Išplėstinė paieška

Paieškos rezultatai: 118

Šalinti filtrus ArcGIS map service

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

NDVI spalvų mozaika (sudaryta panaudojus normalizuotos augmenijos skirtumo indekso formulę: NDVI=((NIR-R))/((NIR+R)) ,kur NIR – arti infraraudonujų spindulių spektrinis diapazonas, R – raudonos spalvos spektrinis diapazonas), sudaryta iš naujausių Sentinel – 2A ir Sentinel – 2B palydovų nuotraukų, kurių debesuotumas yra iki 60%. Mozaika dengia visą Lietuvą. Mozaika yra nuolat automatiškai atnaujinama, kad teiktų naujausią informaciją. Kiekviena mozaikos nuotrauka turi informaciją apie palydovo pavadinimą (S2A arba S2B), nuotraukos padarymo datą, data, kada buvo palydovinė nuotrauka įkelta į mozaiką, nomenklatūrinio lapo numerį (angl. Tile number), apdorojimo lygį (angl. Processing level), debesuotumą, snieguotumą, NDVI reikšmes (nuo -1 iki +1) žyminčias augalijos būklę: <0 reikšmės – vandens paviršius, ~0 reikšmės – dirbtinės dangos, 0> reikšmės – augalijos danga.

ArcGIS map service

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

NIR spalvų mozaika (susidedanti iš NIR - arti infraraudonųjų spindulių spektrinio diapazono, R – Raudonos ir G – žalios spalvos diapazono), sudaryta iš naujausių Sentinel – 2A ir Sentinel – 2B palydovų nuotraukų, kurių debesuotumas yra iki 60%. Mozaika dengia visą Lietuvą. Mozaika yra nuolat automatiškai atnaujinama, kad teiktų naujausią informaciją. Kiekviena mozaikos nuotrauka turi informaciją apie palydovo pavadinimą (S2A arba S2B), nuotraukos padarymo datą, nomenklatūrinio lapo numerį (angl. Tile number), apdorojimo lygį (angl. Processing level), debesuotumą, snieguotumą.

ArcGIS map service

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

RGB spalvų mozaika (susidedanti iš pagrindinių pirminių spalvų R – raudona, G – žalia, B – mėlyna), sudaryta iš naujausių Sentinel – 2A ir Sentinel – 2B palydovų nuotraukų, kurių debesuotumas yra iki 60%. Mozaika dengia visą Lietuvą. Mozaika yra nuolat automatiškai atnaujinama, kad teiktų naujausią informaciją. Kiekviena mozaikos nuotrauka turi informaciją apie palydovo pavadinimą (S2A arba S2B), nuotraukos padarymo datą, nomenklatūrinio lapo numerį (angl. Tile number), apdorojimo lygį (angl. Processing level), debesuotumą, snieguotumą.

ArcGIS map service

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

Peržiūros paslauga - naujausias ortofotonuotraukų rinkinys, dengiantis visos Lietuvos teritoriją. Žemėlapis sudarytas panaudojus Nacionalinės žemės tarnybos S_ORT10LT 2020 m., ORT10LT 2019-2017 m., ORT2LT 2018m. ortofotonuotraukas ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos bei VĮ GIS-Centras 2019 m. bepiločiais orlaiviais darytas nuotraukas.

ArcGIS map service

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

Peržiūros paslauga - Aktualiausias Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis, sudarytas panaudojus Nacionalinės žemės tarnybos ORT10LT 2018-2020 m., o neteikiamų lapų vietoje 2017-2019 m. aeronuotraukas. Žemėlapio koordinačių sistema - Web Mercator

ArcGIS map service

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

Stacionarinės vidaus ligų, vaikų ligų, chirurgijos ir akušerijos paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos, pasirašiusios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis. Sluoksniui sukurti panaudoti duomenys iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo informacinės sistemos (PSDF IS) posistemės METAS ir Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VASPVT). Pagal PSDF IS ir VASPVT duomenis atrinktos įstaigos (su filialais), kurios: - Turi galiojančią licenciją teikti vidaus ligų, vaikų ligų, chirurgijos ir/arba akušerijos paslaugas; - Yra pasirašiusios sutartį su teritorine ligonių kasa dėl stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo finansavimo PSDF lėšomis. Duomenų data: 2018 m. rugpjūčio 3 d. Sluoksnis sukurtas planuojant vienkartinį sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo tyrimą. Tyrimo atlikimo metu sluoksnis gali būti tikslinamas, vėliau sluoksnio atnaujinti neplanuojama.

