio statistika 1308 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 370 0
251 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Valdų VED (produkcijos standartine verte išreikštas žemės ūkio valdos ekonominis dydis) pagal dydžius r. savivaldybių lygmenyje Žemės ūkio statistika 1443 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 454 0
252 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Deklaruotų javų plotų pasiskirstymas Žemės plotai 782 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 344 0
253 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Deklaruotų ankštinių javų plotų pasiskirstymas Žemės plotai 584 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 256 0
254 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Deklaruotų techninių augalų plotai Žemės plotai 531 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 256 0
255 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Deklaruoti bulvių ir daržovių plotai Žemės plotai 654 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 276 0
256 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Deklaruoti uogynų plotai Žemės plotai 707 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 305 0
257 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Deklaruoti sodų plotai Žemės plotai 744 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 303 0
258 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Deklaruoti pievų ir ganyklų plotai Žemės plotai 726 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 326 0
259 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Deklaruotų pasėlių plotai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. ir 2014-2020 m. programos priemonės "Ekologinis ūkininkavimas" Žemės plotai 746 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 384 0
260 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Deklaruoti plotai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. ir 2014-2020 m. programos priemonės "Agrarinė aplinkosauga ir klimatas/Agrarinės aplinkosaugos išmokos" veiklas Žemės plotai 685 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 273 0
261 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Laikomų gyvūnų augintinių duomenys Flora ir fauna 2146 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2875 0
262 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Išvežtų, prarastų gyvūnų augintinių duomenys Flora ir fauna 1536 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2824 0
263 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Laikomų ūkinių gyvūnų duomenys Flora ir fauna 2573 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 3333 0
264 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Galvijų kraujo laipsnio duomenys Flora ir fauna 1295 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2535 0
265 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Paskerstų ūkinių gyvūnų duomenys Maisto pramonė 1309 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2485 0
266 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Ūkinių gyvūnų gaišimai ir papjauti laukinių gyvūnų Gyvulininkystė 1288 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2567 0
267 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Ūkinių gyvūnų importo, eksporto duomenys Gyvulių transportavimas 1297 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2480 0
268 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Kiaulių pasiskirstymas pagal teritoriją Gyvulininkystė 595 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 316 0
269 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Sutartinių gyvulių skaičiaus duomenys Taršos židiniai 1359 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 378 0
270 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Sėklinimo, kergimo, atsivedimo duomenys Gyvulininkystė 1435 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2452 0
271 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Galvijų supirkimo kainos Lietuvoje Žemės ūkis 14593 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 23219 0
272 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Grūdų ir aliejinių augalų sėklų supirkimo kainos Lietuvoje Žemės ūkis 1690 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 2505 0
273 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Kai kurių Lietuvos pieno perdirbimo įmonėse pagamintų pieno gaminių pardavimai vidaus rinkoje Žemės ūkis 1450 2019-12-10 15:56:09 2 Suvesti duomenys 1736 0
274 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Lietuvos žuvų perdirbimo pramonės įmonėse pagamintos produkcijos kiekis pagal produktus Žemės ūkio statistika 606 2019-12-10 15:56:09 3 Suvesti duomenys 274 0
275 Nacionalinė švietimo agentūra Absolventų skaičius Švietimas 1475 2020-01-21 16:28:33 3 Suvesti duomenys 861 0
276 Nacionalinė švietimo agentūra Jungtinės klasės Moksleiviai 827 2020-01-21 16:29:07 3 Suvesti duomenys 470 0
277 Nacionalinė švietimo agentūra Studentų skaičius 1 Švietimas 1007 2020-01-22 12:04:38 3 Suvesti duomenys 590 0
278 Nacionalinė švietimo agentūra Studentų skaičius 2 Švietimas 1068 2020-01-22 12:04:56 3 Suvesti duomenys 621 0
279 Nacionalinė švietimo agentūra Studentų skaičius 3 Švietimas 857 2020-01-22 12:05:08 3 Suvesti duomenys 634 0
280 Nacionalinė švietimo agentūra Priimtų į pirmą kursą studentų skaičius 1 Švietimas 1114 2020-01-22 12:05:50 3 Suvesti duomenys 638 0
281 Nacionalinė švietimo agentūra Priimtų į pirmą kursą studentų skaičius 2 Švietimas 848 2020-01-22 12:06:03 3 Suvesti duomenys 683 0
282 Nacionalinė švietimo agentūra Studentų užsieniečių skaičius 1 Švietimas 768 2020-01-22 12:11:24 3 Suvesti duomenys 645 0
283 Nacionalinė švietimo agentūra Dėstytojų skaičius 1 Švietimas 846 2020-01-22 12:15:47 3 Suvesti duomenys 542 0
284 Nacionalinė švietimo agentūra Vaikų skaičius 1 Švietimas 887 2020-01-22 12:18:30 3 Suvesti duomenys 561 0
285 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Mokėjimai valstybės biudžeto lėšų gavėjams null 484 2020-02-07 09:12:01 0 Suvesti duomenys 0 0
286 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Savivaldybių biudžetų išlaidų vykdymo duomenys null 588 2020-02-10 16:22:36 0 Suvesti duomenys 0 0
287 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Savivaldybių biudžetų pajamų surinkimo duomenys null 510 2020-02-10 17:41:35 0 Suvesti duomenys 0 0
288 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Valstybės biudžeto išlaidų vykdymo duomenys null 592 2020-02-10 17:43:27 0 Suvesti duomenys 0 0
289 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Valstybės biudžeto pajamų vykdymo duomenys null 631 2020-02-10 17:44:43 0 Suvesti duomenys 0 0
290 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Valstybės, savivaldybių ir fondų biudžetų išlaidų vykdymo duomenys null 447 2020-02-10 17:46:00 0 Suvesti duomenys 0 0
291 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Valstybės, savivaldybių ir fondų biudžetų pajamų vykdymo duomenys null 406 2020-02-10 17:47:03 0 Suvesti duomenys 0 0
292 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Viešojo sektoriaus subjektų veiklos rezultatų ataskaitų duomenys null 547 2020-02-10 17:49:48 0 Suvesti duomenys 0 0
293 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Viešojo sektoriaus subjektų finansinės būklės ataskaitų duomenys null 518 2020-02-10 17:51:30 0 Suvesti duomenys 0 0
294 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Valstybės, savivaldybių ir fondų veiklos rezultatų ataskaitos duomenys null 606 2020-02-10 17:53:22 0 Suvesti duomenys 0 0
295 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Valstybės, savivaldybių ir fondų finansinės būklės ataskaitos duomenys null 452 2020-02-10 17:54:51 0 Suvesti duomenys 0 0
296 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų mokiniai Moksleiviai 410 2020-02-14 15:38:12 2 Suvesti duomenys 0 0
297 Nacionalinė švietimo agentūra Valstybės (strateginiai) švietimo stebėsenos rodikliai Švietimas 180 2020-02-18 16:03:19 3 Suvesti duomenys 63 0
298 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Parama profesiniam mokymui ir įgūdžių įgijimui. Bendra informacija Žemės ūkio investicijos 159 2020-03-04 13:47:50 3 Suvesti duomenys 60 0
299 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų pagalbos mokiniui specialistų amžius Švietimas 433 2020-03-10 15:42:58 3 Suvesti duomenys 469 0
300 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų mokiniai pagal kursus ir mokymo programas Moksleiviai 507 2020-03-10 15:48:02 3 Suvesti duomenys 641 0
301 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų mokinių amžius Moksleiviai 554 2020-03-10 15:48:09 3 Suvesti duomenys 588 0
302 Nacionalinė švietimo agentūra Baigusiųjų profesines mokyklas mokinių amžius Švietimas 733 2020-03-10 15:48:17 3 Suvesti duomenys 579 0
303 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų mokiniai pagal mokymosi kalbas Moksleiviai 443 2020-03-10 15:48:25 3 Suvesti duomenys 484 0
304 Nacionalinė švietimo agentūra Duomenys apie užsienio kalbų mokymą profesinėse mokyklose Moksleiviai 575 2020-03-10 15:49:55 3 Suvesti duomenys 489 0
305 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų mokinių, kurie mokosi užsienio kalbų, amžius Moksleiviai 497 2020-03-10 15:50:03 3 Suvesti duomenys 490 0
306 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų pedagoginiai darbuotojai Švietimas 420 2020-03-10 15:51:21 3 Suvesti duomenys 502 0
307 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų bendrojo ugdymo dalykų mokytojų amžius Švietimas 398 2020-03-12 09:45:13 3 Suvesti duomenys 487 0
308 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų profesijos mokytojų amžius Švietimas 530 2020-03-12 09:45:20 3 Suvesti duomenys 503 0
309 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų direktoriių amžius ir kvalifikacinės kategorijos Švietimas 559 2020-03-12 09:45:31 3 Suvesti duomenys 455 0
310 Nacionalinė švietimo agentūra Profesinių mokyklų direktoriaus pavaduotojų ir skyrių vedėjų amžius ir kvalifikacinės kategorijos Švietimas 401 2020-03-12 09:45:41 3 Suvesti duomenys 479 0
311 Nacionalinė švietimo agentūra Baigusieji profesines mokyklas mokiniai pagal kursus ir mokymo programas Švietimas 694 2020-03-12 09:56:02 3 Suvesti duomenys 676 0
312 Nacionalinė švietimo agentūra Tyrėjų skaičius Švietimas 240 2020-04-02 17:32:18 3 Suvesti duomenys 456 0
313 Nacionalinė švietimo agentūra Stojimas į aukštąsias mokyklas Švietimas 556 2020-04-02 17:38:09 3 Suvesti duomenys 492 0
314 Nacionalinė švietimo agentūra Prevencinių programų įgyvendinimas Švietimas 366 2020-04-02 18:50:06 3 Suvesti duomenys 474 0
315 Nacionalinė švietimo agentūra Mokytojų, dirbančių ne vienoje mokykloje, skaičius pagal savivaldybes Švietimas 482 2020-04-02 18:52:27 3 Suvesti duomenys 466 0
316 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Aplinkos oro monitoringo duomenys Aplinkos tarša 970 2020-04-10 10:36:16 0 Suvesti duomenys 156 0
317 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Aplinkos triukšmo monitoringo duomenys Aplinka 570 2020-04-10 14:08:28 0 Suvesti duomenys 169 0
318 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Dirvožemio monitoringas Aplinkos tarša 638 2020-04-23 09:50:15 3 Suvesti duomenys 89 0
319 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Paviršinio vandens monitoringo duomenys Aplinkos tarša 477 2020-04-23 10:21:39 3 Suvesti duomenys 89 0
