Rasta duomenų rinkinių: 16
Publikuota: 2023-03-06 Atnaujinta: 2023-10-14 Lietuvos bankas
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Iš Lietuvos mokėjimo paslaugų teikėjų renkami gyventojams teikiamų mokėjimo paslaugų įkainių duomenys, kai įkainis taikomas už mokėjimo paslaugų paketą. Apima mokėjimo paslaugų teikėjo pavadinimą, informaciją apie mokėjimo paslaugų paketo sudėtį ir jo įkainį.

55
0
0
Publikuota: 2023-03-06 Atnaujinta: 2023-10-14 Lietuvos bankas
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Iš Lietuvos mokėjimo paslaugų teikėjų renkami gyventojams teikiamų mokėjimo paslaugų įkainių duomenys, kai įkainis taikomas už kiekvieną paslaugą atskirai. Apima mokėjimo paslaugų teikėjo pavadinimą, mokėjimo paslaugos pavadinimą ir jos įkainį.

65
0
0
Publikuota: 2022-12-15 Atnaujinta: 2023-10-14 Lietuvos bankas
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Lietuvos bankų (įskaitant specializuotus bankus), jų kontroliuojamų įmonių ir Lietuvoje veikiančių užsienio bankų filialų paskolų duomenys ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. Kredito unijų, užsienio kredito įstaigų kontroliuojamų įmonių, veikiančių Lietuvoje, paskolų duomenys neįtraukti.

105
0
0
Publikuota: 2022-10-31 Atnaujinta: 2023-10-14 Lietuvos bankas
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Lietuvos banko pasikartojančių sandorių būsto kainų indeksai (PSBKI) skaičiuojami taikant pakartotinio pardavimo metodą – skaičiuojant naudojami mažiausiai du kartus parduoto to paties būsto kiekvieno sandorio duomenys.

109
0
0
Publikuota: 2022-10-18 Atnaujinta: 2023-10-14 Lietuvos bankas
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Teritoriniai grynųjų pinigų pasiekiamumo duomenys apima Lietuvoje įrengtų bankomatų pasiekiamumo iki 5, 10, 15 ir 20 km atstumu keliu poligonų erdvinius duomenis (geometrija). Naudojami VĮ Registrų centro, Lietuvos automobilių kelių direkcijos ir UAB „HNIT-BALTIC“ kelių ir gatvių tinklo duomenys.

23
0
0
Publikuota: 2022-10-18 Atnaujinta: 2023-10-14 Lietuvos bankas
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Lietuvoje įrengtų bankomatų adresų duomenys, kurie kas ketvirtį renkami iš Lietuvoje veikiančių mokėjimo paslaugų teikėjų ar nepriklausomų bankomatų tinklų valdytojų, apima paslaugų teikėjo pavadinimą, bankomato adresą ir adreso geoerdvinius duomenis.

79
0
0
Publikuota: 2022-06-30 Atnaujinta: 2023-10-14 Lietuvos bankas
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Duomenys apie institucinių sektorių finansinio turto ir įsipareigojimų likučius laikotarpio pabaigoje bei finansinio turto ir įsipareigojimų pasikeitimą (sandorius, perkainojimą ir kitus kiekio pasikeitimus) per laikotarpį. Šios sąskaitos yra integrali nacionalinių sąskaitų sistemos dalis. Duomenys apie institucinių sektorių skolą laikotarpio pabaigoje bei skolos ir BVP, skolos ir finansinio turto bei skolos ir nuosavybės santykiai.

67
0
0
Publikuota: 2022-06-23 Atnaujinta: 2023-10-14 Lietuvos bankas
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Lietuvos mokėjimų rinką atspindintys statistiniai rodikliai, kurie kas ketvirtį renkami iš Lietuvoje veikiančių mokėjimo paslaugų teikėjų, t. y. Lietuvoje įsteigtų bankų, kredito unijų, mokėjimo įstaigų, elektroninių pinigų įstaigų ir užsienio mokėjimo paslaugų teikėjų filialų, veikiančių Lietuvoje.

49
0
0
Publikuota: 2022-06-23 Atnaujinta: 2023-10-14 Lietuvos bankas
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Duomenys apie pinigų finansų įstaigų turto ir įsipareigojimų likučius laikotarpio pabaigoje bei finansinio turto ir įsipareigojimų sandorius per laikotarpį. Lietuvos indėlis į euro zonos pinigų junginius, jų sudedamąsias dalis ir atitiktinius.

44
0
0
Publikuota: 2022-06-23 Atnaujinta: 2023-10-14 Lietuvos bankas
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Agreguotas draudimo bendrovių balansas sudaromas iš Lietuvos draudimo įmonių, neįskaitant kitose valstybėse įsteigtų jų filialų, ir Lietuvoje įsteigtų kitų valstybių draudimo įmonių filialų duomenų.

50
0
0