ArcGIS map service

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

Supaprastinto LUA sluoksnio: Land Use Inter-class produkto duomenyse pateikta informacija apie 2018 metais buvusią žemės dangą pagal žemės panaudojimo paskirtį visoje Lietuvos teritorijoje ir 250 m buferinėje pasienio zonoje. Neesant tų metų duomenų panaudoti ir 2019 – 2021 m. užpildyti visą teritoriją. Šis produktas sukurtas naudojant valstybinius duomenis perklasifikuojant į teritorijas pagal žemės naudojimo paskirties kategorijas (EAGLE inter-class Level-1: 1 – Agriculture Use, 2 – Forestry Use, 3 – Mining anf quarring Use, 4 – Urban Use, 5 – Water Use, 6 – Other Ecosystem Service Use/No Economic Use, ir Level-2: 11 – Arable Use, 12 – Grassland Use, 13 – Permanent Crop Use, 15 – Greenhouse Use, 16 – Other Agriculture Use, 41 – Industrial Use, 42 – Service Use, 43 – Transport and Logistic Use, 44 – Utilities Use, 45 – Residential Use, 52 – Other Water Use/No Economic Use, 61 – „Wetland“ Use, 62 – Other no Economic Use). Sukurto rastrinio sluoksnio rezoliucija 10 m. Šie supaprastinto LUA sluoksnio: Land User Inter-class produkto duomenys yra papildyti atributine informacija apie žemės naudojimo paskirtį pagal EAGLE lentelę. Duomenys sukurti Europos Sąjungos lėšomis. Autoriaus teisės Copernicus programa. ATSAKOMYBĖ: VĮ „GIS-Centras“ vadovaudamasis sutartimi Nr. 3436/R0-Copernicus/EEA.58158, kuri pasirašyta įgyvendinant paslaugas pagal sutartį Nr. EEA/IDM/R0/16/009/Lithuania, yra įsipareigojęs Europos aplinkos agentūros (EAA) vardu platinti duomenis.

ArcGIS map service

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

Peržiūros paslauga - M1:10000 dirvožemio erdvinių duomenų rinkinio Dirv_DR10LT turinį sudaro pagal Lietuvos dirvožemių klasifikaciją LTDK-99 ir pagal Lietuvos dirvožemio tipologinių vienetų bendrąjį sistematinį sąrašą LT_DTV96 susisteminti ir atitinkama tvarka koduoti duomenys apie Lietuvos dirvožemių išsidėstymą, jų fizines ir agrochemines savybes, taip pat kokybę, derlingumą ir kitas charakteristikas. Dirv_DR10LT kuriamas visai Lietuvos teritorijai. Šiuo metu sukurti duomenys dengia dalį Lietuvos teritorijos.

ArcGIS map service

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

Dirv_DR10LT erdvinių duomenų rinkinys yra papildytas naujais erdvinių duomenų sluoksniais VERTINIMAS, kuriame sukaupti duomenys apie žemės ūkio naudmenų vertinamo plotinio kontūro dirvožemių tipologinius vienetus ir granuliometrinę sudėtį, žemių melioracinės būklės ir užmirkimo informaciją, dirvožemių dangos įvairovės (margumo), klimato sąlygų, dirvožemių akmenuotumo, dirvožemių agrocheminių savybių, vertinamo plotinio kontūro bazinį balą, vertinamo plotinio kontūro žemės našumo balą ir VIETOVĖ, kuriame sukaupti duomenys apie vyraujančią administracinio vieneto dirvožemių granuliometrinę sudėtį, žemės melioracinę būklę, agrochemines savybes, paskaičiuotas administracinio vieneto žemės našumo balas.

ArcGIS map service

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

Peržiūros paslauga - Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:100 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinio EBM_100LT, parengto pagal tarptautinio projekto EuroBoundaryMap reikalavimus, peržiūros paslauga. Ši duomenų bazė yra sudaryta iš administracinių ribų linijų vektoriaus, administracinių vienetų plotų vektoriaus bei taškų vektoriaus. Linijos kaupia tam tikrą atributinę informaciją apie ribą, jos hierarchiją ir kitą informaciją. Plotai ir taškai kaupia atributinę informaciją apie administracinių vienetų hierarchiją bei kodus. 2014-10-17 atnaujinta pagal 2014 metų duomenis.

