Rasta duomenų rinkinių: 2
Publikuota: 2023-07-03 Atnaujinta: 2023-12-15 Nacionalinis vėžio institutas
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Biobankas – moderni aukšto technologinio lygio infrastruktūra, kurioje saugomi standartizuotai surinkti biologiniai žmogaus mėginiai ir su jais susijusi klinikinė informacija, skirta Lietuvos ir pasaulio mokslinei bei industrinei bendruomenei, siekiant plėtoti modernius biomedicininius tyrimus, kurti naujas gydymo bei diagnostikos priemones bei technologijas. Nacionalinio vėžio instituto Biobanko duomenų rinkinyje pateikimi šie su ėminiais ar jų šaltiniais (pacientais) susiję duomenys: ėminio nr., paėmimo data, lytis, amžius, TLK-10 kodas (susirgimo kodas pagal Tarpautinę ligų klasifikaciją (10 leidimas)), pTNM (Ligos išplitimo vertinimas pagal TNM sistemą (patologinis)).

215
0
507
Publikuota: 2023-06-11 Atnaujinta: 2023-12-15 Nacionalinis vėžio institutas
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Nacionalinio vėžio instituto (toliau – NVI) koordinuojamas Vėžio registras vykdo savo oficialią veiklą vadovaudamasis 2016 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu – registruoja susirgimus onkologinėmis ligomis visoje Lietuvos teritorijoje. Pagrindiniai Vėžio registro prioritetai: duomenų saugumas ir duomenų išsamumas. Iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų į NVI Vėžio registrą siunčiami pranešimai „Apie pirmą kartą nustatytą onkologinės ligos diagnozę“. Visi jie yra peržiūrimi, sukoduojami ir suvedami į informacinę sistemą, o esant netikslumų – tikslinami. Kas metai Vėžio registro specialistai į informacinę sistemą suveda daugiau kaip 20 tūkst. naujų pranešimų, taip pat papildomus duomenis iš Mirčių atvejų ir jų priežasčių valstybės registro. Duomenys NVI Vėžio registrą pasiekia popierinių ir elektroninių pranešimų forma. Vis daugiau įstaigų rūpinasi savo pacientų asmens duomenų apsaugą ir stengiasi visus duomenų mainus perkelti į saugesnę – elektroninę – erdvę. Svetainėje www.nvi.lt veikia NVI Vėžio registro elektroninė forma, kuri suteikia galimybę asmens sveikatos priežiūros įstaigoms patogiai ir saugiai pateikti informaciją apie pirmą kartą nustatytas onkologines ligas. Ši elektroninė forma padeda įstaigų atsakingiems darbuotojams ne tik greitai ir saugiai pateikti duomenis registrui, bet ir leidžia peržiūrėti bei kontroliuoti, kokie duomenys buvo pateikti, o esant netikslumų ar atsiradus papildomai informacijai – duomenis patikslinti.

85
0
428