Viewed: 4

Like: 0

Subscribers 0

Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) įgyvendina Lietuvos ūkio plėtrai ir jo tarptautiniam konkurencingumui didinti skirtas nacionalines strategijas ir programas, kryptingai padeda investuoti paramą verslui, moksliniams
tyrimams ir eksperimentinei plėtrai, energetikai, administruoja Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšas. Atliekant savo funkcijas, LVPA į pagalbą pasitelkia išorės ekspertus, kurie atlieka specifinių
žinių reikalaujančių paraiškų, projektų ekspertinį vertinimą. "Dizaino kryptis" sukūrė sprendimą skirtą efektyviam ekspertinių resursų valdymui, atliekant projektų ekspertinius vertinimus. Sukurta centralizuota ekspertų duomenų sistema, kuri žinoma tiek ekspertams, tiek suinteresuotoms institucijoms. Ekspertas, užsiregistravęs vienoje sistemoje, gali būti tikras, jog jo duomenys bus prieinami visoms institucijoms, kurios ieškos jo specializaciją atitinkančio
eksperto. Tokiu būdu valstybinės institucijos gali operatyviai rasti ir pasitelkti reikiamos specializacijos ekspertus.

Benefits:

Sukurta interaktyvi bendradarbiavimo platforma leidžia institucijoms rasti reikiamos kvalifikacijos ekspertus, o ekspertams gauti užklausas ir pasiūlymus dėl paslaugų teikimo, teikti projektų vertinimo paslaugas, kaupti atsiliepimus bei kvalifikaciją pagrindžiančią patirtį.

URL:

https://www.kryptis.lt/

Comments

Only logged in users can leave a comment