Išplėstinė paieška

Paieškos rezultatai: 1

Šalinti filtrus Ekonomika ir finansai m

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija

Tyrimo tikslas – nustatyti tarpines komunikacijos rodiklių, nurodytų Komunikacijos plane, reikšmes, pateikti tyrimo rezultatus ir įvertinti esamą situaciją atsižvelgiant į 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų komunikacijos rodiklius, už kuriuos yra atsakinga Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Tikslinės grupės: Įmonių vadovai ir Įmonių atstovai. Visos tikslinės grupės skirstomos pagal kriterijus: Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės; Didelės įmonės; Pagal apskritis ir jose esančias savivaldybes; Pagal veiklą (paslaugų įmonė, gamybos įmonė, prekybos įmonė ar kita veikla). Apklausos metodas - Kombinuotas tyrimo metodas: CAWI (Computer Assisted Web Interview) ir CATI (Computer Assisted Telephone Interview). Atranka - Tyrime naudojamas kvotinės atrankos metodas, taikant įmonės dydžio, veiklos srities ir lokacijos (apskritis) kvotas. Imtis - 500 įmonių vadovų ir 500 įmonių atstovų (darbuotojų). Rezultatai - pateikiamos ataskaitos pdf formatu ir apibendrintų duomenų lentelės. Tyrimo laikotarpis - 2016-2023 m.


Nerandate norimo duomenų rinkinio?