320 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Mokslininkų ir žvejų partnerystės Žuvininkystė 273 2020-04-28 16:23:58 3 Suvesti duomenys 55 0
321 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą. Bendra informacija Žemės ūkio veikla 319 2020-04-28 17:22:22 3 Suvesti duomenys 62 0
322 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Gaivalinių nelaimių ir katastrofinių įvykių paveikto žemės ūkio gamybos potencialo atkūrimas ir atitinkamos prevencinės veiklos vykdymas . Bendra informacija Žemės ūkio veikla 326 2020-04-29 07:27:28 3 Suvesti duomenys 56 0
323 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Pranešimai apie problemas mieste Regionai ir miestai 826 2020-05-13 13:51:12 3 Suvesti duomenys 131 0
324 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Savivaldybės skola ir paskolos dalis skoloje Ekonomika ir finansai 609 2020-05-14 09:18:24 3 Suvesti duomenys 201 1
325 Viešųjų pirkimų tarnyba Pirkimai, vykdyti po 2017 m. liepos 1 d. Viešieji pirkimai 807 2020-06-05 15:53:15 4 Suvesti duomenys 0 0
326 Viešųjų pirkimų tarnyba Pirkimai, vykdyti iki 2017 m. birželio 30 d. Viešieji pirkimai 375 2020-06-05 15:53:15 4 Suvesti duomenys 0 0
327 Nacionalinis akreditacijos biuras Akredituotų atitikties įvertinimo įstaigų sąrašas Ūkinė veikla ir verslas 246 2020-06-10 10:40:52 0 Suvesti duomenys 0 0
328 Higienos institutas Antimikrobinių vaistinių preparatų vartojimo Lietuvoje ataskaita Vaistiniai preparatai 773 2020-06-10 10:40:52 4 Suvesti duomenys 0 0
329 Higienos institutas Apsilankymų pas gydytojus / odontologus skaičius Sveikatos apsauga 671 2020-06-10 10:40:53 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
330 Higienos institutas Ligonių, gydytų dėl sužalojimų ir apsinuodijimų stacionaruose ir priėmimo-skubios pagalbos skyriuose, skaičius Sveikatos apsauga 260 2020-06-10 10:40:53 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
331 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Nemokumo administratorių sąrašas Verslo licencijos 585 2020-06-10 10:40:54 3 Suvesti duomenys 0 0
332 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Mokestinių patikrinimų metu juridiniams asmenims priskaičiuotos sumos Mokesčių administravimas 556 2020-06-10 10:40:55 4 Suvesti duomenys 0 0
333 Radiacinės saugos centras Radiacinės saugos centro atlikti radiacinės saugos reikalavimų vykdymo patikrinimai Valstybės valdymas, viešasis administravimas 343 2020-06-10 10:40:57 4 Suvesti duomenys 0 0
334 Aplinkos apsaugos agentūra Atliekų susidarymo ir tvarkymo duomenys Aplinkos tarša 613 2020-06-10 10:40:57 4 Suvesti duomenys 0 0
335 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Biocidiniai produktai Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 342 2020-06-10 10:40:59 0 Suvesti duomenys 0 0
336 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Bankroto ir restruktūrizavimo procesų duomenys ir analizė Statistinė analizė 1120 2020-06-10 10:40:59 0 Suvesti duomenys 0 0
337 Aplinkos apsaugos agentūra Upių kategorijos vandens telkinių būklės duomenys Upės 354 2020-06-10 10:41:02 4 Suvesti duomenys 0 0
338 Aplinkos apsaugos agentūra Lietuvos valstybinio oro monitoringo automatinių stočių matavimo duomenys Aplinkos ir klimato monitoringas 494 2020-06-10 10:41:02 4 Suvesti duomenys 0 0
339 Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Eismo įvykių, įvykusių Lietuvos Respublikoje, kurių metu žuvo ir (ar) buvo sužeisti žmonės, duomenys Nusikalstama veikla, kiti įvykiai 1159 2020-06-10 10:41:03 3 Suvesti duomenys 1528 0
340 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Fizinių asmenų bankrotas null 772 2020-06-10 10:41:05 0 Suvesti duomenys 0 0
341 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įmonių restruktūrizavimo procesų sąrašas null 448 2020-06-10 10:41:13 0 Suvesti duomenys 0 0
342 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įmonių bankroto procesų sąrašas null 995 2020-06-10 10:41:13 0 Suvesti duomenys 0 0
343 Higienos institutas Hospitalinių infekcijų duomenys Sveikatos apsauga 520 2020-06-10 10:41:14 0 Suvesti duomenys 0 0
344 Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Informacija apie vandens matavimo stotis Aplinkos ir klimato monitoringas 1004 2020-06-10 10:41:14 4 Užpildyti metaduomenys 0 0
345 Lietuvos metrologijos inspekcija Individualios sąrankos degalų matavimo sistemų plombavimo schemos Ūkinė veikla ir verslas 312 2020-06-10 10:41:14 0 Suvesti duomenys 0 0
346 Valstybinė miškų tarnyba Informacija apie privačių miškų vidinių miškotvarkos projektų registraciją Miškai 65 2020-06-10 10:41:15 4 Suvesti duomenys 0 0
347 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Mokesčių mokėtojų registre fiksuoti juridinių asmenų duomenys Mokesčių mokėtojai 1633 2020-06-10 10:41:16 4 Suvesti duomenys 0 0
348 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Informacija apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 279 2020-06-10 10:41:16 0 Suvesti duomenys 0 0
349 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Informacija apie išduotas išlygos geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio ribinei vertei taikymo sąlygas Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 297 2020-06-10 10:41:17 0 Suvesti duomenys 0 0
350 Ryšių reguliavimo tarnyba INTERNETO PRIEIGOS STEBĖSENOS SISTEMA Telekomunikacijos ir ryšiai 617 2020-06-10 10:41:17 3 Suvesti duomenys 0 0
351 Higienos institutas Stacionaro dienos atvejų skaičius Ligoninės 347 2020-06-10 10:41:23 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
352 Aplinkos apsaugos agentūra Išleidžiamų ir perduodamų teršalų duomenys Aplinkos tarša 410 2020-06-10 10:41:24 4 Suvesti duomenys 0 0
353 Lietuvos metrologijos inspekcija Išduotų leidimų ženklinti fasuotas prekes arba matavimo indus atitinkamai „e“ ir „3“ ženklais sąrašas Ūkinė veikla ir verslas 249 2020-06-10 10:41:25 0 Suvesti duomenys 0 0
354 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Juridinių asmenų sumokėti mokesčiai Mokesčių mokėtojai 591 2020-06-10 10:41:25 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
355 Valstybės duomenų agentūra Gyventojų užimtumo statistinio tyrimo duomenys Gyventojų statistika 528 2020-06-10 10:41:26 4 Suvesti duomenys 0 0
356 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos teikiamų viešųjų paslaugų sąrašas Savivaldos institucijos 741 2020-06-10 10:41:27 3 Suvesti duomenys 231 0
357 Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Laisvos vietos vaikų socialinės globos įstaigose Socialinė apsauga 591 2020-06-10 10:41:30 3 Suvesti duomenys 1780 0
358 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Leidimų-higienos pasų duomenys Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 401 2020-06-10 10:41:33 0 Suvesti duomenys 0 0
359 Lietuvos bioetikos komitetas Lietuvos bioetikos komiteto išduoti leidimai atlikti biomedicininius tyrimus null 212 2020-06-10 10:41:33 0 Suvesti duomenys 0 0
360 Lietuvos bioetikos komitetas Lietuvos bioetikos komiteto išduoti pritarimų atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą liudijimai Vaistiniai preparatai 138 2020-06-10 10:41:33 0 Suvesti duomenys 0 0
361 Lietuvos metrologijos inspekcija Lietuvos matavimo priemonių valstybės registras Ūkinė veikla ir verslas 208 2020-06-10 10:41:34 0 Suvesti duomenys 0 0
362 Valstybinė miškų tarnyba Lietuvos sėklinės miško bazės objektų sąrašai Miškai 126 2020-06-10 10:41:35 4 Suvesti duomenys 0 0
363 Lietuvos bankas Lietuvos finansinės sąskaitos Statistika 283 2020-06-10 10:41:35 3 Suvesti duomenys 0 0
364 Ryšių reguliavimo tarnyba Lietuvos Respublikos prižiūrimų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų sąrašas Telekomunikacijos ir ryšiai 204 2020-06-10 10:41:37 0 Suvesti duomenys 0 0
365 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo svetainės (https://orangeprojects.lt) duomenys Tarptautinis bendradarbiavimas 1268 2020-06-10 10:41:38 3 Suvesti duomenys 53 0
366 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registras Žemės ūkis 60 2020-06-10 10:41:40 2 Suvesti duomenys 0 0
367 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos finansų ministerijos patvirtintų lošimo įrenginių tipų sąrašas Lošimų įrenginiai 567 2020-06-10 10:41:41 3 Suvesti duomenys 15 0
368 Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba Saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenys Saugomos teritorijos 390 2020-06-10 10:41:43 4 Suvesti duomenys 0 0
369 Lietuvos metrologijos inspekcija Matavimo priemonių, įrašytų į Lietuvos matavimo priemonių registrą, tipo patvirtinimo sertifikatų galiojimo laikas Ūkinė veikla ir verslas 205 2020-06-10 10:41:43 0 Suvesti duomenys 0 0
370 Valstybės duomenų agentūra Pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo duomenys Socialinė apsauga 283 2020-06-10 10:41:44 4 Suvesti duomenys 0 0
371 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Maisto informacinės sistemos duomenys apie maisto tvarkymo subjektus Maisto pramonė 573 2020-06-10 10:41:45 4 Suvesti duomenys 0 0
372 Valstybės duomenų agentūra Informacinių technologijų naudojimo namų ūkiuose statistinio tyrimo duomenys Ūkinė veikla ir verslas 226 2020-06-10 10:41:45 4 Suvesti duomenys 0 0
373 Valstybinė miškų tarnyba Miškų sanitarinė būklė Miškai 73 2020-06-10 10:41:49 4 Suvesti duomenys 0 0
374 Lietuvos bankas Mokėjimų statistika Statistika 345 2020-06-10 10:41:50 3 Suvesti duomenys 0 0
375 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Nemokumo procesus reglamentuojantys teisės aktai Įstatymai, kiti teisės aktai 576 2020-06-10 10:41:55 1 Suvesti duomenys 0 0
376 Higienos institutas Nepageidaujami įvykiai asmens sveikatos priežiūros įstaigose Sveikatos įstaigos 419 2020-06-10 10:41:56 0 Suvesti duomenys 0 0
377 Aplinkos apsaugos agentūra Į aplinkos orą išmetamų teršalų apskaitos duomenys Aplinkos tarša 401 2020-06-10 10:41:57 4 Suvesti duomenys 0 0
378 Higienos institutas Chirurginių operacijų skaičius stacionaruose pagal intervencijų (ACHI) grupes Ligoninės 540 2020-06-10 10:41:57 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
379 Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pamesti ir negaliojantys dokumentai, kurie buvo išduoti asmenims, nustatant darbingumo ar neįgalumo lygį, bendruosius specialiuosius poreikius ir vietoj kurių buvo išduoti nauji dokumentai Socialinė apsauga 402 2020-06-10 10:41:58 1 Suvesti duomenys 0 0
380 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Panaikinti nemokumo administratorių pažymėjimai Verslo licencijos 505 2020-06-10 10:41:59 0 Suvesti duomenys 0 0
381 Lietuvos bankas Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistika Statistika 291 2020-06-10 10:42:00 3 Suvesti duomenys 0 0
382 Lietuvos metrologijos inspekcija Paskirtųjų įstaigų vadovų patvirtintos degalų įpylimo kolonėlių plombavimo schemos Ūkinė veikla ir verslas 269 2020-06-10 10:42:00 0 Suvesti duomenys 0 0
383 Lietuvos bankas Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistika Statistika 270 2020-06-10 10:42:00 3 Suvesti duomenys 0 0
384 Lietuvos metrologijos inspekcija Pažymėjimų, leidžiančių ženklinti fasuotas prekes ir matavimo indus atitinkamai „e“ ir „3“ ženklais, sąrašas Ūkinė veikla ir verslas 200 2020-06-10 10:42:01 0 Suvesti duomenys 0 0
