Išplėstinė paieška

Paieškos rezultatai: 5

Šalinti filtrus Ūkinė veikla ir verslas apsauga

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

Augalų apsaugos produktais purškiamų plotų registravimo duomenys: purškimo ar sėjos būsena; purškimo ar sėjos numeris; KŽS numeris; lauko numeris; lauko plotas ha; augalų atpažinties kodas; panaudoto augalų apsaugos produkto pavadinimas; purškimo ar sėjos pradžios data ir laikas; purškimo ar sėjos pabaigos data ir laikas; purškimo įregistravimo data ir laikas; purškiamo ar sėjamo ploto erdviniai duomenys (purškiamo ploto centro x,y koordinatės)

CSV

VŠĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba

Elektroninė žemės ūkio augalų kenkėjų duomenų bazė

JSON

VŠĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba

Elektroninė žemės ūkio augalų ligų duomenų bazė.

JSON

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

Pateikiama informacija apie išduotus, patikslintus ar panaikintus leidimus platinti augalų apsaugos produktus per tam tikrą laikotarpį (išdavimo data; leidimo numeris; būsena; ūkio subjekto pavadinimas, adresas)

UAPI

Nerandate norimo duomenų rinkinio?