Rasta duomenų rinkinių: 43
Publikuota: 2024-06-18 Atnaujinta: 2024-06-18 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Klaipėdos miesto savivaldybės platformos „Dalyvauk“ duomenys, kurioje gyventojai teikia idėjas ir iniciatyvas dėl viešosios infrastruktūros gerinimo Klaipėdos mieste. Taip pat dalyvauja balsavime, renkant patraukliausias iniciatyvas. Lentelė sudaryta VDA ir yra atnaujinama kas ketvirtį. Šioje lentelėje pateikiami, tokie duomenys kaip puslapio lankytojų naršyklė, operacinė sistema, įrenginio tipas, apsilankymo laikas ir pagal IP adresą nustatyti vietovės duomenys. Susipažinti su gyventojų pateiktomis iniciatyvomis galima interneto svetainėje https://dalyvauk.klaipeda.lt/.

20
0
0
Publikuota: 2024-06-18 Atnaujinta: 2024-06-18 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Klaipėdos miesto savivaldybės informacinės sistemos „Dalyvauk“ duomenys, kurioje gyventojai teikia idėjas ir iniciatyvas dėl viešosios infrastruktūros gerinimo Klaipėdos mieste, taip pat dalyvauja balsavime renkant patraukliausias iniciatyvas. Lentelė sudaryta VDA ir yra atnaujinama kasmet. Šioje lentelėje pateikiami, tokie duomenys kaip pasiūlymo data ir laikas, dalyvaujamasis biudžetas, kurio metu idėja buvo pasiūlyta, siūlančioji organizacija (jei pasiūlyta ne fizinio asmens), pateikiamos idėjos, jų aprašymai, numatomi rezultatai, balsavimo rezultatai, įvykdomumo vertinimo rezultatai, duomenys apie tai, ar idėja buvo atrinkta balsavimui ir ar laimėjo balsavimą. Susipažinti su gyventojų pateiktomis iniciatyvomis galima interneto svetainėje https://dalyvauk.klaipeda.lt/.

19
0
0
Publikuota: 2024-05-17 Atnaujinta: 2024-05-24 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Rinkinyje pateikiami Klaipėdos miesto savivaldybės gyvosios gamtos monitoringo duomenys, nuo 2005 metų. Šiame rinkinyje pateikiami duomenys: - paviršinio vandens monitoringas - gyvosios gamtos (paukščių) monitoringas - gyvosios gamtos (šikšnosparnių) monitoringas - gyvosios gamtos (augalijos) monitoringas - gyvosios gamtos (varliagyvių) monitoringas - gyvosios gamtos (žuvų) monitoringas.

56
0
0
Publikuota: 2022-02-21 Atnaujinta: 2023-10-14 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Duomenų rinkinyje pateikiami dirvožemio (ir dugno nuosėdų) užterštumo sunkiaisiais metalais ir naftos angiavandeniliais tyrimai įvairios paskirties teritorijose Klaipėdos mieste. Parametrai: As, Ba, Cr, Co, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Sn, V, Zn, naftos produktai. Dirvožemio monitoringos tikslas – įvertinti Klaipėdos miesto dirvožemio užtaršą toksinėmis medžiagomis skirtingos paskirties teritorijose, teikti visuomenei informaciją, susijusią su dirvožemio tarša.

23
0
0
Publikuota: 2021-10-20 Atnaujinta: 2023-10-14 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Matomumo analizei naudoti atraktyvūs Klaipėdos miesto objektai. Matomumo analizėje dalyvavusių atraktyvių Klaipėdos miesto objektų (Klaipėdos universitetas, Klaipėdos dramos teatras, Klaipėdos (Amberton) viešbutis, Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras, Klaipėdos pašto centriniai rūmai, Lietuvos jūrų muziejus, Delfinariumas, Klaipėdos Švč. Mergelės Marijos Taikos karalienės bažnyčia) taškinis sluoksnis.

11
0
0