Išplėstinė paieška

Paieškos rezultatai: 39

Šalinti filtrus Shape

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras "GIS-Centras"

Duomenų rinkinys. Atviri Eismo įvykių informacinės sistemos (EĮIS) duomenys, susieti su geografinėmis koordinatėmis ir smulkesniems masteliams apibendrinti statistinėmis gardelėmis. Pateikiama informacija apie eismo įvykius, kuriuose nukentėjo ar žuvo žmonės. Duomenys sugrupuoti pagal įvykio tipą.

Shape

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras "GIS-Centras"

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos elektromagnetinio lauko energijos srauto tankio matavimų duomenys. Radiotechniniai objektai ir akumuliuoti elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos duomenys, pateikti kaip energijos srauto tankis, kurio ribinė vertė yra 10 W/kv. m. Elektromagnetinės spinduliuotės stebėsena vykdoma pagal Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-200 "Dėl Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo". Stebėseną vykdo radiotechninio objekto operatorius pagal su Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru teisės aktų nustatyta tvarka suderintą elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planą. Stebėsenos taškai yra tiesioginio radiotechninio objekto antenos matymo lauke. Teritorijoje aplink pastatus elektromagnetinės spinduliuotės matavimai atliekami 1,5 m aukštyje virš žemės paviršiaus. Stebėsenos parametrai nustatomi pagal Lietuvos higienos normą HN 80:2015 „Elektromagnetinis laukas gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 kHz–300 GHz radijo dažnių juostoje“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-199 "Dėl Lietuvos higienos normos HN 80:2015 „Elektromagnetinis laukas gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 kHz–300 gHz radijo dažnių juostoje“ patvirtinimo".

Shape

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras "GIS-Centras"

Lietuvos muziejų žemėlapio duomenys. Sukurta VĮ „GIS-Centras“ naudojant Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) duomenis. Pateikiama informacija: Muziejaus pavadinimas, alternatyvūs pavadinimai, tipas, adresas, telefonas, faktas, el.pašto adresas, interneto svetainė, koordintatės, darbo laikas. Duomenų rinkinys papildomas kartą per metus, jei tam yra galimybė.

Shape

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras "GIS-Centras"

Religinio paveldo objektų (skirtingų religinių bendruomenių maldos namų) sklaida Lietuvoje. Pateikiama informacija apie maldos namus: pilnas ir sutrumpintas pavadinimas, religinė bendruomenė, konstrukcinė medžiaga, kompleksiškumas, valstybinis statusas, adresas ir savivaldybė. Duomenų rinkinio autorius: Edgaras Žukauskas. Sudaryta remiantis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos duomenų baze. Duomenis galite atsisiųsti čia: https://www.geoportal.lt/download/opendata/religinis_paveldas/religinis_paveldas.zip

Shape

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras "GIS-Centras"

Duomenų rinkinys. Policijos registruojamų įvykių registro (PRĮR) duomenys, susieti su geografinėmis koordinatėmis ir apibendrinti statistinėmis gardelėmis, teikiami kaip atviri duomenys. Policijos registruojamų įvykių registras – žinybinis registras, kuriame kaupiami duomenys apie nusikalstamas veikos, kitus teisės pažeidimus ir įvykius, kurių tyrimas įstatymų pavestas policijai. Teikiami paskutiniųjų penkerių metų duomenys, rinkinys atnaujinamas kartą per metus.

Shape

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras "GIS-Centras"

TIC lankytinų vietų žemėlapio duomenų bazėje yra kaupiami Lietuvos turizmo informacijos centrai ir lankytinos vietos (UNESCO objektai, muziejai, galerijos, architektūros paminklai, pilys, piliakalniai, regyklos ir pan.). Nurodytas lankytinos vietos pavadinimas, adresas, trumpas aprašymas, nuoroda internete. Duomenis suvedė skirtingi Lietuvos turizmo informacijos centrai naudodami tam specialiai sukurtą geoportal.lt sprendimą - internetinę aplikaciją. Duomenis galite atsisiųsti čia: https://www.geoportal.lt/download/opendata/TIC/TIC_lankytinos_vietos.zip

