1. Duomenų teikėjo (organizacijos) koordinatoriaus registravimas

A blue rectangle with white text

Description automatically generatedDuomenų teikėją (organizaciją) registruoja paskirtas atvirų duomenų koordinatorius, tuo pačiu pats registruodamasis ADP paspaudęs klavišą esanti pirmo puslapio Duomenų teikėjai dalyje ir toliau sekdamas vedlio nurodymais. A screenshot of a computer

Description automatically generated

Formoje privaloma įkelti institucijos vadovo pasirašytą ir registruotą raštą, kuriame pateikiama skiriamo koordinatoriaus vardas, pavardė, el. pašto adresas, tel. numeris ir užimamos pareigos. Kai skiriamas kitas koordinatorius vietoje jau anksčiau paskirtojo, apie tai pažymima rašte:

 

 

 

A document with a red box

Description automatically generatedA

Naujas prisijungęs koordinatorius turi pašalinti ankstesnįjį, perskirdamas atsakomybes sau.

 

  1. Institucijos koordinatoriaus perregistravimas ir/arba naujo tvarkytojo registravimas

Institucijos koordinatorius gali registruoti jį keičiantį koordinatorių arba naują tvarkytoją iš ne pagrindinio meniu eilutės Tvarkytojai paspaudęs Pridėti narį
A screenshot of a computer

Description automatically generated

ir užpildęs formą bei pasirinkęs rolės tipą Koordinatorius ir pažymėjęs „Prennumeruoti pranešimus“ pasirinkimą:A screenshot of a computer

Description automatically generated

Naujas prisijungęs koordinatorius turi pašalinti ankstesnįjį, perskirdamas atsakomybes sau.

Atkreipkite dėmesį, kad tvarkytojo pridėjimo lange pažymėjus „Suteikti API prieigą“, kitame žingsnyje pateikiamas API raktas.

 

Raktą būtina saugiai išsaugoti, nes jis bus reikalingas tokimesniame duomenų tvarkymo darbe.

A close up of a computer screen

Description automatically generated

Paspaudus Tęsti  pateikiamas institucijos tvarkytojų sąrašas su naujai registruotu koordinatoriumi ir tvarkytojais, kurie buvo registruoti anksčiau.