Rasta duomenų rinkinių: 5
Publikuota: 2021-11-23 Atnaujinta: 2023-10-14 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Pateikiami LR Susisiekimo ministerijos darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirasis) arbo užmokestis eurais (neatskaičius mokesčių) pagal pareigybes. Pateikiamas kiekvienoje pareigybėje esančių darbuotojų skaičius. Atnaujinama kas ketvirtį.

51
0
0
Publikuota: 2021-11-23 Atnaujinta: 2023-10-14 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Duomenų rinkinį sudaro apklausos, kuri yra publikuojama LR Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje adresu https://sumin.lrv.lt/lt/apklausos11/asmenu-apklausos-anketa-1, atsakymų duomenys. Tyrimas atliekamas kiekvienais metais nuo 2019 m. Duomenys atnaujinami kiekvienų metų pabaigoje.

43
0
0