Shape

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras "GIS-Centras"

Atviri duomenys - tarpukario Lietuvos administracinio suskirstymo duomenys. Administracinio suskirstymo ribos (apskritys bei valsčiai) įskaitmenintos remiantis 1929 m. žemėlapiu „Mapa rozsiedlenia ludnosci polskiej", kuris sudarytas masteliu M 1:750 000. Lietuvos dalies administracinių vienetų lietuviški pavadinimai nurodyti tiksliai tokie, kokie naudoti 1923 m. visuotinio Lietuvos gyventojų surašymo metu ir buvo pateikti leidinyje "Lietuvos gyventojai. Pirmojo 1923 m. rugsėjo 17 d. visuotino gyventojų surašymo duomenys" (Kaunas, 1925 m.). Pastebėję peržiūros paslaugoje klaidų, informuokite apie jas el. paštu info@geoportal.lt. Duomenis galite atsisiųsti čia: https://www.geoportal.lt/download/opendata/Valsciai/Tarpukario_valsciai.zip

Shape

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras "GIS-Centras"

Duomenų rinkinyje pateikiami geografiniai statistiniai tinkleliai sudaryti ETRS89 Lamberto lygiaplotėje azimutinėje koordinačių sistemoje. Duomenų rinkinyje yra trys skirtingo tankumo tinkleliai: 1 km, 10 km ir 100 km gardelių. Duomenys apima Lietuvos Respublikos teritoriją su teritoriniais vandenimis ir išskirtine ekonomine zona bei papildomą 15 km buferinę zoną. Duomenis galite atsisiųsti čia: https://www.geoportal.lt/download/opendata/GRIDS/Geografiniai_statistiniai_tinkleliai.zip

Shape

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras "GIS-Centras"

Duomenų rinkinyje pateikiami įvairių mastelių (nuo 1:500 000 iki 1:500) nomenklatūrinių lapų tinkleliai sudaryti skirtingose koordinačių sistemose (UTM, LKS-94, KS-1942, KS-1963, Baltija-93). Duomenis galite atsisiųsti čia: https://www.geoportal.lt/download/opendata/Nomenklat_lapai/Nomenklaturiniai_lapai.zip

Shape

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras "GIS-Centras"

Riparian zones duomenys apima pereinamuosius plotus tarp sausumos ir gėlo vandens ekosistemų, pasižyminčius išsiskiriančiomis hidrologinėmis, dirvožemio ir biotinėmis sąlygomis, kurioms stiprią įtaką daro tekantis upės vanduo. Žemės danga ir naudojimas klasifikuojamas pagal biologinės įvairovės stebėsenos poreikius pritaikytoje buferinėje zonoje aplink didžiąsias ir vidutines Europos upes (Strahlerio lygis 3-8, gautas iš EU-Hydro duomenų rinkinio). Riparian Zones duomenų rinkinio klasės atitinka nomenklatūrą, sudarytą iš MAES ekosistemų tipų (nuo 1 lygio iki 4) ir Corine žemės dangos tematinių klasių (80 klasių), kurių mažiausias kartografavimo vienetas yra 0,5 ha ir mažiausias objekto plotis yra 10 m. Copernicus programos metu, Europos Aplinkos Agentūra koordinavo Riparian Zones rinkinio gamybą. Riparian Zones techninė specifikacija: https://land.copernicus.eu/user-corner/technical-library/RZ_CS3_17_Nomenclature_Guideline_I30.pdf Duomenys sukurti Europos Sąjungos lėšomis. Autoriaus teisės Copernicus programa. ATSAKOMYBĖ: VĮ „GIS-Centras“ vadovaudamasis sutartimi Nr. 3436/R0-Copernicus/EEA.56943, kuri pasirašyta įgyvendinant paslaugas pagal sutartį Nr. EEA/IDM/R0/16/009/Lithuania, yra įsipareigojęs Europos aplinkos agentūros (EAA) vardu platinti duomenis. VĮ „GIS-Centras“ neprisiima jokios atsakomybės už šių duomenų turinį ir naudojimą.

