Rasta duomenų rinkinių: 57
Publikuota: 2024-07-15 Atnaujinta: 2024-07-17 Valstybinė lietuvių kalbos komisija
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos (VLKK) pasvetainė „Pasaulio vietovardžiai“ kaupia sulietuvintus pasaulio objektų vietovardžius. Duomenų pagrindas sudarytas iš Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro (MELC) parengto ir išleisto žodyno. Duomenys kaupiami nuo 2014 m. ir yra atnaujinami iki šiol. Duomenys apima objekto identifikatorių, apjungiantį jo pavadinimus originalo ir lietuvių kalbomis, pavadinimus su ir be kirčio ženklų, požymį, ar pavadinimas sulietuvintas, objekto rūšį, šalį, žemyną, lokalizaciją, skirtą nurodyti objekto vietovę bei paieškų skaičių, anksčiausią ir vėliausią datas.

24
0
0
Publikuota: 2024-06-19 Atnaujinta: 2024-06-19 Lietuvių kalbos institutas
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Lentelėje pateikta dalis lietuvių administracinėje kalboje aptinkamų probleminių žodžių ir kitų kalbos reiškinių su jų vartosenos paaiškinimais iš Lietuvių kalbos instituto (LKI) Administracinės kalbos aktualijų duomenų bazės, kuriai duomenys rinkti iš verstinių Europos Sąjungos dokumentų. Pirmą kartą duomenys surinkti 2014 m. Kiti šių duomenų atnaujinimai galimi ateityje, Lietuvių kalbos institutui vykdant papildomus duomenų rinkimo projektus.

66
0
0
Publikuota: 2024-05-20 Atnaujinta: 2024-05-20 Valstybinė lietuvių kalbos komisija
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Valstybinė lietuvių kalbos komisijos (VLKK) Lietuvos Respublikos piliečių vardų sąvadas, kaip duomenų rinkinio šaltinis, yra sukurtas Gyventojų registro 2006 m. pilietybę turėjusių asmenų vardų duomenimis ir toliau yra pildomas naujagimių vardais. Rinkinyje duomenys kaupiami nuo 2010 m. ir yra atnaujinami kas 3 mėnesius. Duomenys apima pilną vardą, sudarančių vardų skaičių (komponentiškumą), vardo lytį, normiškumą, ar tai yra šventojo vardas, vardo įvedimo datą, vėliausias atnaujinimo bei paieškos datas, paieškų skaičių ir iki po 5 vardų kilmės grupes, pogrupius ir poskyrius.

61
0
0
Publikuota: 2024-04-29 Atnaujinta: 2024-05-07 Valstybinė lietuvių kalbos komisija
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Lietuvos Respublikos terminų banke kaupiami įvairių sričių terminai lietuvių bei kitomis Europos kalbomis, kaip vokiečių, prancūzų, lenkų. Duomenys kaupiami nuo 2005 m. ir atnaujinami kas mėnesį. Apimami duomenys yra patys terminai, jų sritys, kalba, statusas: teiktinas, neteiktinas arba aprobuotas, įvedimo data bei organizacija, pateikusi patį terminą. Tarp tokių organizacijų patenka VLKK, Užsienio reikalų ministerija, Policijos departamentas.

66
0
0
Publikuota: 2023-07-03 Atnaujinta: 2024-07-15 Nacionalinis vėžio institutas
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Biobankas – moderni aukšto technologinio lygio infrastruktūra, kurioje saugomi standartizuotai surinkti biologiniai žmogaus mėginiai ir su jais susijusi klinikinė informacija, skirta Lietuvos ir pasaulio mokslinei bei industrinei bendruomenei, siekiant plėtoti modernius biomedicininius tyrimus, kurti naujas gydymo bei diagnostikos priemones bei technologijas. Nacionalinio vėžio instituto Biobanko duomenų rinkinyje pateikimi šie su ėminiais ar jų šaltiniais (pacientais) susiję duomenys: ėminio nr., paėmimo data, lytis, amžius, TLK-10 kodas (susirgimo kodas pagal Tarpautinę ligų klasifikaciją (10 leidimas)), pTNM (Ligos išplitimo vertinimas pagal TNM sistemą (patologinis)).

221
0
507
Publikuota: 2023-06-11 Atnaujinta: 2023-12-15 Nacionalinis vėžio institutas
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Nacionalinio vėžio instituto (toliau – NVI) koordinuojamas Vėžio registras vykdo savo oficialią veiklą vadovaudamasis 2016 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu – registruoja susirgimus onkologinėmis ligomis visoje Lietuvos teritorijoje. Pagrindiniai Vėžio registro prioritetai: duomenų saugumas ir duomenų išsamumas. Iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų į NVI Vėžio registrą siunčiami pranešimai „Apie pirmą kartą nustatytą onkologinės ligos diagnozę“. Visi jie yra peržiūrimi, sukoduojami ir suvedami į informacinę sistemą, o esant netikslumų – tikslinami. Kas metai Vėžio registro specialistai į informacinę sistemą suveda daugiau kaip 20 tūkst. naujų pranešimų, taip pat papildomus duomenis iš Mirčių atvejų ir jų priežasčių valstybės registro. Duomenys NVI Vėžio registrą pasiekia popierinių ir elektroninių pranešimų forma. Vis daugiau įstaigų rūpinasi savo pacientų asmens duomenų apsaugą ir stengiasi visus duomenų mainus perkelti į saugesnę – elektroninę – erdvę. Svetainėje www.nvi.lt veikia NVI Vėžio registro elektroninė forma, kuri suteikia galimybę asmens sveikatos priežiūros įstaigoms patogiai ir saugiai pateikti informaciją apie pirmą kartą nustatytas onkologines ligas. Ši elektroninė forma padeda įstaigų atsakingiems darbuotojams ne tik greitai ir saugiai pateikti duomenis registrui, bet ir leidžia peržiūrėti bei kontroliuoti, kokie duomenys buvo pateikti, o esant netikslumų ar atsiradus papildomai informacijai – duomenis patikslinti.

99
0
428