Išplėstinė paieška

Paieškos rezultatai: 14

Šalinti filtrus El. paslauga

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

Informacija apie geologinius procesus, reiškinių pavadinimus, adresus, teritoriją. Valstybinės geologijos informacinės sistemos duomenys.

El. paslauga

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

Informacija apie unikalius geologinius objektus (pavadinimas, tipas, statusas, adresas, unikalumas). Valstybinė geologijos informacinė sistema. Duomenys kaupiami nuo 2007 m.

El. paslauga

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

Lietuvos geomorfologinis žemėlapis – tai Lietuvos reljefo amžiaus ir kilmės bei paviršiaus formų morfometrijos grafinis vaizdas. Spalvos žemėlapyje rodo reljefo kilmę: ruda –ledyno sukurtą paviršių, žalia – ledyno tirpsmo vandenų upių, o mėlyna – prieledyninių marių suformuotą reljefą, šviesiai žalia ir žydra spalvomis parodytas dabartinių upių ir ežerų suformuotas reljefas, geltona – vėjo supustytas (eolinis ) reljefas, pilka – dėl pelkėjimo susidaręs reljefas, ir t.t. Konkrečios reljefo formos (drumlinai, plokščiakalvės, rinos, kloniai ir kt.) parodytos genetinę spalvą atitinkančiomis spalvotomis linijomis. Specialiais ženklais parodyta reljefo morfometrija: kalvotumas parodytas rudos spalvos linijų tinkleliu, o paviršiaus banguotumas bei daubotumas pažymėtas juodos spalvos simboliais. Raudonos ryškios linijos rodo paskutiniojo – Nemuno – ledyno maksimalaus išplitimo ribą ir šio ledyno Baltijos stadijos bei Pietų, Vidurio ir Šiaurės Lietuvos fazių ribas. Reljefo amžių parodo tamsesnis genezę rodančios spalvos atspalvis. Žemėlapis papildytas geomorfologinio Lietuvos rajonavimo informacija: aprašomuosiuose duomenyse matoma: geomorfologinių sričių, rajonų, parajonių ir mikrorajonų pavadinimai. Lietuvos geomorfologinis žemėlapis M1:200 000 apima visą Lietuvos teritoriją.

El. paslauga

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

Lietuvos karstinių regionų ribų žemėlapis M 1:50 000 rodo karstinio ir karstinio sufozinio proceso išplitimo ribas Lietuvos teritorijoje. Karstinis procesas Lietuvoje susijęs su gipso tirpinimu ir išnešimu. Šio proceso metu žemės gelmėse formuojasi tuštumos, o paviršiuje gali susiformuoti paviršinės karstinės formos – smegduobės, įlinkiai, įgriuvos ir kt. Žemėlapis sudarytas analizuojant ir nustatant karstinių reljefo formų paplitimą ir atsižvelgiant į turimą geologinę informaciją (karstėjančių uolienų buvimą, gipso storius, gipsą dengiančių uolienų storius ir kt.).

El. paslauga

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

Kvartero geologinis žemėlapis rodo teritorijos paviršių sudarančių nuogulų litologinę (medžiaginę) sudėtį, genezę (kilmę) ir amžių. Spalva žemėlapyje rodo nuogulų kilmę, o spalvos tamsumu atspindėtas nuogulų amžius (kuo spalva tamsesnė, tuo nuogulos senesnės). Amžių papildomai rodo ir ryškios raudonos linijos, žyminčios: maksimalų paskutiniojo –Nemuno – ledyno išplitimą, šio ledyno Baltijos stadijos pakraštį ir Baltijos stadijos ledyno Pietų, Vidurio ir Šiaurės Lietuvos fazių ribas. Nuogulų litologinė sudėtis pažymėta taškiniais ir brūkšniniais arba kitokiais simboliais.Lietuvos kvartero geologinis žemėlapis apima visą Lietuvos teritoriją.

El. paslauga

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

1999 m. revizuotame Lietuvos prekvatero geologiniame žemėlapyje M 1:200 000 vaizduojamos prekvartero uolienų paplitimo pokvartero paviršiuje geologinės ribos, nuosėdinę dangą kertantys lūžiai ir šio žemėlapio pagrindu sudarytų geologinių pjūvių linijos.

El. paslauga

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

Peržiūros paslauga - Informacija apie potencialius požeminio vandens taršos židinius, jų tipus, adresus. Valstybinės geologijos informacinės sistemos duomenys.

El. paslauga

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

Peržiūros paslauga - Informacija apie Lietuvos požeminio vandens baseinus ir pabaseinius, baseinų/pabaseinių kiekybinę ir kokybinę išteklių būklę ir kiekį.

El. paslauga

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

Interneto žemėlapis kuriame bus matoma informacija susijusi su valstybinės reikšmės keliais, kelių viršutine danga, tiltais, viadukais, tilto kertamais objektais, triukšmo zonomis.

El. paslauga

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

Peržiūros paslauga. Pateikiama informacija apie gręžinius (numeris, adresas, įregistravimo, išregistravimo data, žiočių aukštis). Paslaugos naudojimas galimas tik susijusių informacinių sistemų duomenų tvarkymui.

El. paslauga

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

Peržiūros paslauga: Informacija apie Žemės gelmių registro tyrimų dalies objektus (numeris, adresas, tyrimo darbai) ir žemės gelmių tyrimo dokumentus. Paslaugos naudojimas galimas tik susijusių informacinių sistemų duomenų tvarkymui.

El. paslauga

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

Peržiūros paslauga. Informacija apie Lietuvos vandenvietes (pavadinimas, adresas, vandenvietės ištekliai ) ir vandenviečių apsaugos zonas (patvirtinimo data, juostos tipas). Paslaugos naudojimas galimas tik susijusių informacinių sistemų duomenų tvarkymui

El. paslauga

Nerandate norimo duomenų rinkinio?