Išplėstinė paieška

Paieškos rezultatai: 27

Šalinti filtrus ESRI geoduomenų bazė

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras "GIS-Centras"

Corine žemės dangos (CLC) duomenų bazė - tai visos Europos vektorinis žemės dangos duomenų rinkinys, sudalintas į 44 klases (Lietuvos teritoriją dengia 30 klasių) pagal žemės dangos tipą ir naudojimo paskirtį. Šiuo metu yra sukurti penki duomenų rinkiniai (1990, 2000, 2006, 2012 ir 2018 metams), apibūdinantys nagrinėjamų metų žemės dangą bei žemės dangos pokyčius, įvykusius nuo prieš tai sudarytos duomenų bazės. CLC12_LT yra peržiūrėta ir pakoreguota 2012 metų žemės dangos duomenų bazė. Šios duomenų bazės tikslinimas vyko interpretuojant 2012 metų kosminius IRS palydovo vaizdus. CHA18_LT pokyčių duomenų bazė yra sudaryta įvedant žemės dangos pokyčius tarp 2012 ir 2017 metų. Šios duomenų bazės sukūrimas vyko interpretuojant 2012-2013 metų IRS palydovinius vaizdus ir 2017 metų Sentinel - 2 palydovinius vaizdus. CLC18_LT sudarytas automatiniu būdu sujungiant CLC12_LT ir CHA18_LT duomenų bazes Mažiausias kartografuojamas objektas šiose duomenų bazėse: CLC12_LT ir CLC18_LT yra 25 ha plotiniams objektams ir 100 m plotis linijiniams objektams. Mažiausias kartografuojamas objektas pokyčių CHA18_LT duomenų bazėje - 5 ha plotiniams objektams, išlaikant minimalų 100 m objekto plotį.

ESRI geoduomenų bazė

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras "GIS-Centras"

Transformavimo ir parsisiuntimo paslauga - 2012 m. CORINE žemės dangos duomenų bazė, tai erdvinių duomenų rinkinys, kuriame naudojant 2012 m. kosmines nuotraukas yra identifikuotia žemės danga

ESRI geoduomenų bazė

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras "GIS-Centras"

Dirv_DR10LT erdvinių duomenų rinkinys yra papildytas naujais erdvinių duomenų sluoksniais VERTINIMAS, kuriame sukaupti duomenys apie žemės ūkio naudmenų vertinamo plotinio kontūro dirvožemių tipologinius vienetus ir granuliometrinę sudėtį, žemių melioracinės būklės ir užmirkimo informaciją, dirvožemių dangos įvairovės (margumo), klimato sąlygų, dirvožemių akmenuotumo, dirvožemių agrocheminių savybių, vertinamo plotinio kontūro bazinį balą, vertinamo plotinio kontūro žemės našumo balą ir VIETOVĖ, kuriame sukaupti duomenys apie vyraujančią administracinio vieneto dirvožemių granuliometrinę sudėtį, žemės melioracinę būklę, agrochemines savybes, paskaičiuotas administracinio vieneto žemės našumo balas.

ESRI geoduomenų bazė

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras "GIS-Centras"

Parsisiuntimo paslauga - Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:100 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys pagal tarptautinio projekto EuroBoundaryMap reikalavimus - EBM_100LT.Ši duomenų bazė yra sudaryta iš administracinių ribų linijų vektoriaus, administracinių vienetų plotų vektoriaus bei taškų vektoriaus. Linijos kaupia tam tikrą atributinę informaciją apie ribą, jos hierarchiją ir kitą informaciją. Plotai ir taškai kaupia atributinę informaciją apie administracinių vienetų hierarchiją bei kodus. 2018 metais atnaujinta naudojant 2017-12-31 duomenis.