385 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Planuojamų tikrinti bankroto ir restruktūrizavimo administratorių sąrašas Valstybės valdymas, viešasis administravimas 516 2020-06-10 10:42:02 0 Suvesti duomenys 0 0
386 Valstybinė miškų tarnyba Privačių vidinės miškotvarkos projektų rengėjų sąrašas Miškai 74 2020-06-10 10:42:03 4 Suvesti duomenys 0 0
387 Radiacinės saugos centras Radiacinės saugos centro išduoti Leidimai vežti radioaktyviąsias medžiagas ir radioaktyviąsias atliekas Krovinių vežimas 292 2020-06-10 10:42:06 4 Suvesti duomenys 0 0
388 Radiacinės saugos centras Radiacinės saugos centro išduoti laikinieji leidimai vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais Licencijavimas 275 2020-06-10 10:42:07 4 Suvesti duomenys 0 0
389 Higienos institutas Sergančių asmenų skaičius Ligos 596 2020-06-10 10:42:12 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
390 Higienos institutas Stacionaro ligonių skaičius Ligoninės 421 2020-06-10 10:42:14 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
391 Šilutės rajono savivaldybės administracija Šilutės rajono savivaldybės administracijos teikiamų viešųjų ir (arba) administracinių paslaugų sąrašas Savivaldos institucijos 393 2020-06-10 10:42:15 3 Suvesti duomenys 51 0
392 Lietuvos standartizacijos departamentas Standartų terminų bazė Ūkinė veikla ir verslas 1951 2020-06-10 10:42:17 4 Suvesti duomenys 0 0
393 Higienos institutas Nuolatinių Lietuvos gyventojų, mirusių Lietuvoje ar užsienyje, ir nuolatinių Lietuvos Respublikos gyventojų negyvagimių mirties atvejų ir jų priežasčių duomenys Sveikatos apsauga 774 2020-06-10 10:42:18 4 Suvesti duomenys 0 0
394 Informacinės visuomenės plėtros komitetas Viešojo sektoriaus svetainių atitikimo reikalavimams tyrimai Valstybės valdymas, viešasis administravimas 593 2020-06-10 10:42:19 2 Suvesti duomenys 36 0
395 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Suderinti radiotechninių objektų radiotechninės dalies projektai Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 306 2020-06-10 10:42:19 0 Suvesti duomenys 0 0
396 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Suderinti radiotechninių objektų elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planai Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 270 2020-06-10 10:42:20 0 Suvesti duomenys 0 0
397 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Ūkininkų ūkių registras Žemės ūkio ir kaimo verslas 44 2020-06-10 10:42:25 2 Suvesti duomenys 0 0
398 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento konsulinės informacijos keliaujantiems ir gyvenantiems užsienyje tinklapio www.keliauk.urm.lt duomenys Konsulinė informacija 1208 2020-06-10 10:42:26 3 Suvesti duomenys 51 0
399 Aplinkos apsaugos agentūra Ežerų, tvenkinių ir dirbtinių nepratekamų paviršinio vandens telkinių duomenys Ežerai ir tvenkiniai 380 2020-06-10 10:42:27 4 Suvesti duomenys 0 0
400 Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos Valstybiniai georeferencinių erdvinių duomenų rinkiniai ir georeferencinio pagrindo žemėlapiai Georeferenciniai žemėlapiai 670 2020-06-10 10:42:30 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
401 Lietuvos metrologijos inspekcija Valstybinės metrologijos tarnybos patvirtintos degalų įpylimo kolonėlių plombavimo schemos Ūkinė veikla ir verslas 284 2020-06-10 10:42:31 0 Suvesti duomenys 0 0
402 Higienos institutas Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų duomenys Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistai 696 2020-06-10 10:42:37 4 Suvesti duomenys 0 0
403 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Žemės mokestis Mokesčių administravimas 1351 2020-06-10 10:42:41 4 Suvesti duomenys 0 0
404 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Faktinis šilumos poreikis, gamyba ir pirkimai Energetika 989 2020-07-02 16:31:39 3 Suvesti duomenys 1402 0
405 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Gamtinių dujų pirkimai Energetika 844 2020-07-02 16:31:39 3 Suvesti duomenys 713 0
406 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Termofikacinio vandens kaina Energetika 625 2020-07-02 16:31:39 3 Suvesti duomenys 86 0
407 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Šilumos ir karšto vandens kaina juridiniams vartotojams Energetika 792 2020-07-02 16:31:39 3 Suvesti duomenys 843 0
408 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Šilumos ir karšto vandens kaina buitiniams vartotojams Energetika 996 2020-07-02 16:31:39 3 Suvesti duomenys 847 0
409 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimas Aplinka 468 2020-07-08 12:50:43 2 Suvesti duomenys 227 0
410 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo tyrimai Aplinka 428 2020-07-08 12:50:43 2 Suvesti duomenys 156 0
411 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos vartotojams (gyventojams) Savivaldos institucijos 490 2020-07-10 07:57:00 3 Suvesti duomenys 76 0
412 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos abonentams (įmonėms ir įstaigoms) Savivaldos institucijos 669 2020-07-10 07:57:00 3 Suvesti duomenys 81 0
413 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Veislinių ūkinių gyvūnų produktyvumo duomenys Žemės ūkio veikla 1713 2020-07-14 19:35:41 3 Suvesti duomenys 2968 0
414 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Gido pažymėjimus turinčių asmenų sąrašas Turizmo paslaugos 1428 2020-10-06 13:02:24 3 Suvesti duomenys 183 0
415 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Licencijuotų kelionių pardavimo agentų sąrašas Turizmo paslaugos 803 2020-10-08 15:14:33 3 Suvesti duomenys 74 0
416 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašas Turizmo paslaugos 821 2020-10-08 15:48:49 3 Suvesti duomenys 135 0
417 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Neklasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašas Turizmo paslaugos 808 2020-10-08 16:05:39 3 Suvesti duomenys 201 0
418 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Licencijuotų kelionių organizatorių sąrašas Turizmo paslaugos 1019 2020-10-08 16:16:37 3 Suvesti duomenys 119 0
419 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos PVM deklaracijų duomenys Mokesčių administravimas 1113 2020-10-29 15:28:48 4 Suvesti duomenys 0 0
420 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Auditorių sąrašas Verslo licencijos 587 2020-11-03 23:07:10 1 Suvesti duomenys 0 0
421 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Audito įmonių sąrašas Verslo licencijos 565 2020-11-03 23:21:48 1 Suvesti duomenys 0 0
422 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Vertintojų ir vertinimo įmonių sąrašas Verslo licencijos 531 2020-11-03 23:49:59 3 Suvesti duomenys 0 0
423 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Verslo apskaitos standartai Įstatymai, kiti teisės aktai 712 2020-11-05 09:02:30 1 Suvesti duomenys 0 0
424 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Audito srities teisės aktai Įstatymai, kiti teisės aktai 578 2020-11-05 09:11:07 1 Suvesti duomenys 0 0
425 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Apskaitos srities teisės aktai Įstatymai, kiti teisės aktai 756 2020-11-05 12:23:17 3 Suvesti duomenys 0 0
426 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Vertinimo srities teisės aktai Įstatymai, kiti teisės aktai 486 2020-11-05 12:38:58 5 Suvesti duomenys 0 0
427 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Vertinimo planiniai patikrinimai Valstybės valdymas, viešasis administravimas 385 2020-11-05 14:20:33 3 Suvesti duomenys 0 0
428 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo kitų ES šalių PVM mokėtojams vertės Mokesčių administravimas 482 2020-11-10 10:44:43 4 Suvesti duomenys 0 0
429 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Duomenys apie akcizais apmokestinamas prekes Mokesčių administravimas 990 2020-11-10 12:36:06 4 Suvesti duomenys 0 0
430 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Akcizų tarifų duomenys (klasifikatorius) Mokesčių administravimas 1153 2020-11-10 12:46:53 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
431 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Gyventojų pajamos Mokesčių administravimas 1618 2020-11-17 14:33:33 4 Suvesti duomenys 0 0
432 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Gyventojų pajamų mokestis Mokesčių administravimas 1214 2020-11-23 10:16:43 4 Suvesti duomenys 0 0
433 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Gyventojų patirtos išlaidos Mokesčių administravimas 699 2020-11-23 10:17:45 4 Suvesti duomenys 0 0
434 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Nekilnojamo turto mokesčio duomenys Mokesčių administravimas 898 2020-11-23 10:54:09 4 Suvesti duomenys 0 0
435 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Valstybei perduoto turto duomenys Valstybės turtas 433 2020-11-24 09:38:46 4 Suvesti duomenys 0 0
436 Informacinės visuomenės plėtros komitetas Skaitmeninės visuomenės ir ekonomikos statistiniai rodikliai Informaciniai ištekliai 436 2020-11-25 15:23:28 3 Suvesti duomenys 19 0
437 Informacinės visuomenės plėtros komitetas Valstybės registrų ir informacinių sistemų registro duomenys Informaciniai ištekliai 566 2020-11-27 11:07:51 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
438 Informacinės visuomenės plėtros komitetas Sąveikumo platformos naudojimo statistiniai duomenys Informaciniai ištekliai 311 2020-12-11 12:28:49 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
439 Informacinės visuomenės plėtros komitetas Duomenys apie elektronines paslaugas Informaciniai ištekliai 558 2020-12-11 12:30:49 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
440 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Juridinių asmenų mokestinė nepriemoka Mokesčių administravimas 629 2020-12-17 15:48:57 4 Suvesti duomenys 0 0
441 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitos (forma 1-VP) VMI duomenys Valstybės valdymas, viešasis administravimas 773 2020-12-18 16:43:05 4 Suvesti duomenys 0 0
442 Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Pacientų valios pareiškimo duomenys Donorystė 507 2021-01-22 14:00:23 0 Suvesti duomenys 0 0
443 Valstybės įmonė „REGITRA“ Lietuvoje įregistruotų kelių transporto priemonių duomenys Kelių transporto priemonės 1622 2021-01-29 16:24:43 3 Suvesti duomenys 0 0
444 Valstybės įmonė „REGITRA“ Juridinių asmenų vardu Lietuvoje įregistruotų kelių transporto priemonių duomenys Kelių transporto priemonės 1337 2021-01-29 16:27:49 3 Suvesti duomenys 0 0
445 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų bei kitų religinių bendruomenių ir bendrijų sąrašas Juridiniai asmenys 518 2021-02-04 13:45:23 3 Suvesti duomenys 84 0
446 Informacinės visuomenės plėtros komitetas Atvirų duomenų katalogo duomenys Informaciniai ištekliai 785 2021-02-24 17:16:09 5 Suvesti duomenys 0 0
447 Higienos institutas Vaikų gyvensenos duomenys Sveikatos apsauga 462 2021-02-24 22:21:18 4 Suvesti duomenys 0 0
448 Higienos institutas Suaugusiųjų gyvensenos duomenys Sveikatos apsauga 603 2021-02-24 22:46:20 4 Suvesti duomenys 0 0
449 Higienos institutas Stacionaro lovų skaičius ir jų veiklos rodikliai Ligoninės 570 2021-03-05 08:25:37 0 Suvesti duomenys 0 0
450 Higienos institutas Kai kurių chirurginių operacijų ir procedūrų skaičius stacionaruose (pagal Eurostato trumpąjį sąrašą) Ligoninės 360 2021-03-05 08:32:09 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
