Išplėstinė paieška

Paieškos rezultatai: 21

Šalinti filtrus Flora ir fauna

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

Pateikiamas Ūkinių gyvūnų registre registruotų gyvų galvijų skaičius einamai datai pagal veislės kraujo dalies intervalą, galvijo lytį ir laikymo vietą (savivaldybė, seniūnija).

CSV

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

Pateikiama informacija apie Lietuvos Respublikoje registruotus augalų apsaugos produktus (pavadinimas, registracijos Nr., registracijos galiojimo data, veikliosios medžiagos,klasifikavimas, ženklinimas, naudojimo reglamentas, patvirtinta etiketė, direktoriaus įsakymas, kuriuo registruota/keista registracija augalų apsaugos produktas)

XLSX

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

Pateikiamas Gyvūnų augintinių registre išregistruotų ir išvežtų į kitas šalis gyvūnų augintinių skaičius pagal išregistravimo metus ir augintinių rūšį

CSV

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

Pateikiamas Gyvūnų augintinių registre registruotas gyvūnų augintinių skaičius pagal augintinių rūšį ir laikymo vietą (savivaldybę, seniūniją, vietovę, gatvę)

CSV

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

Pateikiami Ūkinių gyvūnų registre individualiais numeriais registruoti ūkiniai gyvūnai (arkliai, galvijai, avys, ožkos) einamai datai pagal rūšį, gimimo datą, lytį, bandos numerį ir laikymo vietą (savivaldybę, seniūniją).

CSV

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba

Steigiant „Natura 2000“ tinklą Lietuvoje ir užtikrinant jo vertybių apsaugą, inventorizuojamos pagal ES Buveinių ir Paukščių direktyvas saugomos buveinės ir rūšys, nustatoma jų buveinių būklė, išskiriamos jų apsaugai svarbios teritorijos ir joms nustatomi konkretūs apsaugos tikslai, laikantis palankios apsaugos būklės kriterijų Bendrijos svarbos buveinėms ir rūšims. Apsaugos tikslai nustatomi siekiant kuo tiksliau apibrėžti pageidaujamą tam tikroje teritorijoje siektiną išsaugojimo būklę arba lygį. Jie nustatomi kiekvienam buveinių tipui ir rūšims, esančioms toje teritorijoje.

API

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba

Saugomų rūšių informacinėje sistemoje (SRIS) kaupiama ir teikiama informacija apie Lietuvos Respublikos teritorijoje aptiktas saugomas rūšis.

API

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

Lietuvos nacionalinio atlaso žemėlapis - „Bendrasis gyvūnijos žemėlapis“ . Autorius: K. Arbačiauskas, L. Balčiauskas, P. Ivinskis, L. Raudonikis, G. Trakimas, T. Virbickas. Kartografas: R. Svilienė. Žemėlapis priklauso Nacionalinio atlaso skyriui - "Gamta ir kraštovaizdis", temai - "Biota".

WMS

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

Lietuvos nacionalinio atlaso žemėlapis - „Gamtinis karkasas“. Žemėlapyje pateiktos saugomos biologinės teritorijos bei informacija apie vyraujančią biologinę įvairovę ir jos struktūrą. Autorius: P. Kavaliauskas. Kartografas: V. Krikščiūnienė. Žemėlapis priklauso Nacionalinio atlaso skyriui - "Gamta ir kraštovaizdis", temai - "Kraštovaizdis"

WMS

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

Lietuvos nacionalinio atlaso žemėlapis - „Miškai“. Žemėlapyje galite rasti informaciją apie vyraujančias medžio rūšis Lietuvos teritorijoje. Autorius: M. Palicinas. Kartografas: V. Krikščiūnienė. Žemėlapis priklauso Nacionalinio atlaso skyriui - "Gamta ir kraštovaizdis", temai - "Biota".

WMS

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

Lietuvos nacionalinio atlaso žemėlapis - „Paukščiai“. Žemėlapyje pateikta grafinė informacija apie vandens paukščių žiemavietes, migruojančių paukščių sankaupas ir svarbiausias jų perimvietes. Autorius: L. Raudonikis. Kartografas: R. Bugorevičienė. Žemėlapis priklauso Nacionalinio atlaso skyriui - "Gamta ir kraštovaizdis", temai - "Biota".

WMS

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

Lietuvos nacionalinio atlaso žemėlapis - „Plėšrieji žvėrys“. Autorius: L. Balčiauskas, L. Kavaliauskienė. Kartografas: V. Krikščiūnienė. Žemėlapis priklauso Nacionalinio atlaso skyriui - "Gamta ir kraštovaizdis", temai - "Biota"

WMS

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

Lietuvos nacionalinio atlaso žemėlapis - „Retieji bestuburiai“. Autorius: K. Arbačiauskas, P. Ivinskis. Kartografas: R. Bugorevičienė . Žemėlapis priklauso Nacionalinio atlaso skyriui - "Gamta ir kraštovaizdis", temai - "Biota"

WMS

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

Lietuvos nacionalinio atlaso žemėlapis - „Svetimžemės gyvūnų rūšys“. Autorius: K. Arbačiauskas, L. Balčiauskas, P. Ivinskis, L. Raudonikis, T. Virbickas. Kartografas: R. Svilienė. Žemėlapis priklauso Nacionalinio atlaso skyriui - "Gamta ir kraštovaizdis", temai - "Biota"

WMS

Nerandate norimo duomenų rinkinio?