Shape

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras "GIS-Centras"

Riparian zones duomenys apima pereinamuosius plotus tarp sausumos ir gėlo vandens ekosistemų, pasižyminčius išsiskiriančiomis hidrologinėmis, dirvožemio ir biotinėmis sąlygomis, kurioms stiprią įtaką daro tekantis upės vanduo. Green Linear Elements (toliau GLE) duomenys yra ekologiškai reikšmingi struktūriniai kraštovaizdžio elementai, kurie yra svarbūs biologinei įvairovei tirti. GLE duomenis sudaro gyvatvorės ir medžių linijos, ilgesnės nei 100m ir iki 10m pločio; pavieniai medžių plotai arba krūmynai, sudarantys nuo 500 m² iki 0,5 ha. Duomenys sukurti Europos Sąjungos lėšomis. Autoriaus teisės Copernicus programa. ATSAKOMYBĖ: VĮ „GIS-Centras“ vadovaudamasis sutartimi Nr. 3436/R0-Copernicus/EEA.56943, kuri pasirašyta įgyvendinant paslaugas pagal sutartį Nr. EEA/IDM/R0/16/009/Lithuania, yra įsipareigojęs Europos aplinkos agentūros (EAA) vardu platinti duomenis. VĮ „GIS-Centras“ neprisiima jokios atsakomybės už šių duomenų turinį ir naudojimą.

Shape

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras "GIS-Centras"

Urban Atlas duomenyse pateikta 2012 metų informacija apie tais metais buvusią žemės dangą ir žemės naudojimo paskirtį šešiuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Alytuje, Šiauliuose, Klaipėdoje) ir jų aplinkinėse teritorijose. Techninę specifikaciją apie duomenis galite rasti čia: https://land.copernicus.eu/user-corner/technical-library/urban-atlas-2012-mapping-guide-new . Urban Atlas sudarytas atliekant statistinę vaizdų klasifikaciją bei vizualiai interpretuojant labai aukštos rezoliucijos palydovines nuotraukas. Įvesties duomenys yra: multispektriniai SPOT 5, SPOT 6 ir Formosat-2 paryškintos (angl. pan-sharpened) nuotraukos, kurių rezoliucija 2 ir 2,5m. Šie Urban Atlas duomenys yra papildyti atributine informacija apie žemės naudojimo paskirtį pagal EAGLE lentelę: https://land.copernicus.eu/eagle/content-documentation-of-the-eagle-concept/manual/content-documentation-of-the-eagle-concept/b-thematic-content-and-definitions-of-eagle-model-elements/part-ii-land-use-attributes Duomenys sukurti Europos Sąjungos lėšomis. Autoriaus teisės Copernicus programa. ATSAKOMYBĖ: VĮ „GIS-Centras“ vadovaudamasis sutartimi Nr. 3436/R0-Copernicus/EEA.56943, kuri pasirašyta įgyvendinant paslaugas pagal sutartį Nr. EEA/IDM/R0/16/009/Lithuania, yra įsipareigojęs Europos aplinkos agentūros (EAA) vardu platinti duomenis. VĮ „GIS-Centras“ neprisiima jokios atsakomybės už šių duomenų turinį ir naudojimą.

Shape

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras "GIS-Centras"

Urban Atlas duomenyse pateikta 2012 metų informacija apie tais metais buvusią žemės dangą ir žemės naudojimo paskirtį šešiuose Lietuvos miestuose ir savivaldybėse (Vilniaus sav., Kauno sav., Panevėžio sav., Alytuje, Šiauliuose, Klaipėdoje). Techninę specifikaciją apie duomenis ir jų sukūrimą galite rasti čia: https://land.copernicus.eu/user-corner/technical-library/urban-atlas-2012-mapping-guide-new . Street Tree Layer yra atskiras Urban Atlas sluoksnis, sukurtas Urban Atlas duomenų rinkinio pirmos klasės (Dirbtiniai paviršiai) plotų vietose, penkiuose Lietuvos miestuose ir rajonuose (Kauno raj., Panevėžio raj., Alytuje, Šiauliuose ir Klaipėdoje). Šis sluoksnis apima medžių eiles bei medžių plotus, dengiančius daugiau nei 500 m², kurių minimalus plotis yra 10 m. Duomenys sukurti Europos Sąjungos lėšomis. Autoriaus teisės Copernicus programa. ATSAKOMYBĖ: VĮ „GIS-Centras“ vadovaudamasis sutartimi Nr. 3436/R0-Copernicus/EEA.56943, kuri pasirašyta įgyvendinant paslaugas pagal sutartį Nr. EEA/IDM/R0/16/009/Lithuania, yra įsipareigojęs Europos aplinkos agentūros (EAA) vardu platinti duomenis. VĮ „GIS-Centras“ neprisiima jokios atsakomybės už šių duomenų turinį ir naudojimą.