451 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Administracinių nusižengimų detali mėnesinė statistika Teisėsauga ir teisėtvarka 508 2021-03-08 15:27:34 4 Suvesti duomenys 0 0
452 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Administracinių nusižengimų bylose paskirtos baudos Teisėsauga ir teisėtvarka 447 2021-03-08 15:28:03 4 Suvesti duomenys 0 0
453 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Kelių eismo taisyklių pažeidimai ir pažeidėjai Teisėsauga ir teisėtvarka 690 2021-03-08 15:28:27 4 Suvesti duomenys 0 0
454 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Nusikalstamų veikų statistiniai duomenys Nusikalstama veikla, kiti įvykiai 553 2021-03-08 15:29:04 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
455 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Duomenys apie viešąsias paslaugas Valstybės valdymas, viešasis administravimas 645 2021-03-08 15:29:27 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
456 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Duomenys apie administracines paslaugas Valstybės valdymas, viešasis administravimas 536 2021-03-08 15:29:50 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
457 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešojo administravimo subjektų duomenys Valstybės valdymas, viešasis administravimas 368 2021-03-08 15:30:09 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
458 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos, jų pavaldumas Valstybės valdymas, viešasis administravimas 343 2021-03-08 15:30:37 4 Suvesti duomenys 0 0
459 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Nestatutinių valstybės tarnautojų pareigybių statistika Valstybės valdymas, viešasis administravimas 526 2021-03-08 15:30:58 4 Suvesti duomenys 0 0
460 Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Aktualūs darbo skelbimai viešajame sektoriuje Laisvos darbo vietos 467 2021-03-08 15:31:18 4 Suvesti duomenys 0 0
461 Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka Lietuvos leidėjai 2021 Kultūra 1025 2021-03-08 16:05:16 3 Suvesti duomenys 68 0
462 Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka Lietuvos bibliotekos 2021 Kultūros įstaigos 969 2021-03-08 19:42:18 3 Suvesti duomenys 59 0
463 Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka Lietuvos bibliotekų statistika 2021 Kultūros įstaigos 991 2021-03-08 20:07:50 3 Suvesti duomenys 78 0
464 Lietuvos automobilių kelių direkcija Aplinkosauginių priemonių duomenys Transportas ir ryšiai 580 2021-03-09 10:19:56 3 Suvesti duomenys 0 0
465 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių projektų duomenys Transportas ir ryšiai 383 2021-03-09 10:21:33 3 Suvesti duomenys 0 0
466 Lietuvos automobilių kelių direkcija Apmokestintų kelių ruožų duomenys Transportas ir ryšiai 627 2021-03-09 10:21:52 3 Suvesti duomenys 0 0
467 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių oro sąlygų duomenys Transportas ir ryšiai 855 2021-03-09 10:22:15 3 Suvesti duomenys 0 0
468 Lietuvos automobilių kelių direkcija Transporto priemonių eismo duomenys Transportas ir ryšiai 725 2021-03-09 10:22:47 3 Suvesti duomenys 0 0
469 Lietuvos automobilių kelių direkcija Eismo ribojimų duomenys Transportas ir ryšiai 644 2021-03-09 10:23:06 3 Suvesti duomenys 0 0
470 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių elementų duomenys Transportas ir ryšiai 906 2021-03-09 10:23:30 3 Suvesti duomenys 0 0
471 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių priežiūros sąmatų duomenys Transportas ir ryšiai 439 2021-03-09 10:23:52 0 Suvesti duomenys 44 0
472 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių turto vertės ir nusidėvėjimų finansiniai duomenys Transportas ir ryšiai 321 2021-03-09 10:24:17 3 Suvesti duomenys 36 0
473 Lietuvos automobilių kelių direkcija Eismo statistinės informacijos duomenys Transportas ir ryšiai 763 2021-03-09 10:24:41 3 Suvesti duomenys 0 0
474 Lietuvos automobilių kelių direkcija Valstybinės reikšmės kelių tinklo duomenys Transportas ir ryšiai 706 2021-03-09 10:25:14 3 Suvesti duomenys 0 0
475 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių naudotojo mokesčio sumokėjimo duomenys Transportas ir ryšiai 579 2021-03-09 10:25:31 3 Suvesti duomenys 401 0
476 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Ligų sąrašas (TLK-10-AM) Privalomasis sveikatos draudimas 928 2021-03-17 11:34:36 0 Suvesti duomenys 0 0
477 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Lietuvos rinkoje nustatyti pavojingi ne maisto produktai Ūkinė veikla ir verslas 473 2021-03-19 09:57:06 3 Suvesti duomenys 73 0
478 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Ne maisto produktų rinkos priežiūros patikrinimų struktūra Ūkinė veikla ir verslas 483 2021-03-19 10:31:20 3 Suvesti duomenys 51 0
479 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Gaminių bandymų struktūra Ūkinė veikla ir verslas 453 2021-03-19 10:34:15 3 Suvesti duomenys 79 0
480 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Ūkio subjektams suteiktos konsultacijos Ūkinė veikla ir verslas 503 2021-03-19 10:37:11 3 Suvesti duomenys 85 0
481 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Ne teismo tvarka išnagrinėti vartojimo ginčai pagal prekių ir paslaugų sritis Teisėsauga ir teisėtvarka 836 2021-03-19 10:38:53 3 Suvesti duomenys 76 0
482 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Lošimo namų leidimai Lošimų organizatoriai 499 2021-03-23 10:58:38 3 Suvesti duomenys 12 0
483 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Totalizatoriaus punktų leidimai Lošimų organizatoriai 492 2021-03-23 11:11:41 3 Suvesti duomenys 18 0
484 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Nuotolinių lošimų leidimai Lošimų organizatoriai 2786 2021-03-23 11:14:22 3 Suvesti duomenys 1671 0
485 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Lošimo namų (kazino) licencijos Lošimų organizatoriai 437 2021-03-23 11:16:52 3 Suvesti duomenys 79 0
486 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Lošimo automatų salonų licencijos Lošimų organizatoriai 408 2021-03-23 11:19:02 3 Suvesti duomenys 73 0
487 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Bingo salonų licencijos Lošimų organizatoriai 672 2021-03-23 11:22:39 3 Suvesti duomenys 119 0
488 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Totalizatoriaus punkto licencijos Lošimų organizatoriai 378 2021-03-23 11:24:18 3 Suvesti duomenys 64 0
489 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Lažybų punkto licencijos Lošimų organizatoriai 456 2021-03-23 11:26:18 3 Suvesti duomenys 55 0
490 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Azartinius lošimus organizuojančių bendrovių 2002 - 2021 metų finansinės veiklos rezultatai Lošimų organizatoriai 1199 2021-03-23 11:59:17 3 Suvesti duomenys 85 0
491 Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos Didžiąsias loterijas organizuojančių bendrovių 2004 - 2022 metų finansinės veiklos rezultatai Lošimų priežiūra 552 2021-03-23 13:35:34 3 Suvesti duomenys 16 0
492 Šiaulių rajono savivaldybės administracija Šiaulių rajono savivaldybės mokyklų mokinių skaičius Statistika 430 2021-03-23 14:25:41 2 Suvesti duomenys 107 0
493 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro apskričių tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 924 2021-03-24 12:18:48 4 Suvesti duomenys 0 0
494 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro savivaldybių tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 877 2021-03-24 12:28:31 4 Suvesti duomenys 0 0
495 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro gyvenamųjų vietovių tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 756 2021-03-24 12:35:34 4 Suvesti duomenys 0 0
496 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro seniūnijų tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 689 2021-03-24 12:42:09 4 Suvesti duomenys 0 0
497 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Žemės fondo apskaitos duomenys apie miestų žemę Aplinka 681 2021-03-24 13:24:58 3 Suvesti duomenys 155 0
498 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Žemės fondo apskaitos duomenys apie žemės naudmenas Aplinka 502 2021-03-24 13:24:58 3 Suvesti duomenys 126 0
499 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro istorinių (panaikintų) gyvenamųjų vietovių tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 674 2021-03-24 17:02:38 4 Suvesti duomenys 0 0
500 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro istorinių gatvių tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 683 2021-03-24 17:15:12 4 Suvesti duomenys 0 0
501 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro gatvių tekstinių duomenų rinkinys Aplinka 867 2021-03-24 17:18:17 4 Suvesti duomenys 0 0
502 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Parama Mokesčių administravimas 590 2021-03-29 08:26:43 4 Suvesti duomenys 0 0
503 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos Atlikti kontrolės veiksmai Mokesčių administravimas 513 2021-03-29 09:08:29 4 Suvesti duomenys 0 0
504 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Žemėlapių nomenklatūrinių lapų tinkleliai Informaciniai ištekliai 898 2021-03-30 08:24:52 3 Suvesti duomenys 0 0
505 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Georeferencinio pagrindo kadastro atviri duomenys Georeferenciniai žemėlapiai 1320 2021-03-30 08:24:52 4 Suvesti duomenys 0 0
506 Marijampolės savivaldybės administracija Biudžeto pajamos Ekonomika ir finansai 942 2021-03-30 16:33:25 3 Suvesti duomenys 133 0
507 Marijampolės savivaldybės administracija Socialinių paslaugų finansavimo planas Finansiniai dokumentai 421 2021-03-31 10:23:43 3 Suvesti duomenys 55 0
508 Klaipėdos rajono savivaldybės administracija Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos teikiamų viešųjų paslaugų sąrašas Savivaldos institucijos 352 2021-03-31 14:53:03 3 Suvesti duomenys 51 0
509 Marijampolės savivaldybės administracija Finansavimo šaltiniai Ekonomika ir finansai 534 2021-04-01 10:21:40 3 Suvesti duomenys 64 0
510 Viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra Duomenys apie statinio statybos ir ekspertizės rangovų atestatus, apie statinio statybos, ekspertizės rangovų ir projektuotojų teisės pripažinimo dokumentus Aplinka 365 2021-04-01 12:45:23 4 Suvesti duomenys 0 0
511 Viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra Duomenys apie statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos atestatus ir teisės pripažinimo dokumentus Aplinka 304 2021-04-01 12:46:00 4 Suvesti duomenys 0 0
512 Viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra Duomenys apie teritorijų planavimo vadovų atestatus Aplinka 377 2021-04-01 12:52:50 4 Suvesti duomenys 0 0
513 Viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra Duomenys apie pastatų energinio naudingumo sertifikatus Pastatai ir statiniai 501 2021-04-01 12:53:27 4 Suvesti duomenys 0 0
514 Pakruojo rajono savivaldybė Pakruojo rajono savivaldybės Nekilnojamojo turto sandoriai null 240 2021-04-07 11:08:05 0 Inventorintas 0 0
515 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Geologiniai reiškiniai ir procesai Žemės gelmės 627 2021-04-13 12:05:21 4 Suvesti duomenys 0 0
516 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Geologinių tyrimų ataskaitų katalogas Žemės gelmės 512 2021-04-13 14:34:03 4 Suvesti duomenys 0 0