ArcGIS map service

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

Peržiūros paslauga - Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:250 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys pagal tarptautinio projekto EuroRegionalMap reikalavimus. Šiam projektui vadovauja EuroGeographics - Europos valstybių nacionalinių kartografijos, geodezijos ir kadastro agentūrų asociacija.Duomenų bazę sudaro 8 temos: administracinės ribos ir administraciniai vienetai, hidrografija (upės, ežerai, tvenkiniai, jūra, užtvankos, šaltiniai, pelkės ), transporto tinklas (keliai, geležinkeliai, geležinkelių stotys, degalinės ir automagistralių pakelės poilsio aikštelės, keltų linijos, jūrų uostai, oro uostai, malūnsparnių nusileidimo aikštelės, valstybinės sienos kirtimo postai ), gyvenvietės (išreikštos plotais ir taškais), socialinės temos objektai (švietimo įstaigos, gydymo įstaigos, sąvartynai, elektros jėgainės ) augmenija ir pagrindinės žemėnaudos (miškai, dirbama žemė, pramoniniai sodai, atviri smėlynai ir akmenynai), fizinių geografinių regionų pavadinimų anotacijos (žemumos, aukštumos, lygumos ir pan.), įvairūs objektai ir orientyrai (produktotiekiai, naudingųjų iškasenų gavybos vietos, aukštos įtampos perdavimo linijos, nacionaliniai parkai, policijos nuovados, laisvalaikio ir pramogų parkai, populiariausi turistų traukos objektai - muziejai, istoriniai pastatai, paminklai).

ArcGIS map service

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) teikiamų dujų tinklo geografinių duomenų peržiūros paslauga. Paslaugoje rodomi skirstomųjų dujotiekių antžeminiai ir požeminiai vamzdynai, dujotiekio įtaisai bei dujų slėgio reguliavimo įrenginiai.

ArcGIS map service

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) teikiamų elektros tinklo geografinių duomenų peržiūros paslauga. Paslaugoje rodomos visų įtampų oro ir kabelių linijos bei transformatorinės.

ArcGIS map service

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

Peržiūros paslauga - Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:250 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys (sutrumpintas pavadinimas – GDR250LT) yra valstybinis erdvinių duomenų rinkinys, kuriame kaupiami Žemės paviršiaus gamtinių ir antropogeninių objektų, esančių Lietuvos Respublikos teritorijoje duomenys. Šį erdvinį duomenų rinkinį sudaro erdviniai objektai susiję su vandens telkiniais, žemės danga, transporto tinklu, inžinerinėmis komunikacijomis, reljefu, vietovardžiais, administracinių vienetų ir saugomų teritorijų ribomis, ir pan.

ArcGIS map service

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

Peržiūros paslauga - Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:50 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys (sutrumpintas pavadinimas – GDR50LT) yra valstybinis erdvinių duomenų rinkinys, kuriame kaupiami Žemės paviršiaus gamtinių ir antropogeninių objektų, esančių Lietuvos Respublikos teritorijoje duomenys. Šį erdvinį duomenų rinkinį sudaro erdviniai objektai susiję su vandens telkiniais, žemės danga, transporto tinklu, inžinerinėmis komunikacijomis, geodeziniais punktais, reljefu, vietovardžiais, administracinių vienetų ir saugomų teritorijų ribomis, ir pan.

ArcGIS map service

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

Valstybinis geodezinio pagrindo duomenų rinkinio (GPDR) elektroninė peržiūros paslauga. Paslauga apima Lietuvos valstybinio GPS nulinės, pirmosios, antrosios ir trečiosios klasių tinklo punktus; Lietuvos valstybinio geodezinio vertikaliojo pirmos ir antros klasių tinklo punktus, Lietuvos valstybinio gravimetrinio pirmos ir antros klasių tinklų punktus, poligonomertrijos bei trianguliacijos punktus.

ArcGIS map service

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

Paslauga sukurta naudojant Georeferencinio pagrindo kadastro (GRPK) duomenis ir informaciją. Nuo 2018-01-01 Georeferencinio pagrindo kadastro duomenų rinkiniu vadinamas buvęs GDR10LT erdvinių duomenų rinkinys. GRPK yra valstybės kadastras, kuriame registruojami stabilūs žemės paviršiaus gamtiniai ir antropogeniniai objektai. Šį erdvinį duomenų rinkinį sudaro erdviniai objektai susiję su vandens telkiniais, žemės danga, transporto tinklu, inžinerinėmis komunikacijomis, geodeziniais punktais, aukščiais, vietovardžiais ir pan. Papildomai kiekvienas objektas turi unikalius identifikatorius ir gyvavimo ciklo informaciją.

ArcGIS map service

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

Kultūros vertybių registro objektai yra nekilnojamosios ir kilnojamosios kultūros vertybės. Registro duomenų teikėjai yra: nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos, Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas, savivaldybių administracijos, Kultūros vertybių savininkai, nekilnojamųjų kultūros vertybių tyrėjai ir tyrimų, ataskaitas kaupiančios įstaigos, fondai ir kitos viešosios įstaigos, kurių funkcija yra Kultūros vertybių apsauga.

ArcGIS map service

Nerandate norimo duomenų rinkinio?