Išplėstinė paieška

Paieškos rezultatai: 25

Šalinti filtrus Shape

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

Riparian zones duomenys apima pereinamuosius plotus tarp sausumos ir gėlo vandens ekosistemų, pasižyminčius išsiskiriančiomis hidrologinėmis, dirvožemio ir biotinėmis sąlygomis, kurioms stiprią įtaką daro tekantis upės vanduo. Žemės danga ir naudojimas klasifikuojamas pagal biologinės įvairovės stebėsenos poreikius pritaikytoje buferinėje zonoje aplink didžiąsias ir vidutines Europos upes (Strahlerio lygis 3-8, gautas iš EU-Hydro duomenų rinkinio). Riparian Zones duomenų rinkinio klasės atitinka nomenklatūrą, sudarytą iš MAES ekosistemų tipų (nuo 1 lygio iki 4) ir Corine žemės dangos tematinių klasių (80 klasių), kurių mažiausias kartografavimo vienetas yra 0,5 ha ir mažiausias objekto plotis yra 10 m. Copernicus programos metu, Europos Aplinkos Agentūra koordinavo Riparian Zones rinkinio gamybą. Riparian Zones techninė specifikacija: https://land.copernicus.eu/user-corner/technical-library/RZ_CS3_17_Nomenclature_Guideline_I30.pdf Duomenys sukurti Europos Sąjungos lėšomis. Autoriaus teisės Copernicus programa. ATSAKOMYBĖ: VĮ „GIS-Centras“ vadovaudamasis sutartimi Nr. 3436/R0-Copernicus/EEA.56943, kuri pasirašyta įgyvendinant paslaugas pagal sutartį Nr. EEA/IDM/R0/16/009/Lithuania, yra įsipareigojęs Europos aplinkos agentūros (EAA) vardu platinti duomenis. VĮ „GIS-Centras“ neprisiima jokios atsakomybės už šių duomenų turinį ir naudojimą.

Shape

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

Riparian zones duomenys apima pereinamuosius plotus tarp sausumos ir gėlo vandens ekosistemų, pasižyminčius išsiskiriančiomis hidrologinėmis, dirvožemio ir biotinėmis sąlygomis, kurioms stiprią įtaką daro tekantis upės vanduo. Green Linear Elements (toliau GLE) duomenys yra ekologiškai reikšmingi struktūriniai kraštovaizdžio elementai, kurie yra svarbūs biologinei įvairovei tirti. GLE duomenis sudaro gyvatvorės ir medžių linijos, ilgesnės nei 100m ir iki 10m pločio; pavieniai medžių plotai arba krūmynai, sudarantys nuo 500 m² iki 0,5 ha. Duomenys sukurti Europos Sąjungos lėšomis. Autoriaus teisės Copernicus programa. ATSAKOMYBĖ: VĮ „GIS-Centras“ vadovaudamasis sutartimi Nr. 3436/R0-Copernicus/EEA.56943, kuri pasirašyta įgyvendinant paslaugas pagal sutartį Nr. EEA/IDM/R0/16/009/Lithuania, yra įsipareigojęs Europos aplinkos agentūros (EAA) vardu platinti duomenis. VĮ „GIS-Centras“ neprisiima jokios atsakomybės už šių duomenų turinį ir naudojimą.

Shape

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

Urban Atlas duomenyse pateikta 2012 metų informacija apie tais metais buvusią žemės dangą ir žemės naudojimo paskirtį šešiuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Alytuje, Šiauliuose, Klaipėdoje) ir jų aplinkinėse teritorijose. Techninę specifikaciją apie duomenis galite rasti čia: https://land.copernicus.eu/user-corner/technical-library/urban-atlas-2012-mapping-guide-new . Urban Atlas sudarytas atliekant statistinę vaizdų klasifikaciją bei vizualiai interpretuojant labai aukštos rezoliucijos palydovines nuotraukas. Įvesties duomenys yra: multispektriniai SPOT 5, SPOT 6 ir Formosat-2 paryškintos (angl. pan-sharpened) nuotraukos, kurių rezoliucija 2 ir 2,5m. Šie Urban Atlas duomenys yra papildyti atributine informacija apie žemės naudojimo paskirtį pagal EAGLE lentelę: https://land.copernicus.eu/eagle/content-documentation-of-the-eagle-concept/manual/content-documentation-of-the-eagle-concept/b-thematic-content-and-definitions-of-eagle-model-elements/part-ii-land-use-attributes Duomenys sukurti Europos Sąjungos lėšomis. Autoriaus teisės Copernicus programa. ATSAKOMYBĖ: VĮ „GIS-Centras“ vadovaudamasis sutartimi Nr. 3436/R0-Copernicus/EEA.56943, kuri pasirašyta įgyvendinant paslaugas pagal sutartį Nr. EEA/IDM/R0/16/009/Lithuania, yra įsipareigojęs Europos aplinkos agentūros (EAA) vardu platinti duomenis. VĮ „GIS-Centras“ neprisiima jokios atsakomybės už šių duomenų turinį ir naudojimą.