517 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Geotopų sąrašas (katalogas) Žemės gelmės 551 2021-04-13 14:46:47 4 Suvesti duomenys 0 0
518 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Leidimų naudoti naudingųjų iškasenų (išskyrus angliavandenilius), požeminio vandens išteklius ir žemės gelmių ertmes, duomenys Žemės gelmės 371 2021-04-13 15:42:22 4 Suvesti duomenys 0 0
519 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Leidimų tirti žemės gelmes duomenys Žemės gelmės 489 2021-04-14 10:32:59 4 Suvesti duomenys 0 0
520 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Potencialių taršos židinių duomenys Taršos židiniai 559 2021-04-14 11:39:30 4 Suvesti duomenys 0 0
521 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Valstybinio požeminio vandens monitoringo hidrochemijos duomenys Žemės gelmės 353 2021-04-14 16:25:01 4 Suvesti duomenys 0 0
522 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įmonių restruktūrizavimo ataskaitų duomenys Statistinė analizė 584 2021-04-14 16:31:19 4 Suvesti duomenys 0 0
523 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Duomenys apie tyčinius bankrotus Statistinė analizė 1334 2021-04-14 16:31:58 4 Suvesti duomenys 0 0
524 Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žuvų ir vėžių įveisimo metinė ataskaita Žuvininkystė 488 2021-04-15 10:41:45 2 Suvesti duomenys 113 0
525 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Valstybinio požeminio vandens monitoringo lygio matavimų duomenys Žemės gelmės 400 2021-04-15 14:48:46 4 Suvesti duomenys 0 0
526 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Valstybinio požeminio vandens monitoringo vidutinių mėnesinių vandens lygių duomenys Žemės gelmės 347 2021-04-15 15:07:11 4 Suvesti duomenys 0 0
527 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Apibendrinti Žemės gelmių išteklių likučiai pagal Žemės gelmių išteklių rūšis Žemės gelmės 449 2021-04-15 15:21:57 4 Suvesti duomenys 0 0
528 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Žemės gelmių išteklių rūšys (klasifikatorius) Žemės gelmės 421 2021-04-15 15:45:56 4 Suvesti duomenys 0 0
529 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro žemės sklypams ir pastatams suteiktų adresų tekstiniai duomenys Aplinka 823 2021-04-19 17:02:44 4 Suvesti duomenys 0 0
530 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų adresus apibūdinantys tekstiniai duomenys Aplinka 800 2021-04-19 17:06:00 4 Suvesti duomenys 0 0
531 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro apskričių erdviniai duomenys Aplinka 1019 2021-04-19 17:09:27 4 Suvesti duomenys 0 0
532 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro savivaldybių erdviniai duomenys Aplinka 1129 2021-04-19 17:12:08 4 Suvesti duomenys 296 0
533 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro seniūnijų erdviniai duomenys Aplinka 791 2021-04-19 17:14:23 4 Suvesti duomenys 0 0
534 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro gyvenamųjų vietovių erdviniai duomenys Aplinka 835 2021-04-19 17:16:42 4 Suvesti duomenys 0 0
535 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro istorinių (panaikintų) gyvenamųjų vietovių erdviniai duomenys Aplinka 759 2021-04-19 17:19:14 4 Suvesti duomenys 0 0
536 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro gatvių ašinių linijų erdviniai duomenys Aplinka 748 2021-04-19 17:21:30 4 Suvesti duomenys 0 0
537 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro istorinių (panaikintų) gatvių ašinių linijų erdviniai duomenys Aplinka 721 2021-04-19 17:24:12 4 Suvesti duomenys 0 0
538 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro žemės sklypams, pastatams ir patalpoms suteiktų adresų erdviniai duomenys Aplinka 804 2021-04-19 17:27:13 4 Suvesti duomenys 213 0
539 Kauno miesto savivaldybės administracija Daugiabučiai Savivaldos institucijos 573 2021-05-05 14:43:21 0 Suvesti duomenys 0 0
540 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Ūkio subjektų besiverčiančių Alkoholio ir tabako gaminių didmenine ir mažmenine prekyba Metiniai planinių patikrinimų planai Juridinių asmenų veiklos reguliavimas 382 2021-05-06 13:52:35 4 Suvesti duomenys 0 0
541 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Įmonių, turinčių alkoholio produktų gamybos licencijų sąrašas Verslo licencijos 270 2021-05-06 14:10:47 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
542 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Įmonių, turinčių licencijas gaminti alų, sąrašas Verslo licencijos 291 2021-05-06 14:11:20 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
543 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Įmonių, turinčių licencijas gaminti alkoholio produktus sąrašas Verslo licencijos 263 2021-05-06 14:11:57 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
544 Šiaulių rajono savivaldybės administracija Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigų ugdytinių ir mokinių skaičius 2021-01-01 duomenimis Moksleiviai 419 2021-05-06 15:25:59 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
545 Nacionalinė švietimo agentūra Aukštųjų mokyklų priimtų į I kursą ir studijuojančių studentų skaičius pagal programas Švietimo, mokslo ir studijų įstaigos 1049 2021-05-20 09:53:42 3 Suvesti duomenys 378 0
546 Nacionalinė švietimo agentūra Savivaldybės pavaldumo įstaigose (ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo) ugdomi vaikai pagal deklaruotą savivaldybę Moksleiviai 998 2021-05-25 15:15:43 3 Suvesti duomenys 153 0
547 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Medicininių intervencijų sąrašas (ACHI) Privalomasis sveikatos draudimas 493 2021-05-26 15:29:14 0 Suvesti duomenys 0 0
548 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos DRG sąrašas Privalomasis sveikatos draudimas 780 2021-05-26 15:29:32 0 Suvesti duomenys 0 0
549 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašas Privalomasis sveikatos draudimas 1115 2021-05-26 15:29:44 0 Suvesti duomenys 0 0
550 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Gydymo įstaigų, vaistinių ir kitų įmonių sąrašas Privalomasis sveikatos draudimas 676 2021-05-26 15:30:17 0 Suvesti duomenys 0 0
551 Lietuvos automobilių kelių direkcija Kelių objektų rangos darbų sutarčių duomenys Transportas ir ryšiai 401 2021-05-27 11:23:10 0 Suvesti duomenys 0 0
552 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių (2005 m.) klausimynas (STATE PARTY SELF-ASSESSMENT ANNUAL REPORTING TOOL) 2020 m. Sveikatos apsauga 272 2021-05-27 14:12:59 1 Suvesti duomenys 103 0
553 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Lietuvoje įvykusių ekstremaliųjų situacijų, ekstremaliųjų įvykių ir / ar kitų riziką gyventojų sveikatai ir gyvybei keliančių įvykių, jų padarinių, taikytų visuomenės sveikatos saugos priemonių ataskaita Sveikatos apsauga 269 2021-05-27 14:37:17 1 Suvesti duomenys 54 0
554 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Įvertinti Savivaldybės gydytojų bendradarbiavimo su SAM ESSC ekstremaliųjų situacijų prevencijos srityje poreikį. Sveikatos apsauga 261 2021-05-27 14:43:23 0 Suvesti duomenys 54 0
555 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Greitosios medicinos pagalbos įstaigų informacija apie suteiktą pagalbą nukentėjusiems dėl kaitros poveikio Sveikatos apsauga 394 2021-05-28 09:31:12 1 Suvesti duomenys 192 0
556 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Greitosios medicinos pagalbos įstaigų informacija apie suteiktą pagalbą nukentėjusiems dėl šalčių poveikio Sveikatos apsauga 389 2021-05-28 09:40:00 1 Suvesti duomenys 109 0
557 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Sveikatos priežiūros įstaigų parengties ekstremaliosioms situacijoms stebėsenos analizė Sveikatos apsauga 324 2021-05-28 09:43:37 0 Suvesti duomenys 136 0
558 VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija Laivų apsilankymų uoste informacija Transportas ir ryšiai 455 2021-06-03 12:53:22 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
559 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Duomenys apie ūkio subjektams taikytas ekonomines sankcijas už Alkoholio kontrolės įstatymo ir Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pažeidimus Teisėsauga ir teisėtvarka 508 2021-06-09 08:29:02 4 Suvesti duomenys 0 0
560 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras The aim of this survey is to collect information on the progress made by the State Parties since the launch of the action plan to improve public health preparedness and response in the WHO European Region in 2018-2023 Sveikatos apsauga 333 2021-06-11 10:05:47 0 Suvesti duomenys 49 0
561 Ryšių reguliavimo tarnyba Radijo mėgėjams išduoti leidimai Telekomunikacijos ir ryšiai 379 2021-06-14 11:09:02 3 Suvesti duomenys 0 0
562 Ryšių reguliavimo tarnyba Leidimai naudoti laivų stotis Telekomunikacijos ir ryšiai 344 2021-06-14 11:10:10 3 Suvesti duomenys 0 0
563 Ryšių reguliavimo tarnyba Transliacijos stočių leidimai Telekomunikacijos ir ryšiai 554 2021-06-14 11:12:35 3 Suvesti duomenys 0 0
564 Ryšių reguliavimo tarnyba Belaidžio interneto prieigos paslaugų, teikiamų įvairiuose Lietuvos regionuose, kokybės matavimų rezultatai (Miestai ir keliai) Telekomunikacijos ir ryšiai 440 2021-06-14 11:13:33 3 Suvesti duomenys 0 0
565 Ryšių reguliavimo tarnyba Belaidžio interneto prieigos paslaugų, teikiamų įvairiuose Lietuvos regionuose, kokybės matavimų rezultatai (Geležinkeliai) Telekomunikacijos ir ryšiai 475 2021-06-14 11:14:21 3 Suvesti duomenys 0 0
566 Ryšių reguliavimo tarnyba Lietuvos Respublikoje įsisteigusių kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų ir jų teikiamų kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų sąrašas Verslo praktika ir reguliavimas 348 2021-06-14 11:15:08 3 Suvesti duomenys 0 0
567 VšĮ VALDYMO KOORDINAVIMO CENTRAS Valstybės valdomų įmonių sąrašas Valstybės turtas 955 2021-06-14 17:55:12 2 Suvesti duomenys 0 0
568 VšĮ VALDYMO KOORDINAVIMO CENTRAS Valstybės valdomų įmonių valdybos narių sąrašas Valdymas ir savivalda 347 2021-06-14 17:59:26 2 Suvesti duomenys 0 0
569 VšĮ VALDYMO KOORDINAVIMO CENTRAS Valstybės valdomų įmonių stebėtojų tarybų narių sąrašas Valdymas ir savivalda 294 2021-06-14 18:02:38 2 Suvesti duomenys 0 0
570 VšĮ VALDYMO KOORDINAVIMO CENTRAS Valstybės valdomų įmonių finansiniai rezultatai Ekonomika ir finansai 320 2021-06-14 18:07:26 2 Suvesti duomenys 0 0
571 Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus Muziejaus rinkinių charakteristika null 225 2021-06-16 16:16:03 0 Inventorintas 0 0
572 Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus Lankytojai ir edukacinė veikla null 466 2021-06-16 16:35:01 0 Inventorintas 0 0
573 Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus Nuolatinės ekspozicijos ir parodos, leidybinė veikla null 203 2021-06-16 16:44:51 0 Inventorintas 0 0
574 Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus Muziejaus darbuotojai null 250 2021-06-16 16:47:53 0 Inventorintas 0 0
575 Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus Muziejaus patalpos ir gautos lėšos null 218 2021-06-16 16:55:20 0 Inventorintas 0 0
576 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė Sveikatos apsauga 524 2021-06-18 09:31:16 0 Suvesti duomenys 154 0
577 Zarasų rajono savivaldybės administracija VIDUTINĖ BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA (2021 M. I KETV.) null 278 2021-06-28 09:07:57 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
