Viewed: 6

Like: 0

Subscribers 0

Sprendimas skirtas Vilniaus ugdymo įstaigų veiklos stebėsenai, analizei ir
vertinimui.
Švietimo stebėsena yra vienas svarbiausių švietimo kokybės užtikrinimo ir
švietimo politikos formavimo įrankių. Jos paskirtis – surinkti duomenis apie
švietimo sistemos funkcionavimą, atlikti duomenų analizę, detaliai
išnagrinėti esamą švietimo situaciją, būklę, identifikuoti pokyčius, rasti
priemones ir būdus švietimo tobulinimui. „Synopticom“ sprendimas plačiąja prasme padeda įgyvendinti į pilietį orientuotą viešų paslaugų strategiją. Sprendimas veikia pritaikant „SynopticomCX“ klientų patirties arba „Klientų Balso“ platformą.
Šis programinis sprendimas įgalina vienu metu automatizuotai ir nuolatos
rinkti vertinimus visose organizacijos sąlyčio su klientu taškuose, pasitelkiant įvairius kanalus, tokius kaip el. paštas, SMS, interneto sprendimai, terminalai ir kt. Duomenys kaupiami, apdorojami ir atvaizduojami realiu laiku, specialiame plačių analitinių galimybių portale. Valdant informacijos prieigos teises bei aktualius rodiklius, su duomenimis gali dirbti visos organizacijų grandys.

Benefits:

Naujoji stebėsenos platforma padeda labiau įtraukti į švietimo vadybos
procesus mokinius, tėvus, mokytojus, mokyklų administracijos
darbuotojus ir visuomenę. Duomenys yra operatyviau renkami ir
apdorojami.

URL:

https://www.synopticom.com/

Comments

Only logged in users can leave a comment