ESRI geoduomenų bazė

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras "GIS-Centras"

Parsisiuntimo paslauga - Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:250 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys (sutrumpintas pavadinimas – GDR250LT) yra valstybinis erdvinių duomenų rinkinys, kuriame kaupiami Žemės paviršiaus gamtinių ir antropogeninių objektų, esančių Lietuvos Respublikos teritorijoje duomenys. Šį erdvinį duomenų rinkinį sudaro erdviniai objektai susiję su vandens telkiniais, žemės danga, transporto tinklu, inžinerinėmis komunikacijomis, geodeziniais punktais, reljefu, vietovardžiais, administracinių vienetų ir saugomų teritorijų ribomis, ir pan.

ESRI geoduomenų bazė

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras "GIS-Centras"

Parsisiuntimo paslauga - Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:50 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys (sutrumpintas pavadinimas – GDR50LT) yra valstybinis erdvinių duomenų rinkinys, kuriame kaupiami Žemės paviršiaus gamtinių ir antropogeninių objektų, esančių Lietuvos Respublikos teritorijoje duomenys. Šį erdvinį duomenų rinkinį sudaro erdviniai objektai susiję su vandens telkiniais, žemės danga, transporto tinklu, inžinerinėmis komunikacijomis, geodeziniais punktais, reljefu, vietovardžiais, administracinių vienetų ir saugomų teritorijų ribomis, ir pan.

ESRI geoduomenų bazė

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras "GIS-Centras"

Skaitmeninis reljefo modelis - reljefą charakterizuojantis tinklelis (GRID) 5x5 m. Tai yra Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:50 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinio (GDR50LT) dalis. GDR50LT yra valstybinis erdvinių duomenų rinkinys, kuriame kaupiami Žemės paviršiaus gamtinių ir antropogeninių objektų, esančių Lietuvos Respublikos teritorijoje duomenys. Šį erdvinį duomenų rinkinį sudaro erdviniai objektai susiję su vandens telkiniais, žemės danga, transporto tinklu, inžinerinėmis komunikacijomis, geodeziniais punktais, reljefu, vietovardžiais, administracinių vienetų ir saugomų teritorijų ribomis, ir pan.

ESRI geoduomenų bazė

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras "GIS-Centras"

Parsisiuntimo paslauga – Georeferencinio pagrindo kadastro erdvinių duomenų rinkinys (GRPK), kurio atnaujinimai teikiami dinamiškai, t.y. naudotojas gauna duomenų pasikeitimus per tam tikrą laikotarpį ir visa duomenų rinkinį. Nuo 2018-01-01 Georeferencinio pagrindo kadastro duomenų rinkiniu vadinamas buvęs GDR10LT erdvinių duomenų rinkinys. GRPK yra valstybės kadastras, kuriame registruojami stabilūs žemės paviršiaus gamtiniai ir antropogeniniai objektai. Šį erdvinį duomenų rinkinį sudaro erdviniai objektai susiję su vandens telkiniais, žemės danga, transporto tinklu, inžinerinėmis komunikacijomis, geodeziniais punktais, aukščiais, vietovardžiais ir pan. Papildomai kiekvienas objektas turi unikalius identifikatorius ir gyvavimo ciklo informaciją.

ESRI geoduomenų bazė

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras "GIS-Centras"

LR teritorijos geografinių vietovardžių erdvinių duomenų rinkinyje (GV_DRLT) kaupiama informacija apie geografinių objektų vietą žemėlapyje ir tų objektų pavadinimą (pavadinimo rašybą, gramatinę informaciją, vietovardžio kilmės aiškinimą). GV_DRLT duomenų rinkinys sukurtas naudojant duomenis, gautus iš šių duomenų teikėjų: Lietuvių kalbos instituto, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos, Kultūros paveldo departamento, Lietuvos automobilių kelių direkcijos, Nacionalinės žemės tarnybos.

