Viewed: 4

Like: 0

Subscribers 0

Tauragės rajono savivaldybė ieškojo Vaikų ugdymo perspektyvos (VUP) programos, kuri būtų susieta su Gyventojų, Mokinių registrais. „Dizaino kryptis“ sukūrė sprendimą, kuris pilnai automatizuoja vaikų priėmimo į ugdymo įstaigas procedūras, taip užtikrinant jų efektyvumą, skaidrumą, reikšmingai sumažinant savivaldybių ir ugdymo įstaigų darbuotojams tenkančią prašymų ir sutarčių administravimo naštą, sukuriant tėvams (globėjams) patogias šiuolaikines priemones tvarkyti su vaikų ugdymu susijusius dokumentus visose (ikimokyklino, priešmokyklinio, bendrojo, neformalaus) ugdymo programose.

Benefits:

Didinamas vaikų priėmimo į ugdymo įstaigas efektyvumas, mažinama prašymų ir sutarčių administravimo našta. Dokumentų pasirašymui naudojamas elektroninis parašas ne tik taupo laiką, pagreitina dokumentų tvarkymo procesus, bet ir prisideda prie aplinkai žalingo poveikio mažinimo.

URL:

https://www.kryptis.lt/

Comments

Only logged in users can leave a comment