Shape

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras "GIS-Centras"

Europos ekologinis tinklas „Natura 2000“ – Europos Bendrijos svarbos saugomų teritorijų bendras tinklas, susidedantis iš teritorijų, įtrauktų į Vyriausybės patvirtintus buveinių ir paukščių apsaugai svarbių teritorijų sąrašus, taip pat teritorijų, įtrauktų į Vyriausybės įgaliotos institucijos tvirtinamą vietovių, atitinkančių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašą, ir skirtas išsaugoti, palaikyti ir prireikus atkurti iki tinkamos apsaugos būklės natūralius buveinių tipus ir gyvūnų bei augalų rūšis jų natūraliame paplitimo areale. Natura 2000 rinkinį sudaro 62 klasės. Techninė specifikacija: https://land.copernicus.eu/user-corner/technical-library/N2K_Nomenclature_Guidelines.pdf Duomenys sukurti Europos Sąjungos lėšomis. Autoriaus teisės Copernicus programa. ATSAKOMYBĖ: VĮ „GIS-Centras“ vadovaudamasis sutartimi Nr. 3436/R0-Copernicus/EEA.56943, kuri pasirašyta įgyvendinant paslaugas pagal sutartį Nr. EEA/IDM/R0/16/009/Lithuania, yra įsipareigojęs Europos aplinkos agentūros (EAA) vardu platinti duomenis. VĮ „GIS-Centras“ neprisiima jokios atsakomybės už šių duomenų turinį ir naudojimą.

Shape

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras "GIS-Centras"

Parsisiuntimo paslauga - M1:10000 dirvožemio erdvinių duomenų rinkinio Dirv_DR10LT turinį sudaro pagal Lietuvos dirvožemių klasifikaciją LTDK-99 ir pagal Lietuvos dirvožemio tipologinių vienetų bendrąjį sistematinį sąrašą LT_DTV96 susisteminti ir atitinkama tvarka koduoti duomenys apie Lietuvos dirvožemių išsidėstymą, jų fizines ir agrochemines savybes, taip pat kokybę, derlingumą ir kitas charakteristikas. Dirv_DR10LT kuriamas visai Lietuvos teritorijai. Šiuo metu sukurti duomenys dengia dalį Lietuvos teritorijos.

Shape

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras "GIS-Centras"

Parsisiuntimo paslauga - Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:250 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys pagal tarptautinio projekto EuroRegionalMap reikalavimus. Šiam projektui vadovauja EuroGeographics - Europos valstybių nacionalinių kartografijos, geodezijos ir kadastro agentūrų asociacija.Duomenų bazę sudaro 8 temos: administracinės ribos ir administraciniai vienetai, hidrografija (upės, ežerai, tvenkiniai, jūra, užtvankos, šaltiniai, pelkės ), transporto tinklas (keliai, geležinkeliai, geležinkelių stotys, degalinės ir automagistralių pakelės poilsio aikštelės, keltų linijos, jūrų uostai, oro uostai, malūnsparnių nusileidimo aikštelės, valstybinės sienos kirtimo postai ), gyvenvietės (išreikštos plotais ir taškais), socialinės temos objektai (švietimo įstaigos, gydymo įstaigos, sąvartynai, elektros jėgainės ) augmenija ir pagrindinės žemėnaudos (miškai, dirbama žemė, pramoniniai sodai, atviri smėlynai ir akmenynai), fizinių geografinių regionų pavadinimų anotacijos (žemumos, aukštumos, lygumos ir pan.), įvairūs objektai ir orientyrai (produktotiekiai, naudingųjų iškasenų gavybos vietos, aukštos įtampos perdavimo linijos, nacionaliniai parkai, policijos nuovados, laisvalaikio ir pramogų parkai, populiariausi turistų traukos objektai - muziejai, istoriniai pastatai, paminklai).