578 Nacionalinis vėžio institutas Lietuvos Vėžio Registras Statistinė analizė 148 2021-06-29 06:44:52 3 Suvesti duomenys 13 0
579 Druskininkų savivaldybės administracija Nakvynių skaičius Druskininkuose Turizmo paslaugos 742 2021-06-29 11:08:16 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
580 Druskininkų savivaldybės administracija Turistų skaičius 2018 - 2021m. Statistika 513 2021-06-29 13:23:30 0 Užpildyti metaduomenys 0 0
581 Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra MTEP projektų duomenys Mokslas ir technologijos 450 2021-07-13 10:09:33 4 Suvesti duomenys 0 0
582 Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra Žinioms imlių produktų duomenys Mokslas ir technologijos 464 2021-07-13 10:36:30 4 Suvesti duomenys 0 0
583 Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra Duomenys apie Lietuvos pareiškėjų finansuotas paraiškas ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje "Horizon 2020" Ekonomika ir finansai 972 2021-07-13 10:40:41 4 Suvesti duomenys 0 0
584 Ryšių reguliavimo tarnyba Leidimai naudoti orlaivių stotis Telekomunikacijos ir ryšiai 475 2021-07-15 13:15:43 3 Suvesti duomenys 0 0
585 Prienų rajono savivaldybė Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos Savivaldos institucijos 492 2021-07-16 08:19:35 3 Suvesti duomenys 46 0
586 Šakių rajono savivaldybės administracija Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus Statistika 421 2021-07-29 11:13:52 3 Suvesti duomenys 569 0
587 Šakių rajono savivaldybės administracija Finansų ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus Statistika 867 2021-07-29 15:32:58 3 Suvesti duomenys 1002 0
588 Šakių rajono savivaldybės administracija Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas Statistika 419 2021-07-30 09:20:31 3 Suvesti duomenys 239 0
589 Šakių rajono savivaldybės administracija Informacija apie ilgalaikio finansinio turto investicijas Statistika 399 2021-08-03 09:25:32 3 Suvesti duomenys 293 0
590 Šakių rajono savivaldybės administracija Parduoti laikomo finansinio turto pokyčiai Statistika 349 2021-08-03 10:13:59 3 Suvesti duomenys 145 0
591 Šakių rajono savivaldybės administracija Išnuomoto ir pagal panaudos sutartis perduoto turto balansinė vertė Statistika 406 2021-08-03 11:46:00 3 Suvesti duomenys 465 0
592 Šakių rajono savivaldybės administracija Atsargų vertė pagal grupes Statistika 791 2021-08-04 08:31:26 3 Suvesti duomenys 531 0
593 Šakių rajono savivaldybės administracija Informacija apie išankstinius apmokėjimus Statistika 396 2021-08-04 10:11:28 3 Suvesti duomenys 345 0
594 Prienų rajono savivaldybė Šilumos kainos Savivaldos institucijos 504 2021-08-05 10:32:33 3 Suvesti duomenys 63 0
595 Šakių rajono savivaldybės administracija Per vienus metus gautinos sumos Statistika 424 2021-08-05 15:30:53 3 Suvesti duomenys 234 0
596 Šakių rajono savivaldybės administracija Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų (konsolidavimo) pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį Statistika 145 2021-08-05 16:44:40 3 Suvesti duomenys 126 0
597 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Klaipėdos daugiabučiai namai Pastatai ir statiniai 560 2021-08-06 12:59:15 3 Suvesti duomenys 161 0
598 Šakių rajono savivaldybės administracija Įsipareigojimų, apskaitoje užregistruotų amortizuota savikaina, pokytis per ataskaitinį periodą Statistika 349 2021-08-09 10:15:32 3 Suvesti duomenys 165 0
599 Šakių rajono savivaldybės administracija Gautos paskolos ir išleisti ne nuosavybės vertybiniai popieriai pagal gražinimo ir išpirkimo laikotarpius paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną Statistika 325 2021-08-09 10:36:46 3 Suvesti duomenys 146 0
600 Šakių rajono savivaldybės administracija Paskolų įvykdymo terminai ir palūkanų normos Statistika 321 2021-08-09 10:48:31 3 Suvesti duomenys 202 0
601 Šakių rajono savivaldybės administracija Finansinės nuomos paslaugos gavėjo įsipareigojimai pagal laikotarpius Statistika 386 2021-08-09 11:20:28 3 Suvesti duomenys 171 0
602 Šakių rajono savivaldybės administracija Ilgalaikės finansinės nuomos įsipareigojimai ir jų einamųjų metų dalis Statistika 302 2021-08-09 11:33:32 3 Suvesti duomenys 158 0
603 Šakių rajono savivaldybės administracija Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė Statistika 309 2021-08-09 11:43:02 3 Suvesti duomenys 136 0
604 Šakių rajono savivaldybės administracija Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną Statistika 344 2021-08-09 14:06:22 3 Suvesti duomenys 199 0
605 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre įregistruoti juridiniai asmenys (RAW data) Juridiniai asmenys 981 2021-08-19 16:24:06 4 Suvesti duomenys 0 0
606 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre išregistruoti juridiniai asmenys (RAW data) Juridiniai asmenys 420 2021-08-23 16:55:59 3 Suvesti duomenys 0 0
607 Šakių rajono savivaldybės administracija Suteiktos garantijos dėl paskolų Statistika 322 2021-08-24 08:39:49 3 Suvesti duomenys 134 0
608 Šakių rajono savivaldybės administracija Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas Statistika 351 2021-08-24 09:05:54 3 Suvesti duomenys 420 0
609 Biržų rajono savivaldybės administracija Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais sąrašas null 298 2021-08-24 14:31:24 0 Įvertinti prioritetai 0 0
610 Biržų rajono savivaldybės administracija Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais sąrašas null 262 2021-08-24 14:32:09 0 Įvertinti prioritetai 0 0
611 Biržų rajono savivaldybės administracija Licencijų verstis šilumos tiekimo (mažiau kaip 10 GWh per metus) veikla sąrašas null 275 2021-08-24 14:33:13 0 Įvertinti prioritetai 0 0
612 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ „SAULĖS“ GIMNAZIJOS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO, PERDUOTO NEATLYGINTINAI NAUDOTI PAGAL PANAUDOS SUTARTIS, SĄRAŠAS null 286 2021-08-24 14:36:39 0 Įvertinti prioritetai 0 0
613 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ KRAŠTO MUZIEJAUS „SĖLA“ PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS null 292 2021-08-24 14:37:44 0 Įvertinti prioritetai 0 0
614 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ KULTŪROS CENTRO TURTO, PERDUOTO NAUDOTI PAGAL PANAUDOS SUTARTIS, SĄRAŠAS, null 253 2021-08-24 14:38:20 0 Įvertinti prioritetai 0 0
615 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ TURTO, PERDUOTO NAUDOT PAGAL PANAUDOS SUTARTIS, SĄRAŠAS null 302 2021-08-24 14:39:22 0 Įvertinti prioritetai 0 0
616 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ R. VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJOS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS null 238 2021-08-24 14:39:58 0 Įvertinti prioritetai 0 0
617 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠAS null 278 2021-08-24 14:40:40 0 Įvertinti prioritetai 0 0
618 Biržų rajono savivaldybės administracija IŠNUOMOTO BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS null 233 2021-08-24 14:41:29 0 Įvertinti prioritetai 0 0
619 Biržų rajono savivaldybės administracija KRATIŠKIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO TURTO, PERDUOTO NAUDOT PAGAL PANAUDOS SUTARTIS null 218 2021-08-24 14:42:23 0 Įvertinti prioritetai 0 0
620 Biržų rajono savivaldybės administracija PARDUODAMŲ BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠAS null 261 2021-08-24 14:43:00 0 Įvertinti prioritetai 0 0
621 Biržų rajono savivaldybės administracija SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO, PERDUOTO NAUDOT PAGAL PANAUDOS SUTARTIS, SĄRAŠAS null 254 2021-08-24 14:43:38 0 Įvertinti prioritetai 0 0
622 Biržų rajono savivaldybės administracija SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO, VALDOMO PATIKĖJIMO TEISE PAGAL PATIKĖJIMO SUTARTIS, SĄRAŠAS null 239 2021-08-24 14:44:20 0 Įvertinti prioritetai 0 0
623 Biržų rajono savivaldybės administracija VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO SVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS null 297 2021-08-24 14:45:09 0 Įvertinti prioritetai 0 0
624 Biržų rajono savivaldybės administracija VIEŠAME AUKCIONE PARDUOTO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS null 248 2021-08-24 14:45:41 0 Įvertinti prioritetai 0 0
625 Šakių rajono savivaldybės administracija Mokesčių sumos pagal atskirą mokestį grynąja verte Statistika 337 2021-08-25 10:01:46 3 Suvesti duomenys 197 0
626 Šakių rajono savivaldybės administracija Pagrindinės veiklos kitų pajamų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte Statistika 3 2021-08-25 10:05:29 3 Suvesti duomenys 45 0
627 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Draudėjai Socialinė apsauga 559 2021-08-25 12:01:11 3 Suvesti duomenys 0 0
628 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Medicininės intervencijos, atliktos taikant stacionarinį gydymą ar teikiant dienos chirurgijos paslaugas Privalomasis sveikatos draudimas 435 2021-08-25 13:29:43 0 Suvesti duomenys 0 0
629 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vidutinės apdraustųjų pajamos Socialinė apsauga 570 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
630 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinio draudimo pensijos Socialinė apsauga 362 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
631 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nedarbo socialinio draudimo išmokos Socialinė apsauga 450 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
632 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokos Socialinė apsauga 404 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
633 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokos Socialinė apsauga 309 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
634 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinio draudimo įmokos Socialinė apsauga 314 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
635 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Apdraustieji Socialinė apsauga 838 2021-08-26 12:06:37 3 Suvesti duomenys 0 0
636 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Subsidijos nukentėjusiems nuo COVID-19 Ekonomika ir finansai 768 2021-09-06 15:01:04 3 Suvesti duomenys 133 0
637 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Sumos, už kurias gydymo įstaigos suteikė ambulatorinių paslaugų Privalomasis sveikatos draudimas 339 2021-09-08 08:19:42 0 Suvesti duomenys 0 0
638 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Sumos, už kurias gydymo įstaigos suteikė stacionarinių aktyviojo gydymo ir dienos chirurgijos paslaugų Privalomasis sveikatos draudimas 278 2021-09-08 08:20:47 0 Suvesti duomenys 0 0
639 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Sumos, už kurias gydymo įstaigos suteikė stacionarinių paslaugų (ilgalaikio, transplantacijos ir reabilitacinio gydymo) Privalomasis sveikatos draudimas 241 2021-09-08 08:21:32 0 Suvesti duomenys 0 0
640 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Numatomų teikti ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašas, pateikiamas gydymo įstaigų sutartyse Privalomasis sveikatos draudimas 470 2021-09-08 08:22:22 0 Suvesti duomenys 0 0
641 Biržų rajono savivaldybės administracija Licencijų verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais sąrašas null 249 2021-09-09 08:52:19 0 Įvertinti prioritetai 0 0
