Išplėstinė paieška

Paieškos rezultatai: 19

Šalinti filtrus XLSX

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne pašalintų arba į MBA, MA įrenginius priimtų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo ataskaita ir Regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne pašalintų po apdorojimo MBA, MA įrenginiuose susidariusių komunalinių biologiškai skaidžių atliekų vertinimo ataskaita

XLSX

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

Kultūros vertybių registro duomenys yra būtini įgyvendinant visas kultūros paveldo apsaugos procesus (stebėseną, identifikavimą ir atskleidimą, tvarkybą bei aktualizavimą). Viešai Kultūros vertybių registras prieinamas internetiniu adresu https://kvr.kpd.lt.

XLSX

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Šiame duomenų rinkinyje pateikiami visų Lietuvos elektros energijos vartotojų suvartojimo duomenys. Informacija atnaujinama kas pusmetį. Duomenys pateikiami CSV formatu. Kiekvieno pusmečio duomenys pateikiami trimis failais, skirstant pagal regionus, suvartojimo kiekis - kWh.

XLSX CSV

Valstybinė miškų tarnyba

Asmuo, norintis auginti ir (ar) tiekti rinkai, įvežti į Lietuvą iš kitų šalių ar išvežti iš Lietuvos į kitas šalis miško dauginamąją medžiagą turi būti įtrauktas į Miško dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašą

XLSX CSV

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo tyrimai nuo 2016 m. atliekami kiekvienais metais, siekiant išsiaiškinti mišrių komunalinių atliekų sudėtį. Atliekų sudėties tyrimo darbai atliekami 4 kartus per metus: žiemą, pavasarį, vasarą ir rudenį.

XLSX

Visagino savivaldybės administracija

Visagino savivaldybės naudojamas turtas (nuoma, panauda, pardavimai, patikėjimo teise).

XLSX

Nacionalinė švietimo agentūra

Profesinių mokyklų mokiniai

XLSX

VšĮ VALDYMO KOORDINAVIMO CENTRAS

Valstybės valdomų įmonių finansiniuose rezultatuose yra pateikiama - įmonės pavadinimas, sektorius, darbuotojų skaičius, atlyginimas, ackijų valdytojas, valstybės valdoma dalis, veikla, įmonės balansas, pelno (nuostolių) ataskaita ir kita informacija.

XLSX

VšĮ VALDYMO KOORDINAVIMO CENTRAS

Valstybės valdomų įmonių sąraše yra pateikiama - valstyės valdomos įmonės ir dukterinės įmonės, detaliau pateikiamas - įmonės pavadinimas, įmonės kodas, priklausančių akcijų dalis, valstybei atstovaujanti institucija/akcijų valdytojas.

XLSX

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žuvų ir vėžių įveisimo į valstybinius vandens telkinius metinė ataskaita

XLSX

Nerandate norimo duomenų rinkinio?