Išplėstinė paieška

Paieškos rezultatai: 27

Šalinti filtrus Aplinka Vandenys

Marijampolės savivaldybės administracija

Informacija apie inžinerinius tinklus

HTML

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras "GIS-Centras"

Jūrlapiai M 1:200 000, 1:225 000 spausdintine ar skaitmenine forma

TIFF

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras "GIS-Centras"

Lietuvos pelkių ir durpynų duomenų rinkinys sukurtas 2018 m., vykdant projektą „CO2 emisijų sumažinimas atkuriant nusausintus ir degraduojančius durpynus Šiaurės Europos lygumose“. Duomenų rinkinį sukūrė VšĮ Gamtos paveldo fondas pagal sutartį su Lietuvos gamtos fondu. Rinkinio sukūrimui panaudoti detaliausi 2017–2018 m. erdviniai duomenys apie Lietuvos pelkes ir durpynus bei jų būklę. Šiame vertinime durpynais laikomi žemės plotai, kuriuose durpių klodo storis ne mažesnis kaip 0,5 m, tuo tarpu pelkėmis vadintini tik nenusausinti durpynai. Rinkinyje pateikiamos pelkių ir durpynų teritorijos, duomenys apie durpių klodo tipą, durpių karjerus ir kasybos plotus, grioviais ir drenažu sausintus durpynų plotus ir jų būklę, mišku apaugusius plotus ir kitas žemės naudmenas, pelkėse ir durpynuose esančias saugomas teritorijas bei europinės svarbos natūralias buveines. Duomenų rinkinio sudarymui panaudoti šaltiniai yra nurodyti duomenų rinkinio specifikacijoje, kurią galite rasti čia: https://www.geoportal.lt/download/Specifikacijos/Lietuvos_pelkiu_ir_durpynu_DB_atnaujinimas_2017-2018_GPF.pdf

ArcGIS map service

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras "GIS-Centras"

Hidroelektrinės

Shape

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras "GIS-Centras"

Lietuvos nacionalinio atlaso žemėlapis - „Ežerų ir tvenkinių pasiskirstymas“. Žemėlapyje pateikta grafinė informacija apie Lietuvos ežeruotumą, ežerų plotus bei upių baseinų ribas. Autorius: L. Kavaliauskienė. Kartografas: V. Krikščiūnienė. Žemėlapis priklauso Nacionalinio atlaso skyriui - "Gamta ir kraštovaizdis", temai - "Vandenys"

WMS

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras "GIS-Centras"

Lietuvos nacionalinio atlaso žemėlapis - „Hidrografinis žemėlapis“. Autorius: G. Valiuškevičius. Kartografas: R. Svilienė. Žemėlapis priklauso Nacionalinio atlaso skyriui - "Gamta ir kraštovaizdis", temai - "Vandenys".

WMS

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras "GIS-Centras"

Lietuvos nacionalinio atlaso žemėlapis - „Hidromelioracinis poveikis“. Autorius: R. Baubinas. Kartografas: V. Krikščiūnienė. Žemėlapis priklauso Nacionalinio atlaso skyriui - "Gamta ir kraštovaizdis", temai - "Kraštovaizdis"

WMS

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras "GIS-Centras"

Lietuvos nacionalinio atlaso žemėlapis - „Paviršinio vandens ištekliai“. Autorius: B. Gailiušis. Kartografas: V. Krikščiūnienė. Žemėlapis priklauso Nacionalinio atlaso skyriui - "Gamta ir kraštovaizdis", temai - "Vandenys"

WMS

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras "GIS-Centras"

Lietuvos nacionalinio atlaso žemėlapis - „Požeminis mineralinis vanduo“. Žemėlapyje pateiktos mineralinio vandens telkinių ir šaltinių vietos, taip pat pateikta informacija apie požeminio vandens cheminę sudėtį bei mineralizaciją. Autorius: A. Kondratas. Kartografas: R. Svilienė. Žemėlapis priklauso Nacionalinio atlaso skyriui - "Gamta ir kraštovaizdis", temai - "Vandenys"

WMS

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras "GIS-Centras"

Lietuvos nacionalinio atlaso žemėlapis - „Upių ilgis ir vandeningumas“. Autorius: G. Valiuškevičius. Kartografas: V. Krikščiūnienė. Žemėlapis priklauso Nacionalinio atlaso skyriui - "Gamta ir kraštovaizdis", temai - "Vandenys"

WMS

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras "GIS-Centras"

Lietuvos nacionalinio atlaso žemėlapis - „Upių praplaukiamumas“. Autorius: P. Kavaliauskas. Kartografas: L. Šutinienė. Žemėlapis priklauso Nacionalinio atlaso skyriui - "Gamta ir kraštovaizdis", temai - "Kraštovaizdis".

WMS

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras "GIS-Centras"

Lietuvos nacionalinio atlaso žemėlapis - „Upių režimo rajonavimas“. Autorius: P. Kavaliauskas, E. Vaitkevičius. Kartografas: L. Šutinienė. Žemėlapis priklauso Nacionalinio atlaso skyriui - "Gamta ir kraštovaizdis", temai - "Vandenys"

WMS

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras "GIS-Centras"

Lietuvos nacionalinio atlaso žemėlapis - „Upėtumas ir ežeruotumas“. Autorius: G. Valiuškevičius. Kartografas: V. Krikščiūnienė. Žemėlapis priklauso Nacionalinio atlaso skyriui - "Gamta ir kraštovaizdis", temai - "Vandenys".

WMS

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras "GIS-Centras"

Lietuvos nacionalinio atlaso žemėlapis - „Vandenų mineralizacija“. Žemėlapyje pateikta grafinė informacija apie upių vandens cheminę sudėtį bei mineralizaciją. Autorius: M. Gudas, L. Kavaliauskienė. Kartografas: V. Krikščiūnienė. Žemėlapis priklauso Nacionalinio atlaso skyriui - "Gamta ir kraštovaizdis", temai - "Vandenys".

WMS

Nerandate norimo duomenų rinkinio?