642 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija Darbo našumo vertinimas Statistinė analizė 774 2021-09-09 16:54:35 0 Inventorintas 0 0
643 Biržų rajono savivaldybės administracija BIRŽŲ „SAULĖS“ GIMNAZIJOS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS null 265 2021-09-10 09:29:19 0 Įvertinti prioritetai 0 0
644 Visagino savivaldybės administracija Darbo užmokestis Savivaldos institucijos 662 2021-09-14 13:48:33 3 Suvesti duomenys 63 0
645 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Vyriausybės kanceliarijos gaunamų dokumentų duomenys null 514 2021-09-15 15:39:09 0 Inventorintas 0 0
646 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija LR Vyriausybės pasitarimų/posėdžių rengimo ir klausimų sudarymo duomenys null 468 2021-09-15 21:03:36 0 Inventorintas 0 0
647 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Vyriausybės kanceliarijos darbuotojų vidutinio mėnesinio nustatyto (paskirtojo) darbo užmokesčio duomenys vidutinio mėnesinio nustatyto (paskirtojo) darbo užmokesčio duomenys " null 590 2021-09-15 21:15:39 0 Inventorintas 0 0
648 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Vyriausybės peticijų komisijos duomenys null 385 2021-09-15 21:19:10 0 Inventorintas 0 0
649 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Ministro pirmininko portfelio ir projektų stebėsenos duomenys null 427 2021-09-16 11:36:13 0 Inventorintas 0 0
650 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Ministerijų viešųjų konsultacijų duomenys null 506 2021-09-16 11:42:27 0 Inventorintas 0 0
651 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Pateiktų pasiūlymų Vyriausybės teisėkūros planui duomenys null 611 2021-09-16 12:08:09 0 Inventorintas 0 0
652 Valstybės įmonė Registrų centras Adresų registro galiojančių objektų kiekiai mėnesio pradžiai Statistika 659 2021-09-16 13:24:10 4 Suvesti duomenys 0 0
653 Valstybės įmonė Registrų centras Naujai įregistruotų Adresų registro objektų skaičius per mėnesį Statistika 277 2021-09-16 13:30:08 4 Suvesti duomenys 0 0
654 Valstybės įmonė Registrų centras Pakeistų Adresų registro objektų skaičius per mėnesį Statistika 263 2021-09-16 13:32:32 4 Suvesti duomenys 0 0
655 Valstybės įmonė Registrų centras Išregistruotų Adresų registro objektų skaičius per mėnesį Statistika 298 2021-09-16 13:35:05 4 Suvesti duomenys 0 0
656 Aplinkos apsaugos agentūra Juridiniai ir fiziniai asmenys savo ūkinėje ar pramoninėje veikloje naudojantys chemines medžiagas ir (arba) cheminius mišinius Chemijos pramonė 272 2021-09-20 13:18:07 4 Suvesti duomenys 0 0
657 Aplinkos apsaugos agentūra Lietuvos rinkoje esančios pavojingos cheminės medžiagos Chemijos pramonė 224 2021-09-20 13:39:53 4 Suvesti duomenys 0 0
658 Aplinkos apsaugos agentūra Lietuvos rinkoje esantys pavojingi cheminiai mišiniai Chemijos pramonė 331 2021-09-20 13:49:08 4 Suvesti duomenys 0 0
659 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre įregistruotų juridinių asmenų buveinių (adresų) duomenys (RAW data) Juridiniai asmenys 454 2021-09-24 16:42:19 4 Suvesti duomenys 0 0
660 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre įregistruotų juridinių asmenų valdymo organai, jų formos (RAW data) Juridiniai asmenys 515 2021-09-24 16:59:20 4 Suvesti duomenys 0 0
661 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre įregistruotų juridinių asmenų steigimo dokumentų, pateiktų registro tvarkytojui, duomenys (RAW data) Juridiniai asmenys 300 2021-09-24 17:04:04 4 Suvesti duomenys 0 0
662 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre įregistruotos nevyriausybinės organizacijos (pagal žymą „NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS“) Juridiniai asmenys 269 2021-09-24 17:31:18 4 Suvesti duomenys 0 0
663 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre išregistruotos nevyriausybinės organizacijos (pagal žymą „Nevyriausybinės organizacijos“) Juridiniai asmenys 519 2021-09-24 17:40:23 4 Suvesti duomenys 0 0
664 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre įregistruoti paramos gavėjai (pagal įregistruotą statusą „PARAMOS GAVĖJAI“) Juridiniai asmenys 290 2021-09-24 17:46:31 4 Suvesti duomenys 0 0
665 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre išregistruoti paramos gavėjai (pagal išregistruotą statusą „PARAMOS GAVĖJAI“) Juridiniai asmenys 331 2021-09-24 17:52:41 4 Suvesti duomenys 0 0
666 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų įstatinio kapitalo duomenys Juridiniai asmenys 520 2021-09-24 17:57:01 4 Suvesti duomenys 0 0
667 Valstybės įmonė Registrų centras Finansinės atskaitomybės dokumentų nepateikusios įmonės Juridiniai asmenys 695 2021-09-24 18:01:59 4 Suvesti duomenys 0 0
668 Valstybės įmonė Registrų centras Juridiniai asmenys, daugiau nei 60 d. vėluojantys pateikti finansinės atskaitomybės dokumentus už praėjusius finansinius metus Juridiniai asmenys 428 2021-09-24 18:10:35 4 Suvesti duomenys 0 0
669 Valstybės įmonė Registrų centras Juridiniai asmenys, nepateikę auditoriaus išvados, kai pagal įstatymus turi būti atliktas ataskaitų auditas Juridiniai asmenys 299 2021-09-24 18:16:30 4 Suvesti duomenys 0 0
670 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Galvijų pasiskirstymas pagal savivaldybes yyyy-mm-dd (ž. ū. b. ir kitos įmonės) Gyvulininkystė 460 2021-09-28 07:21:14 3 Suvesti duomenys 235 0
671 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Galvijų skerdimai nuo yyyy-mm-dd iki yyyy-mm-dd (skerdimai skerdyklose, savo reikmėms ir priverstiniai) Gyvulininkystė 554 2021-09-28 07:25:20 3 Inventorintas 215 0
672 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Galvijų likvidavimo nuo yyyy-mm-dd iki yyyy-mm-dd duomenys Gyvulininkystė 449 2021-09-28 07:43:02 3 Inventorintas 318 0
673 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Ūkių pasiskirstymas pagal pieninių veislių karvių skaičių Lietuvoje yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 535 2021-09-28 07:48:05 3 Suvesti duomenys 238 0
674 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Karvių ir telyčių pasiskirstymas pagal veisles yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 499 2021-09-28 08:39:08 3 Suvesti duomenys 219 0
675 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Gydymo įstaigų veiklos kokybės ir efektyvumo vertinimo rodiklių suvestinė Privalomasis sveikatos draudimas 718 2021-09-28 14:33:04 0 Suvesti duomenys 0 0
676 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos PSDF biudžeto išlaidos asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, vaistams ir MPP pagal TLK-10-AM kodus Privalomasis sveikatos draudimas 276 2021-09-28 14:33:38 0 Suvesti duomenys 0 0
677 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Prisirašiusių prie pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų asmenų skaičius Privalomasis sveikatos draudimas 249 2021-09-28 14:34:20 0 Suvesti duomenys 0 0
678 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Numatomų teikti stacionarinių ir dienos chirurgijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašas, pateikiamas gydymo įstaigų sutartyse Privalomasis sveikatos draudimas 200 2021-09-28 14:34:37 0 Suvesti duomenys 0 0
679 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Stacionarinės slaugos lovų poreikis Privalomasis sveikatos draudimas 275 2021-09-28 14:34:52 0 Suvesti duomenys 0 0
680 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kochlearinių implantų panaudojimas Privalomasis sveikatos draudimas 199 2021-09-28 14:35:30 0 Suvesti duomenys 0 0
681 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Apdraustųjų skaičius, pagal DPSDR nustatytas draudimo grupes Privalomasis sveikatos draudimas 464 2021-09-28 14:35:43 0 Suvesti duomenys 0 0
682 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos Draudžiamųjų skaičius pagal įregistravimo į DPSDR pagrindą Privalomasis sveikatos draudimas 327 2021-09-28 14:35:57 0 Suvesti duomenys 0 0
683 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Ūkių pasiskirstymas pagal galvijų skaičių Lietuvoje yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 336 2021-09-28 15:28:13 3 Suvesti duomenys 217 0
684 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Galvijų pasiskirstymas pagal veisles yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 398 2021-09-28 15:30:19 3 Suvesti duomenys 158 0
685 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Galvijų pasiskirstymas pagal lytis ir amžiaus grupes yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 381 2021-09-28 15:32:12 3 Suvesti duomenys 162 0
686 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Mėsinių ir mišrūnų veislių telyčių ir karvių pasiskirstymas pagal amžiaus grupes yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 276 2021-09-28 15:34:26 3 Inventorintas 47 0
687 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Avių ir ožkų laikytojų pasiskirstymas yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 402 2021-09-28 15:36:43 3 Inventorintas 67 0
688 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Avių ir ožkų pasiskirstymas pagal lytis yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 352 2021-09-28 15:38:29 3 Inventorintas 69 0
689 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Ėriavedžių ir ožkavedžių laikytojų pasiskirstymas yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 196 2021-09-28 15:39:56 3 Inventorintas 67 0
690 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Ūkių pasiskirstymas pagal avių skaičių Lietuvoje yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 232 2021-09-28 15:42:34 3 Inventorintas 66 0
691 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Ūkių pasiskirstymas pagal ožkų skaičių Lietuvoje yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 201 2021-09-28 15:46:36 3 Suvesti duomenys 67 0
692 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Registruotų bandų ir gyvulių skaičius yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 242 2021-09-28 16:23:36 3 Suvesti duomenys 70 0
693 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Galvijų, avių, ožkų, kiaulių ir arklių skerdimai skerdimo įmonėse nuo yyyy-mm-dd iki yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 296 2021-09-28 16:25:43 3 Inventorintas 43 0
694 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Galvijų, avių, ožkų ir arklių kritimai yyyy-mm-dd–yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 285 2021-09-28 16:28:13 3 Inventorintas 40 0
695 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Gyvulių eksportas yyyy-mm-dd–yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 303 2021-09-28 16:31:14 3 Suvesti duomenys 39 0
696 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Gyvulių importas yyyy-mm-dd–yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 267 2021-09-28 16:32:48 3 Suvesti duomenys 33 0
697 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Gyvulių bandų registracijos ataskaita yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 299 2021-09-28 16:34:12 3 Inventorintas 68 0
698 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Arklių pasiskirstymas pagal savivaldybes yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 376 2021-09-28 16:35:53 3 Suvesti duomenys 77 0