ESRI geoduomenų bazė

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras "GIS-Centras"

Lietuvoje naudojamos geografinės statistinės gardelės. Pateikiami tinkleliai sudaryti LKS-94 Lietuvos valstybinėje koordinačių sistemoje. Duomenų rinkinyje pateikiamas gardelių dydis: nuo 100x100 m iki 10x10 km. Duomenys apima Lietuvos Respublikos teritoriją su teritoriniais vandenimis ir išskirtine ekonomine zona bei papildomą 15 km buferinę zoną. Duomenis galite atsisiųsti čia: https://www.geoportal.lt/download/opendata/GRIDS/Geografiniai_statistiniai_tinkleliai_LKS.zip

ESRI geoduomenų bazė

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras "GIS-Centras"

Parsisiuntimo paslauga - Gyventojų statistika savivaldybėse ir apskrityse: Gyventojų skaičius pagal amžiaus grupes ir lytį, gimusieji, mirusieji, natūrali gyventojų kaita, vidaus ir tarptautinė migracija, užimtumas, darbo jėgos aktyvumas, vidutinė gyvenimo trukmė pagal lytį.

ESRI geoduomenų bazė

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras "GIS-Centras"

Istorinių Karaliaučiaus srities vietovardžių duomenų rinkinys. Jame pateikta apie 4000 baltiškų kalbų kilmės vietovardžių (pradedant nuo XIII a.) su jų vokiškomis ir rusiškomis atmainomis. Surinkti duomenys iš daugelio šaltinių: etnografų Vinco Vileišio, Grasildos Blažienės, Aleksandro Miuicelio, Manfredo Švarco, Viliaus Pėteraičio, Marijos Razmukaitės, Valdemaro Šimėno, Rimanto Matulio, Rimanto Lazdyno, bendradarbiaujant su GOV, OSM ir talka Lietuvai.lt. Visų duomenų rinkinio kūrimui panaudotų šaltinių sąrašą galite rasti čia: https://www.geoportal.lt/download/kita/karaliauciaus_vietovardziu_saltiniai.xls

ESRI geoduomenų bazė

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras "GIS-Centras"

Lietuvos Respublikos teritorijos M1:5 000 kontrolinių žemės sklypų duomenų bazė KŽS_DB5LT yra integruotos administravimo ir kontrolės sistemos (IAKS) sudėtinė dalis, leidžianti kontroliuoti deklaruojamų žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus. KŽS_DB5LT – tai žemės sklypų tapatybės nustatymo ir registravimo sistema, kuri susideda iš grafinių ir atributinių duomenų. Lietuvos blokų duomenų bazę sudaro informacija apie dirbamos žemės blokus, užstatytos teritorijos blokus, miškų žemės blokus, mišrios teritorijos blokus.

ESRI geoduomenų bazė

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras "GIS-Centras"

Kultūros vertybių registro objektai yra nekilnojamosios ir kilnojamosios kultūros vertybės. Registro duomenų teikėjai yra: nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos, Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas, savivaldybių administracijos, Kultūros vertybių savininkai, nekilnojamųjų kultūros vertybių tyrėjai ir tyrimų, ataskaitas kaupiančios įstaigos, fondai ir kitos viešosios įstaigos, kurių funkcija yra Kultūros vertybių apsauga.

ESRI geoduomenų bazė

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras "GIS-Centras"

Parsisiuntimo paslauga – Laisvos žemės fondo žemės plotų, fiziniams ir juridiniams asmenims suteiktų laikinai naudotis, duomenys. Rinkinyje duomenys pateikiami su šiais atributais: OBJECTID, kadastro vietovės pavadinimas, kadastro vietovės kodas, gyvenvietės pavadinimas, laisvos žemės fondo žemės ploto numeris, laisvos žemės fondo žemės plotas (ha), naudojimosi pradžios data, NŽT patvirtintas laisvos žemės fondo žemės ploto įsakymo numeris, NŽT patvirtinta laisvos žemės fondo žemės ploto data

ESRI geoduomenų bazė

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras "GIS-Centras"

Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastre (STK) registruoti duomenys apie Lietuvos saugomas teritorijas. Šiame duomenų rinkinyje pateikiamos visų saugomų teritorijų ribos ir aprašomoji (juridinė) informacija apie tas teritorijas.

ESRI geoduomenų bazė

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras "GIS-Centras"

Piliakalnių išsidėstymas Lietuvos Respublikos teritorijoje.

ESRI geoduomenų bazė

Nerandate norimo duomenų rinkinio?