Rasta duomenų rinkinių: 10
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Matavimo vienetų, naudojamų deklaruojant prekes Lietuvos muitinei, patikslintojų kodų sąrašas, kuriame pateikiama patikslintojo kodas, nacionalinis požymis, aprašymas Duomenų pristatymas: https://www.youtube.com/watch?v=va7ZhbceoCM&list=PLtptnWie_iVvLbVihFZIvcErEZz4_Vc08&index=7

39
0
0
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Matavimo vienetų, naudojamų deklaruojant prekes Lietuvos Respublikos muitinei, sąrašas, kuriame pateikiama matavimo vieneto kodas, kodo aprašymas Duomenų pristatymas: https://www.youtube.com/watch?v=va7ZhbceoCM&list=PLtptnWie_iVvLbVihFZIvcErEZz4_Vc08&index=7

32
0
0
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Prekės kodų, matavimo vienetų ir jų patikslintojų kodų sąryšio sąrašas, kuriame pateikiama prekės kodas, papildomas matavimo vienetas, matavimo vieneto patikslintojas, šalies kodas, naudojimo importo deklaracijose požymis, naudojimo eksporto deklaracijose požymis, galiojimo laikotarpis

24
0
0