Viewed: 5

Like: 0

Subscribers 0

Lietuvos inovacijų centrui buvo reikalingas inovatyvus, patogus naudoti sprendimas-įrankis, kuris padėtų rinkti ir sisteminti duomenis, sistemingai vertinti mokslo ir verslo bendradarbiavimo poveikį bei mokslo žinių panaudojimo efektyvumą skirtingais aspektais. „Vilantis“ sukurtas įrankis leidžia kaupti aktualius duomenis apie Mokslo ir studijų institucijų (MSI) kuriamas žinias, juos apdoroti bei sisteminti, pasitelkiant dirbtinio intelekto sprendimus.
Susistemintiems duomenims pateikti sukurta vartotojo sąsaja, leidžianti MSI indėlį į skirtingus ekonominės veiklos sektorius analizuoti dvejopai: greitai
palyginti naudojantis interaktyvia sąsajų diagrama arba išsamiai ir įvairiais pjūviais nagrinėti naudojantis duomenų suvestine.

Benefits:

Stiprinamas mokslo ir verslo bendradarbiavimas, efektyviau renkami ir sisteminami duomenys, sistemingai vertinamas mokslo ir verslo bendradarbiavimo poveikis bei mokslo žinių panaudojimo efektyvumas skirtingais aspektais.

URL:

https://www.vilantis.ai/

Comments

Only logged in users can leave a comment