699 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Ūkiniai gyvūnai bandomis ir skaičiais yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 272 2021-09-28 16:37:07 3 Suvesti duomenys 65 0
700 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Kiaulių bandų ir kiaulių skaičius pagal kiaulių ūkio dydį yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 431 2021-09-29 09:23:13 3 Inventorintas 41 0
701 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Kiaulių laikytojų ir kiaulių skaičius pagal kiaulių ūkio dydį yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 352 2021-09-29 09:25:11 3 Inventorintas 43 0
702 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Grynaveislių mėsinių ir mėsinių mišrūnų galvijų pasiskirstymas pagal veisles yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 296 2021-09-29 09:26:23 3 Inventorintas 47 0
703 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Laikytojų, bandų ir laikymo vietų skaičius yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 290 2021-09-29 09:27:42 3 Inventorintas 56 0
704 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Ūkinių gyvūnų atvedimų skaičius yyyy-mm-dd-yyyy-mm-dd Gyvulininkystė 196 2021-09-29 09:29:13 3 Inventorintas 54 0
705 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Apleistų žemės ūkio naudmenų duomenų netikslumų duomenų rinkinys Žemės ūkis 1128 2021-09-29 09:31:10 3 Inventorintas 2415 0
706 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Išankstinių kontrolinių žemės sklypų (KŽS) ribų aprašymų duomenų rinkinys Žemės ūkis 1018 2021-09-29 09:34:52 3 Suvesti duomenys 1744 0
707 VĮ Žemės ūkio duomenų centras Augalų apsaugos produktais purškiamų plotų ir augalų sėklų, apdorotų augalų apsaugos produktais, sėjos duomenys Žemės ūkis 1317 2021-09-29 09:37:51 3 Užpildyti metaduomenys 2256 0
708 Valstybės duomenų agentūra Darbo užmokesčio struktūros statistinio tyrimo duomenys Gyventojų statistika 1122 2021-10-04 14:32:29 4 Suvesti duomenys 0 0
709 Valstybės duomenų agentūra Suaugusiųjų švietimo statistinio tyrimo duomenys Švietimas 545 2021-10-04 14:39:41 4 Suvesti duomenys 0 0
710 Valstybės duomenų agentūra Gyventojų sveikatos statistinio tyrimo duomenys Sveikatos apsauga 743 2021-10-04 14:43:57 4 Suvesti duomenys 0 0
711 Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos priežiūros įstaigų licencijų duomenys Sveikatos įstaigos 3185 2021-10-06 21:38:41 4 Suvesti duomenys 0 0
712 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registro teisinių formų ir statusų klasifikatoriai Juridiniai asmenys 494 2021-10-07 10:52:47 4 Suvesti duomenys 0 0
713 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registro dokumentų klasifikatoriai Juridiniai asmenys 442 2021-10-07 10:56:27 4 Suvesti duomenys 0 0
714 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registro faktų tipų ir potipių klasifikatoriai Juridiniai asmenys 334 2021-10-07 11:03:58 4 Suvesti duomenys 0 0
715 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registro atributų klasifikatoriai Juridiniai asmenys 353 2021-10-07 11:09:51 4 Suvesti duomenys 0 0
716 Valstybės įmonė Registrų centras Kiti Juridinių asmenų registro atributų klasifikatoriai Juridiniai asmenys 287 2021-10-07 11:28:02 4 Suvesti duomenys 0 0
717 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Projektinių pasiūlymų duomenys Pastatai ir statiniai 418 2021-10-11 10:20:58 3 Suvesti duomenys 0 0
718 Valstybės duomenų agentūra Namų ūkių biudžeto statistinio tyrimo duomenys Gyventojų statistika 733 2021-10-13 13:19:15 4 Suvesti duomenys 0 0
719 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registro ne juridinių asmenų klasifikatorius Juridiniai asmenys 283 2021-10-14 11:05:09 4 Suvesti duomenys 0 0
720 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Visuomenės nuomonės tyrimų duomenys dėl visuomenės psichologinės savijautos null 218 2021-10-14 15:11:27 0 Inventorintas 0 0
721 Aplinkos apsaugos agentūra Organinius tirpiklius naudojančių įrenginių sąrašas Chemijos pramonė 349 2021-10-15 10:39:43 4 Suvesti duomenys 0 0
722 Lietuvos standartizacijos departamentas Lietuvos standartų ir standartizacijos leidinių bibliografinių duomenų bazė Ūkinė veikla ir verslas 1532 2021-10-15 15:23:33 4 Suvesti duomenys 0 0
723 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Matomumo analizės objektai Regionai ir miestai 715 2021-10-19 10:28:11 3 Užpildyti metaduomenys 120 0
724 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Teritorijų planavimo dokumentų ribos patvirtintos iki 2015 m. Regionai ir miestai 457 2021-10-19 14:06:27 3 Inventorintas 136 0
725 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Žemės sklypų formavimo projektų ribos Regionai ir miestai 761 2021-10-20 09:35:41 3 Inventorintas 143 0
726 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Teritorijų planavimo dokumentų ribos patvirtintos nuo 2015 m. Regionai ir miestai 427 2021-10-20 09:35:42 3 Inventorintas 117 0
727 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Specialiųjų planų ribos Regionai ir miestai 453 2021-10-20 09:35:43 3 Inventorintas 126 0
728 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Švietimo įstaigos Švietimas 1094 2021-10-20 09:35:44 3 Inventorintas 403 0
729 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Socialinės įstaigos Socialinė apsauga 316 2021-10-20 09:35:45 3 Inventorintas 104 0
730 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Daugiabučių namų administratoriai Regionai ir miestai 933 2021-10-20 09:35:45 3 Inventorintas 156 0
731 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Dviračių takai Transportas ir ryšiai 628 2021-10-20 09:35:46 3 Inventorintas 249 0
732 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Atliekų konteineriai Aplinkos priežiūra 744 2021-10-20 09:35:47 3 Inventorintas 154 0
733 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Daugiabučių namų renovacija Regionai ir miestai 679 2021-10-20 09:35:48 0 Suvesti duomenys 214 0
734 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Jungtinės veiklos sutartys Regionai ir miestai 740 2021-10-20 09:35:49 3 Inventorintas 86 0
735 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Atliekų surinkimas apvažiavimo būdu Aplinkos priežiūra 469 2021-10-20 09:35:49 3 Inventorintas 84 0
736 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Verslo objektai Ūkinė veikla ir verslas 367 2021-10-20 09:35:51 3 Inventorintas 35 0
737 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Gatvių pavadinimai Gatvės 561 2021-10-20 09:35:52 3 Inventorintas 93 0
738 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Parkavimo zonos Gatvės 335 2021-10-20 09:35:53 3 Inventorintas 56 0
739 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Bendrijos Regionai ir miestai 684 2021-10-20 09:35:54 3 Inventorintas 74 0
740 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Administratoriai Regionai ir miestai 1093 2021-10-20 09:35:54 3 Inventorintas 167 0
741 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Adresai Gatvės 893 2021-10-20 09:35:55 3 Inventorintas 191 0
742 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Viešųjų pirkimų sutartys Finansiniai dokumentai 385 2021-10-20 11:49:22 3 Suvesti duomenys 50 0
743 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Strateginio veiklos plano vykdymo ir stebėsenos duomenys Teisėsauga ir teisėtvarka 397 2021-10-22 14:02:14 3 Suvesti duomenys 60 0
744 Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras Lietuvos Respublikos prekių ženklų registro atviri duomenys Prekiniai ir paslaugų ženklai 456 2021-10-26 16:47:39 3 Suvesti duomenys 0 0
745 Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras Lietuvos Respublikos dizainų registro atviri duomenys Dizainas 409 2021-10-26 16:54:32 3 Suvesti duomenys 0 0
746 Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras Metinė veiklos rezultatų ataskaita Finansiniai dokumentai 391 2021-10-26 20:02:26 3 Suvesti duomenys 38 0
747 Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras Biudžeto vykdymo ataskaita Finansiniai dokumentai 859 2021-10-26 20:11:30 3 Suvesti duomenys 225 4
748 Valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų pateikti finansinės atskaitomybės dokumentai – pelno (nuostolių) ataskaitos Juridiniai asmenys 803 2021-10-27 17:16:44 4 Suvesti duomenys 0 0
749 Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Policijos registruojamų įvykių duomenys Nusikalstama veikla, kiti įvykiai 930 2021-11-04 11:25:58 3 Suvesti duomenys 1033 0
750 Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Policijos ieškomų transporto priemonių duomenys Nusikalstama veikla, kiti įvykiai 1749 2021-11-04 11:44:50 3 Suvesti duomenys 261 0
751 Valstybės duomenų agentūra COVID-19 pandemijos duomenys Sveikatos apsauga 1937 2021-11-04 16:15:02 4 Suvesti duomenys 0 0
752 Aplinkos apsaugos agentūra Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų duomenys Aplinka 327 2021-11-08 09:58:33 4 Suvesti duomenys 0 0
753 Visagino savivaldybės administracija Nekilnojamojo turto sąrašas Nekilnojamasis turtas 374 2021-11-10 14:00:38 2 Suvesti duomenys 48 0
754 Valstybinė miškų tarnyba Miškų kadastro duomenys Miškai 901 2021-11-15 08:54:45 3 Suvesti duomenys 0 0
755 Nacionalinė švietimo agentūra Aukštųjų mokyklų valdomų bendrabučių panaudojimo duomenys Švietimo, mokslo ir studijų įstaigos 668 2021-11-19 08:52:07 2 Suvesti duomenys 0 0
756 Valstybinė miškų tarnyba Miško dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašas Miškai 343 2021-11-22 10:50:17 3 Suvesti duomenys 25 0
757 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Viešojo maitinimo įmonių atitikties higienos reikalavimams vertinimas - Maisto pramonė 272 2021-11-22 14:29:38 4 Suvesti duomenys 0 0
758 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pensijų kaupimo sutarčių (dalyvių) duomenys Socialinė apsauga 264 2021-11-23 11:06:55 3 Suvesti duomenys 0 0
759 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pensijų išmokų, mokamų pagal Pensijų kaupimo įstatymą, duomenys Socialinė apsauga 284 2021-11-23 11:19:43 3 Suvesti duomenys 0 0
760 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pensijų kaupimo bendrovės ir pensijų fondai Socialinė apsauga 321 2021-11-23 11:24:34 3 Suvesti duomenys 0 0
761 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Klientų lojalumo tyrimų duomenys null 318 2021-11-23 11:59:19 0 Inventorintas 0 0
762 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė Valstybės kontrolės finansinės būklės duomenys Finansiniai dokumentai 432 2021-11-23 12:39:57 4 Suvesti duomenys 0 0
763 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija LR Susisiekimo ministerijos darbuotojų vidutinio mėnesinio nustatyto (paskirtojo) darbo užmokesčio duomenys null 432 2021-11-23 12:46:06 0 Inventorintas 0 0
764 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė Valstybės kontrolės veiklos rezultatai Finansiniai dokumentai 318 2021-11-23 12:46:28 4 Suvesti duomenys 0 0
765 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė Valstybės kontrolės darbuotojų vidutinė pareiginė alga Valdymas ir savivalda 489 2021-11-23 12:52:29 4 Suvesti duomenys 0 0
766 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektai Veterinarija 361 2021-11-23 14:14:20 4 Suvesti duomenys 0 0
767 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė Valstybinio audito rezultatai Kontrolė 442 2021-11-23 15:36:34 4 Suvesti duomenys