Išplėstinė paieška

Paieškos rezultatai: 60

Šalinti filtrus GML

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

INSPIRE temos „Geologija“ potemės „Hidrogeologija“ duomenų rinkinys, kuriame pateikiami Lietuvos Respublikos teritorijos hidrogeologiniai duomenys.

GML

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

INSPIRE temos „Aplinkos stebėsenos priemonės“ duomenų rinkinys, kuriame pateikiama informacija apie aplinkos elementų (įskaitant atmoferos, žemės paviršiaus ir požeminės dalies, požeminio vandens, teritorinių vandenų Baltijos jūroje ir Kuršių mariose) stebėjimo sistemą Lietuvos Respublikoje. Lietuvoje stebėjimo vietos, objektai, tikslai, planai ir veiklos yra įtraukti ir aprašyti Valstybinėje aplinkos monitoringo programoje. Monitoringo vykdymo tvarką taip pat reguliuoja ir Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas, kiti tiesiogiai susiję nacionaliniai ir tarptautiniai teisės aktai, Europos Sąjungos direktyvos. Didžiąją dalį informacijos apie monitoringo objektus, įrenginius ir rezultatus teikia Aplinkos apsaugos agentūra.

GML

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

INSPIRE temos „Atmosferos sąlygos“ duomenų rinkinyje pateikiama informacija apie oro kokybę Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose, Alytuje, Kėdainiuose, Jonavoje ir Mažeikiuose). Oro kokybės duomenys yra renkami pagal 2004/107/EC ir 2008/50/EC direktyvas.

GML

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

INSPIRE temos „Buveinės ir biotopai“ duomenų rinkinys, kuriame pateikiama informacija apie Europos Bendrijos svarbos natūralias buveines, esančias Lietuvos Respublikos teritorijoje. Pateikiamos nustatytos tikslios buveinių vietos ir nurodytas jų apsaugos statusas ne tik Natura 2000 teritorijose, bet ir už jų ribų.

GML

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

INSPIRE dataset for Population Distribution – Demography theme represents the main demographic characteristics for Lithuanian population and socio-demographic variables grouped by the relevant territorial statistical in Lithuania. Also, certain variables were calculated for different gender and/or age groups, certain economic demographic variables – for different economic activities (by NACE classification).

GML

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

INSPIRE temos „Jūrų regionai“ duomenų rinkinys, kuriame pateikiama Lietuvos Respublikos teritorinių vandenų Baltijos jūroje pakrantės linija ir kita su šia akvatorija susijusi informacija (dugno buveinių pasiskirstymas, pokvartero nuogulų paplitimo ir kvartero storymės storis, dugno nuosėdų litologinė sudėtis, taršos šaltiniai ir jų sklaida).

GML

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

INSPIRE temos „Meteorologiniai geografiniai objektai“ duomenų parsisiuntimo paslaugoje pateikiami Lietuvos Respublikos teritorijos santykinės oro drėgmės faktiniai duomenys. Šių rodiklių reikšmės yra surinktos iš 18 skirtingų meteorologinių stočių kasvalandinių rodmenų (LEI portale duomenys atnaujinami kas valandą.

GML

Nerandate norimo duomenų rinkinio?