Rasta duomenų rinkinių: 16
Publikuota: 2024-05-28 Atnaujinta: 2024-05-28 Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Informacija apie Klaipėdos rajono gyventojų apklausos sistemos apklausa.klaipedos-r.lt rezultatus nuo 2022 m. Apklausos sistemos tikslas sudaryti sąlygas Klaipėdos rajono gyventojams šiuolaikinėmis informacinių ir ryšių technologijų priemonėmis dalyvauti Klaipėdos rajono savivaldybės organizuojamose apklausose, dalyvauti seniūnaičių rinkimuose bei balsuoti vykdomame projekte „Tavo idėja“. Duomenų rinkinyje naudojami trečiųjų šalių duomenys nustatyti balsavusių asmenų vietovę pagal IP adresą.

40
0
0
Publikuota: 2023-07-18 Atnaujinta: 2023-10-14 Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Klaipėdos rajono teritorijoje esančių kapinių sąrašas. Kapinių pavadinimas, kapinių vieta: gyvenamosios vietovės pavadinimas, kapinių statusas ir sprendimo dėl kapinių statuso suteikimo priėmimo subjektas, data ir numeris. Kapinių plotas, hektarais. Žyma apie kapinių žemės sklypo registraciją Nekilnojamojo turto registre ) jeigu įregistruotas, – registracijos data ir unikalus numeris. Žyma apie kapinių registraciją Kultūros vertybių registre (registruotos / neregistruotos). Jeigu registruotos, – unikalus kodas. Kapinių prižiūrėtojo duomenys (nueasmeninti)

28
0
0
Publikuota: 2023-07-11 Atnaujinta: 2023-10-14 Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Jei daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkai nesteigia bendrijos ir neinicijuoja jungtinės veiklos sutarties, savivaldybė, vadovaudamasi įstatymais, skiria bendrojo naudojimo objektų administratorių. Gyventojai administratorių gali rinktis iš administruojančių įmonių sąrašo

80
0
0
Publikuota: 2023-05-09 Atnaujinta: 2023-10-14 Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Biudžeto pajamų įvykdymas, pajamų už teikiamas paslaugas įvykdymas, pajamos už patalpų nuomą, įvykdymas pagal asignuotus valdytojus, įvykdymas pagal programas, įvykdymas pagal valstybines funkcijas, asignavimai pagal valstybines funkcijas, įvykdymas pagal ekonominį paskirstymą, asignavimai pagal ekonominį paskirstymą.

4
0
0
Publikuota: 2023-02-01 Atnaujinta: 2023-10-14 Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Klaipėdos rajono savivaldybės kelio (gatvės) skersinio kelio profilio elementų, apsauginių atitvarų, apšviestų vietų, autobusų sustojimų aikštelių, geležinkelio pervažų, greitį ribojančių kalnelių, paslaugų objektų, kelio ženklų, kliūčių virš kelio, nuovažų, stovėjimo ir poilsio aikštelių, šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų, šviesoforų, tiltų, viadukų ir estakadų, pralaidų žiniaraščiai.

17
0
0