Rasta duomenų rinkinių: 4
Publikuota: 2021-06-16 Atnaujinta: 2023-10-14 VšĮ VALDYMO KOORDINAVIMO CENTRAS
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Valstybės valdomų įmonių sąraše yra pateikiama - valstyės valdomos įmonės ir dukterinės įmonės, detaliau pateikiamas - įmonės pavadinimas, įmonės kodas, priklausančių akcijų dalis, valstybei atstovaujanti institucija/akcijų valdytojas.

532
0
0