Viewed: 11

Like: 0

Subscribers 0

Vienas iš pagrindinių iššūkių, su kuriais šiandien susiduria Panevėžio miestas ir regionas – kvalifikuotos darbo jėgos, atitinkančios darbo rinkos poreikius, stoka. 2020 m. Panevėžio plėtros agentūros užsakymu atlikta studentų skaičiaus didinimo Panevėžio mieste studija atskleidė, kad aukštosiose ir profesinėse mokyklose nesurenkamos studentų / mokinių grupės į aktualias
regionui programas neleidžia efektyviai išnaudoti švietimo potencialo mieste, o šiai problemai spręsti būtina pradėti sistemiškai rinkti duomenis, juos analizuoti ir stebėti bei jais remiantis įgyvendinti strategines regiono iniciatyvas. Tam buvo ieškoma sistemizuoto regiono darbo rinkos poreikių prognozės modelio. Įmonės "Neurotechnology“ sukurtas sprendimas leidžia automatiniu būdu
rinkti laisvai prieinamus duomenis ir daryti išvadas apie darbo rinkos situaciją ir ateities poreikius. Darbo rinka yra kompleksinė socioekonominė sistema, todėl yra svarbu tinkamai pasirinkti labiausiai reprezentatyvius duomenų šaltinius ir taip pat parinkti tinkamus giliojo mokymosi algoritmus tikslioms ateities prognozėms.

Benefits:

Sprendimas visapusiškai ir sistemingai prognozuoja regiono darbo rinkos poreikius, leidžia tikslingai organizuoti vietos profesinio orientavimo paslaugas bei formuluoti mokymo ir darbuotojų perkvalifikavimo paslaugas. Naudojantis sukurtu sprendimu reikalaujama mažiau žmogiškųjų ir finansinių resursų.

URL:

https://www.neurotechnology.com/

Comments

Only logged in users can leave a comment