Viewed: 5

Like: 0

Subscribers 0

Romos katalikų bažnyčios metrikų ranka rašyto teksto automatinio skaitmeninimo eksperimentas, kurio rezultatas - eilučių aptikimas ir eilutėje esančių atstumų tarp raidžių aptikimas ir raidžių pasvirimo kampo aptikimas.

Benefits:

Eilučių, raidžių ir raidžių pasvirimo kampas leidžia normalizuoti skirtingo pasvirimo raidas ir suskaidyti jas į vientisus ir ištiesintus raidžių kvadratėlius, kuriuos vėliau galima panaudoti kuriant mašininio mokymosi algoritmus, kurie leistų automatiškai skaitmeninti ranka rašytą tekstą. Šiuo metu, neturint automatinio skaitmeninimo priemonių, metrikų tekstai tiesiog perrašinėjami ranka.

URL:

https://github.com/sirex/metrikai/blob/master/vilniuspy-part2.ipynb

Comments

Only logged in users can leave a comment