Išplėstinė paieška

Paieškos rezultatai: 5

Šalinti filtrus Ekonomika ir finansai europos

Lietuvos Respublikos finansų ministerija

Skelbiama detali informacija apie 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicinių projektų įgyvendinimą (projektų sutartys, stebėsenos rodikliai, sutarčių projektų biudžetas, sutarčių priemonės, finansavimo formos, uždaviniai, veiklos, projekto mokėjimo prašymai, projekto pirkimo planai, ataskaitos po finansavimo pabaigos ir kt.).

UAPI

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija

Tyrimo tikslas – nustatyti tarpines komunikacijos rodiklių, nurodytų Komunikacijos plane, reikšmes, pateikti tyrimo rezultatus ir įvertinti esamą situaciją atsižvelgiant į 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų komunikacijos rodiklius, už kuriuos yra atsakinga Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Tikslinės grupės: Įmonių vadovai ir Įmonių atstovai. Visos tikslinės grupės skirstomos pagal kriterijus: Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės; Didelės įmonės; Pagal apskritis ir jose esančias savivaldybes; Pagal veiklą (paslaugų įmonė, gamybos įmonė, prekybos įmonė ar kita veikla). Apklausos metodas - Kombinuotas tyrimo metodas: CAWI (Computer Assisted Web Interview) ir CATI (Computer Assisted Telephone Interview). Atranka - Tyrime naudojamas kvotinės atrankos metodas, taikant įmonės dydžio, veiklos srities ir lokacijos (apskritis) kvotas. Imtis - 500 įmonių vadovų ir 500 įmonių atstovų (darbuotojų). Rezultatai - pateikiamos ataskaitos pdf formatu ir apibendrintų duomenų lentelės. Tyrimo laikotarpis - 2016-2023 m.


Nerandate norimo duomenų rinkinio?