Shape

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

Urban Atlas duomenyse pateikta 2012 metų informacija apie tais metais buvusią žemės dangą ir žemės naudojimo paskirtį šešiuose Lietuvos miestuose ir savivaldybėse (Vilniaus sav., Kauno sav., Panevėžio sav., Alytuje, Šiauliuose, Klaipėdoje). Techninę specifikaciją apie duomenis ir jų sukūrimą galite rasti čia: https://land.copernicus.eu/user-corner/technical-library/urban-atlas-2012-mapping-guide-new . Street Tree Layer yra atskiras Urban Atlas sluoksnis, sukurtas Urban Atlas duomenų rinkinio pirmos klasės (Dirbtiniai paviršiai) plotų vietose, penkiuose Lietuvos miestuose ir rajonuose (Kauno raj., Panevėžio raj., Alytuje, Šiauliuose ir Klaipėdoje). Šis sluoksnis apima medžių eiles bei medžių plotus, dengiančius daugiau nei 500 m², kurių minimalus plotis yra 10 m. Duomenys sukurti Europos Sąjungos lėšomis. Autoriaus teisės Copernicus programa. ATSAKOMYBĖ: VĮ „GIS-Centras“ vadovaudamasis sutartimi Nr. 3436/R0-Copernicus/EEA.56943, kuri pasirašyta įgyvendinant paslaugas pagal sutartį Nr. EEA/IDM/R0/16/009/Lithuania, yra įsipareigojęs Europos aplinkos agentūros (EAA) vardu platinti duomenis. VĮ „GIS-Centras“ neprisiima jokios atsakomybės už šių duomenų turinį ir naudojimą.

Shape

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

Europos ekologinis tinklas „Natura 2000“ – Europos Bendrijos svarbos saugomų teritorijų bendras tinklas, susidedantis iš teritorijų, įtrauktų į Vyriausybės patvirtintus buveinių ir paukščių apsaugai svarbių teritorijų sąrašus, taip pat teritorijų, įtrauktų į Vyriausybės įgaliotos institucijos tvirtinamą vietovių, atitinkančių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašą, ir skirtas išsaugoti, palaikyti ir prireikus atkurti iki tinkamos apsaugos būklės natūralius buveinių tipus ir gyvūnų bei augalų rūšis jų natūraliame paplitimo areale. Natura 2000 rinkinį sudaro 62 klasės. Techninė specifikacija: https://land.copernicus.eu/user-corner/technical-library/N2K_Nomenclature_Guidelines.pdf Duomenys sukurti Europos Sąjungos lėšomis. Autoriaus teisės Copernicus programa. ATSAKOMYBĖ: VĮ „GIS-Centras“ vadovaudamasis sutartimi Nr. 3436/R0-Copernicus/EEA.56943, kuri pasirašyta įgyvendinant paslaugas pagal sutartį Nr. EEA/IDM/R0/16/009/Lithuania, yra įsipareigojęs Europos aplinkos agentūros (EAA) vardu platinti duomenis. VĮ „GIS-Centras“ neprisiima jokios atsakomybės už šių duomenų turinį ir naudojimą.

Shape

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

Parsisiuntimo paslauga - M1:10000 dirvožemio erdvinių duomenų rinkinio Dirv_DR10LT turinį sudaro pagal Lietuvos dirvožemių klasifikaciją LTDK-99 ir pagal Lietuvos dirvožemio tipologinių vienetų bendrąjį sistematinį sąrašą LT_DTV96 susisteminti ir atitinkama tvarka koduoti duomenys apie Lietuvos dirvožemių išsidėstymą, jų fizines ir agrochemines savybes, taip pat kokybę, derlingumą ir kitas charakteristikas. Dirv_DR10LT kuriamas visai Lietuvos teritorijai. Šiuo metu sukurti duomenys dengia dalį Lietuvos teritorijos.

