Duomenų teikėjais gali būti tiek valstybinio, tiek privataus sektoriaus atstovai.

Prieš registruojantis, jūsų organizacijos atstovas turėtu užpildyti Raštą dėl koordinatoriaus paskyrimo.

Šį raštą turėtu pasirašyti jūsų organizacijos, padalinio ar skyriaus vadovas. Elektroniniu būdu pasirašytas raštas ADOC formatu turi būti pateikiamas pildant registracijos formą.


Continue