Rasta duomenų rinkinių: 4
Publikuota: 2022-09-09 Atnaujinta: 2023-10-14 Vyriausybės atstovų įstaiga
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Pateikiamas Vyriausybės atstovų apskrityse inicijuotų teisminių bylų dėl savivaldybės administravimo subjektų (savivaldybės tarybos, administracijos direktoriaus bei mero) neveikimo arba priimtų neteisėtų teisės aktų (savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų ar mero potvarkių) panaikinimo/pakeitimo skaičius bei kreipimųsi dėl norminio teisės akto ištyrimo skaičius (duomenys atnaujinami kas ketvirtį).

16
0
0
Publikuota: 2022-09-09 Atnaujinta: 2023-10-14 Vyriausybės atstovų įstaiga
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Nurodomas savivaldybių administravimo subjektų (savivaldybės tarybos, administracijos direktoriaus bei mero) įstatymų, Vyriausybės nutarimų, ministrų įsakymų (toliau - aukštesnės galios teisės aktai) neįgyvendinimo (nevykdymo) atvejų, dėl kurių pateikti Vyriausybės atstovų reikalavimai, skaičius (duomenys atnaujinami kas ketvirtį).

14
0
0
Publikuota: 2022-09-09 Atnaujinta: 2023-10-14 Vyriausybės atstovų įstaiga
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Pateikiamas patikrintų savivaldybės administravimo subjektų priimtų (savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų ir mero potvarkių) teisės aktų skaičius bei teisės aktų, prieštaravusių Konstitucijai, įstatymams, Vyriausybės nutarimams, ministrų įsakymams, dėl kurių pateikti Vyriausybės atstovų teikimai, skaičius (duomenys atnaujinami kas ketvirtį).

13
0
0
Publikuota: 2022-09-09 Atnaujinta: 2023-10-14 Vyriausybės atstovų įstaiga
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Pateikiamas iki savivaldybės tarybos posėdžių patikrintų sprendimų projektų skaičius, sprendimų projektų, neatitikusių Konstitucijos, įstatymų, Vyriausybės nutarimų, ministrų įsakymų (toliau - aukštesnės galios teisės aktai) skaičius bei pakeistų sprendimų projektų, atsižvelgiant į Vyriausybės atstovų vykdytą prevenciją, skaičius (duomenys atnaujinami kas ketvirtį).

16
0
0