Shape

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

Parsisiuntimo paslauga - Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:250 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys pagal tarptautinio projekto EuroRegionalMap reikalavimus. Šiam projektui vadovauja EuroGeographics - Europos valstybių nacionalinių kartografijos, geodezijos ir kadastro agentūrų asociacija.Duomenų bazę sudaro 8 temos: administracinės ribos ir administraciniai vienetai, hidrografija (upės, ežerai, tvenkiniai, jūra, užtvankos, šaltiniai, pelkės ), transporto tinklas (keliai, geležinkeliai, geležinkelių stotys, degalinės ir automagistralių pakelės poilsio aikštelės, keltų linijos, jūrų uostai, oro uostai, malūnsparnių nusileidimo aikštelės, valstybinės sienos kirtimo postai ), gyvenvietės (išreikštos plotais ir taškais), socialinės temos objektai (švietimo įstaigos, gydymo įstaigos, sąvartynai, elektros jėgainės ) augmenija ir pagrindinės žemėnaudos (miškai, dirbama žemė, pramoniniai sodai, atviri smėlynai ir akmenynai), fizinių geografinių regionų pavadinimų anotacijos (žemumos, aukštumos, lygumos ir pan.), įvairūs objektai ir orientyrai (produktotiekiai, naudingųjų iškasenų gavybos vietos, aukštos įtampos perdavimo linijos, nacionaliniai parkai, policijos nuovados, laisvalaikio ir pramogų parkai, populiariausi turistų traukos objektai - muziejai, istoriniai pastatai, paminklai).

Shape

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

parsisiuntimo paslauga - 2006-2007 m. gyvenamųjų vietovių M 1:5000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys GDR5LT sudaro atskiri grafinių duomenų sluoksniai (linijiniai, plotiniai, taškiniai) su papildoma atributine informacija: suskirstymas M 1:5000 lapais, Ribos –Lietuvos Respublikos valstybės siena, vietovės (informacija apie pagrindinius ir pakartotinius vietovių ir kraštovaizdžio objektų pavadinimus), ašinės upių, upelių ir kanalų linijos, krantai (informacija apie hidrografijos plotus formuojančias ribas), hidrografijos plotai, Ašinės kelių ir gatvių linijos, ašinės geležinkelių linijos, plotiniai pastatai ir statiniai. GDR5LT parengta 174 gyvenamosioms vietovėms (595 lapai pagal valstybinę M 1:5000 teritorijos lapų skaidymo sistemą ir numeraciją LKS-94). Akmenės ir Ventos, Birštono ir Prienų, Kaišiadorių ir Žiežmarių, Kybartų ir Virbalio, Pagėgių ir Panemunės gyvenamųjų vietovių duomenų bazės yra apjungtos, kaip tarpusavyje susisiekiančios gyvenvietės.

Shape

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

Istorinių tyrimų Holokausto tema išleidžiama nemažai, tačiau dažniausiai tyrinėjama bendroji Holokausto istorija, vokiečių saugumo policijos ir SD operatyvinių ir ypatingųjų būrių veikla, lietuvių koloboravimas su naciais, dėmesys skiriamas getų istorijai, šiek tiek mažiau dėmesio sulaukia Holokausto provincijoje tyrimai. Iki šiol leidinio, kuriame būtų ne tik atskleistos masinės žydų žudynės visoje šalies teritorijoje, bet taip pat susietos geografine padėtimi iki šiol nebuvo, nors keletas pirmatakų paminėtini: tai dviejų tomų 1965 ir 1973 išleistos „Masinės žudynės Lietuvoje, (1941-1944) : dokumentų rinkinys“ ir 1997 Josifo Levinsono „Skausmo knyga“. Publikacijoje buvo surinktos paminklų nuotraukos iš maždaug 190 vietų, rodyklėje surašyti Lietuvos miestai ir miesteliai, kuriuose gyveno žydai, bei nurodytos jų nužudymo vietos. 2010 m. Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus ir Austrijos atminties tarnyba Gedenkdienst inicijavo projektą „Holokausto Lietuvoje Atlasas“, skirtą edukacijai, informacijos sklaidai, turizmui. Atlase pateikta surinkta, struktūrizuota ir koncentruotai pateikta informacija apie visas Lietuvoje esančias masinių žudynių vietas. Tokio pobūdžio išsamios informacijos, susietos su kiekviena konkrečia vieta, iki šiol nebuvo – duomenys įvairiuose panašaus pobūdžio leidiniuose buvo išskaidyti ar vis dar yra nepublikuoti, esantys archyvų fonduose. Atliktas darbas svarus indėlis atskleidžiant Holokausto Lietuvoje vyksmą, kuris prisidės prie šių įvykių objektyvaus nušvietimo ir įvertinimo, principingo Holokausto suvokimo Lietuvoje. Tai svarbus mūsų, Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus darbuotojų edukacinis darbas. Leidinį "Holokausto Lietuvoje Atlasas" Jūs galite įsigyti Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus padaliniuose: Naugarduko g. 10, Pamėnkalnio g. 12, Pylimo g. 4, Vilniuje.