Shape

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras "GIS-Centras"

parsisiuntimo paslauga - 2006-2007 m. gyvenamųjų vietovių M 1:5000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys GDR5LT sudaro atskiri grafinių duomenų sluoksniai (linijiniai, plotiniai, taškiniai) su papildoma atributine informacija: suskirstymas M 1:5000 lapais, Ribos –Lietuvos Respublikos valstybės siena, vietovės (informacija apie pagrindinius ir pakartotinius vietovių ir kraštovaizdžio objektų pavadinimus), ašinės upių, upelių ir kanalų linijos, krantai (informacija apie hidrografijos plotus formuojančias ribas), hidrografijos plotai, Ašinės kelių ir gatvių linijos, ašinės geležinkelių linijos, plotiniai pastatai ir statiniai. GDR5LT parengta 174 gyvenamosioms vietovėms (595 lapai pagal valstybinę M 1:5000 teritorijos lapų skaidymo sistemą ir numeraciją LKS-94). Akmenės ir Ventos, Birštono ir Prienų, Kaišiadorių ir Žiežmarių, Kybartų ir Virbalio, Pagėgių ir Panemunės gyvenamųjų vietovių duomenų bazės yra apjungtos, kaip tarpusavyje susisiekiančios gyvenvietės.

Shape

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras "GIS-Centras"

Istorinių tyrimų Holokausto tema išleidžiama nemažai, tačiau dažniausiai tyrinėjama bendroji Holokausto istorija, vokiečių saugumo policijos ir SD operatyvinių ir ypatingųjų būrių veikla, lietuvių koloboravimas su naciais, dėmesys skiriamas getų istorijai, šiek tiek mažiau dėmesio sulaukia Holokausto provincijoje tyrimai. Iki šiol leidinio, kuriame būtų ne tik atskleistos masinės žydų žudynės visoje šalies teritorijoje, bet taip pat susietos geografine padėtimi iki šiol nebuvo, nors keletas pirmatakų paminėtini: tai dviejų tomų 1965 ir 1973 išleistos „Masinės žudynės Lietuvoje, (1941-1944) : dokumentų rinkinys“ ir 1997 Josifo Levinsono „Skausmo knyga“. Publikacijoje buvo surinktos paminklų nuotraukos iš maždaug 190 vietų, rodyklėje surašyti Lietuvos miestai ir miesteliai, kuriuose gyveno žydai, bei nurodytos jų nužudymo vietos. 2010 m. Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus ir Austrijos atminties tarnyba Gedenkdienst inicijavo projektą „Holokausto Lietuvoje Atlasas“, skirtą edukacijai, informacijos sklaidai, turizmui. Atlase pateikta surinkta, struktūrizuota ir koncentruotai pateikta informacija apie visas Lietuvoje esančias masinių žudynių vietas. Tokio pobūdžio išsamios informacijos, susietos su kiekviena konkrečia vieta, iki šiol nebuvo – duomenys įvairiuose panašaus pobūdžio leidiniuose buvo išskaidyti ar vis dar yra nepublikuoti, esantys archyvų fonduose. Atliktas darbas svarus indėlis atskleidžiant Holokausto Lietuvoje vyksmą, kuris prisidės prie šių įvykių objektyvaus nušvietimo ir įvertinimo, principingo Holokausto suvokimo Lietuvoje. Tai svarbus mūsų, Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus darbuotojų edukacinis darbas. Leidinį "Holokausto Lietuvoje Atlasas" Jūs galite įsigyti Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus padaliniuose: Naugarduko g. 10, Pamėnkalnio g. 12, Pylimo g. 4, Vilniuje.

Shape

Nerandate norimo duomenų rinkinio?