Išplėstinė paieška

Paieškos rezultatai: 7

Šalinti filtrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

Šaltinis: Dokumentų, informacijos ir procesų valdymo sistema (DIVIS). Vyriausybės posėdžių/ pasitarimų numeris, sukūrimo data, tipas (Vyriausybės posėdis/ pasitarimas/ tarpinstitucinis), posėdžio data, Pirmininkas, būsena. Vyriausybės pasitarimų/posėdžių klausimų sukūrimo data, klausimo priskyrimo posėdžiui/ pasitarimui duomenys, klausimo pavadinimas, klausimo pranešėjai, būsena, priskyrimo posėdžio eigos daliai duomenys (A,B, Papildomas). Duomenys atnaujinami kas ketvirtį.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

Šaltinis - Portalas Mano Vyriausybė E-pilietis. Duomenys: Viešosios konsultacijos tema, periodas nuo - iki, organizuojanti institucija, konsultacijos metodas, konsultacijų tikslinės grupės. Duomenys atnaujinami kas ketvirtį.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

Šaltinis: Portfelių ir projektų informacinė sistema. Pateikiama informacija apie Ministro pirmininko portfelio ir Vyriausybės kanceliarijos ES lėšomis finansuojamus įgyvendinamus projektus. Projektų duomenys: projekto pavadinimas, trukmė, pradžios data, pabaigos data, trumpas projekto aprašymas, programa, jeigu projektas įtrauktas į programą, projekto etapas (inicijavimas, planavimas, vykdymas ir stebėsena, užbaigimas, naudos vertinimas), projekto tikslas (tikslai), strateginis tikslas. Projekto biudžeto duomenys: planuojamas biudžetas pagal pasirinktą objektą (projektą, programą arba portfelį), finansavimo šaltinis pagal pasirinktą objektą (projektą, programą arba portfelį). Projekto rizikų duomenys: rizika, rizikos tipas, aprašymas, pasekmės, rizikos valdymo priemonės. Projekto naudos duomenys: naudos pavadinimas, aprašymas, siekiama naudos rodiklio reikšmė, siekiamos rodiklio reikšmės mato vienetas. Projekto siekiami rezultatai: rezultato pavadinimas, aprašymas, rezultatų reikalavimų aprašymas. Duomenys atnaujinami kas ketvirtį.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

Šaltinis: Portalas Mano Vyriausybė E-pilietis. Pateiktų pastabų duomenys pagal teisėkūros plano prioritetą, teisės akto pavadinimą, ministeriją, teisės akto rūšį. Duomenys atnaujinami kas ketvirtį.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

Šaltinis: Failinė sistema, Excel formato rinkmena. Duomenys: LRVK valstybės tarnautojų pareigybės pavadinimas , skaičius, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis. LRVK darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybės pavadinimas, skaičius, mėnesinis vidutinis nustatytasis (paskirtasis). Duomenys atnaujinami kas ketvirtį.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

Šaltinis: Dokumentų, informacijos ir procesų valdymo sistema (DIVIS). Gaunamų dokumentų iš fizinių ir juridinių asmenų duomenys: gautų dokumentų registravimo numeris pagal registrą (PSG/ PC - fizinių asmenų, G/AK - juridinių asmenų); registravimo data, siuntėjas (juridinio asmens pavadinimas/ fizinis nuasmenintas), gauto dokumento rūšis, antraštė - tik juridinio asmens, gaunamų dokumentų gavimo būdas. Duomenys atnaujinami kasmet.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

Šaltinis: Failinė sistema, Excel formato rinkmena. LRV peticijų komisijos posėdžių duomenys: gauta kreipimųsi dėl peticijų, posėdžio data, pripažinta peticijomis (Taip, Ne, Persiųsta), peticijų, kurioms pritarta/ nepritarta duomenys. Duomenys atnaujinami kasmet.


Nerandate norimo duomenų rinkinio?