Shape

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

M1:10 000 specialiųjų žemės naudojimo sąlygų duomenų bazės SŽNS_DR10LT turinį sudaro tradicinio laidojimo kapinių teritorijos ir naujų sanitarinės apsaugos zonos, kultūros paveldo objektai, jų apsaugos nuo fizinio poveikio ir vizualinės apsaugos pozoniai, gamtos paveldo objektai ir jų apsaugos zonos, paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrančių apsaugos juostos, kelių apsaugos zonos, geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonos, elektros linijų, dujotiekio, naftotiekio, požeminių ryšių apsaugos zonos, saugomų teritorijų ribos, funkcinės zonos ir jų buferinės apsaugos zonos, kurortų apsaugos zonos, Molėtų astronomijos observatorijos apsaugos zona, pastatai, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai ir šių pastatų sanitarinės apsaugos zonos, aerodromu apsaugos ir sanitarinės apsaugos zonos, karstinio regiono ribos, valstybinio geodezinio pagrindo punktų apsaugos zonos, hidrometeorologijos stočių apsaugos zonos, saugotinius želdinius, augančius ne miškų ūkio paskirties žemėje, Lietuvos Respublikos teritorijos administracinės ribos. SŽNS_DR10LT apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją, išskyrus miestų savivaldybių, miestų ir miestelių teritorijas.

Shape

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

Parsisiuntimo paslauga-M1:10 000 Lietuvos žemių melioracinės būklės ir užmirkimo erdvinių duomenų rinkinį Mel_DR10LT turinį sudaro šie objektai: nusausintų žemės plotų ribos, žemės su neveikiančiomis drenavimo sistemomis plotų ribos, nusausintų žemės plotų (kurių negalima pavaizduoti plotais 1:10 000 mastelyje) taškai ir žemės su neveikiančiomis drenavimo sistemomis plotų (kurių negalima pavaizduoti plotais 1:10 000 mastelyje) taškai. Mel_DR10LT sukurtas visai Lietuvos teritorijai.

Shape

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

Miškų kadastro erdvinių duomenų rinkinį sudaro: taksacinių miško sklypų ribas, miško masyvų ribas, miško masyvų kadastrinių kvartalų ribas, miškų urėdijų ribas, miškų girininkijų ribas, kertinių miško buveinių ribas, miškų priskyrimo miškų grupėms ir pogrupiams ribas (patvirtintos LRV), valstybinės reikšmės miškų plotų ribas (patvirtintos LRV).

Shape

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro teikiami duomenys apie triukšmą teritorijose, kurios apibrėžtos Triukšmo valdymo įstatyme– pagrindinių kelių ir geležinkelių ruožai ir didieji miestai (aglomeracijos su daugiau kaip 100 000 gyventojų): Vilnius, Kaunas, Klaipėda ir Šiauliai. Atskirai teikiami kelių, geležinkelio ir oro transporto triukšmo kontūrų dienos ir nakties metu žemėlapiai. Kiekvienai transporto rūšiai pateikiami du rodikliai: Ldvn – dienos, vakaro ir nakties laikotarpiu apibendrinto triukšmo poveikio sukelto dirginimo rodiklis ir Lnakties – nakties laikotarpiu sukelto triukšmo lygio rodiklis, kuriuo aprašomas miego trikdymas. Rodiklių reikšmės matuojamos decibelais, nustatomos kaip apibrėžta ES direktyvos 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo II priede. Duomenys atnaujinami kas penkerius metus.

Shape

Nerandate norimo duomenų rinkinio?