Rasta duomenų rinkinių: 36
Publikuota: 2023-10-30 Atnaujinta: 2023-12-27 Valstybės duomenų agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Rinkinyje pateikiami duomenys apie Lietuvos gamintojų parduotos pramonės produkcijos bendrą kainų pokytį per mėnesio laikotarpį. Rinkinys reikalingas įvairiems rodikliams palyginamosiomis kainomis skaičiuoti, ekonomikos raidai analizuoti, Lietuvos gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčiams vertinti. Pateikta per Ekonominės veiklos rūšies (EVRK 2 red.) ir rinkos dimensijas. Naudojami klasifikatoriai: 1) Produktų, gaminių ir paslaugų klasifikatorius (PGPK 2019); 2) Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.); 3) Pasaulio šalių ir teritorijų klasifikatorius. Statistinio stebėjimo vienetas: įmonė. Statistinė tiriamoji visuma: atrenkamos įvairių nuosavybės formų įmonės, kurios vykdo pramoninę veiklą. Tai įmonės gamintojos, kurių parduotos Lietuvos ir ne Lietuvos rinkoje pramonės produkcijos apimtis sudaro didelę atitinkamos gaminių kategorijos (10 ženklų lygiu pagal PGPK 2019) parduotos produkcijos dalį. Geografinė aprėptis: Visa šalies ekonominė teritorija. Laiko aprėptis: nuo 1998 m. sausio mėn. Periodiškumas – mėnesinis.

Didelės vertės rinkiniai

Saugyklos API XML
189
0
3864
Publikuota: 2023-09-28 Atnaujinta: 2024-02-15 Via Lietuva
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Informacija apie šalia valstybinės ir vietinės reikšmės kelių pastatytų elektromobilių įkrovos stotelių vietą, veikimą ir užimtumą, jungčių tipus -- https://ev.lakd.lt/

Didelės vertės rinkiniai

XML
169
0
0
Publikuota: 2022-12-15 Atnaujinta: 2023-10-14 Lietuvos bankas
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Lietuvos bankų (įskaitant specializuotus bankus), jų kontroliuojamų įmonių ir Lietuvoje veikiančių užsienio bankų filialų paskolų duomenys ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. Kredito unijų, užsienio kredito įstaigų kontroliuojamų įmonių, veikiančių Lietuvoje, paskolų duomenys neįtraukti.

125
0
0
Publikuota: 2022-10-31 Atnaujinta: 2023-10-14 Lietuvos bankas
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Lietuvos banko pasikartojančių sandorių būsto kainų indeksai (PSBKI) skaičiuojami taikant pakartotinio pardavimo metodą – skaičiuojant naudojami mažiausiai du kartus parduoto to paties būsto kiekvieno sandorio duomenys.

111
0
0
Publikuota: 2022-06-30 Atnaujinta: 2023-10-14 Lietuvos bankas
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Duomenys apie institucinių sektorių finansinio turto ir įsipareigojimų likučius laikotarpio pabaigoje bei finansinio turto ir įsipareigojimų pasikeitimą (sandorius, perkainojimą ir kitus kiekio pasikeitimus) per laikotarpį. Šios sąskaitos yra integrali nacionalinių sąskaitų sistemos dalis. Duomenys apie institucinių sektorių skolą laikotarpio pabaigoje bei skolos ir BVP, skolos ir finansinio turto bei skolos ir nuosavybės santykiai.

75
0
0
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Matavimo vienetų, naudojamų deklaruojant prekes Lietuvos muitinei, patikslintojų kodų sąrašas, kuriame pateikiama patikslintojo kodas, nacionalinis požymis, aprašymas Duomenų pristatymas: https://www.youtube.com/watch?v=va7ZhbceoCM&list=PLtptnWie_iVvLbVihFZIvcErEZz4_Vc08&index=7

42
0
0
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Matavimo vienetų, naudojamų deklaruojant prekes Lietuvos Respublikos muitinei, sąrašas, kuriame pateikiama matavimo vieneto kodas, kodo aprašymas Duomenų pristatymas: https://www.youtube.com/watch?v=va7ZhbceoCM&list=PLtptnWie_iVvLbVihFZIvcErEZz4_Vc08&index=7

35
0
0
Publikuota: 2022-06-23 Atnaujinta: 2023-10-14 Lietuvos bankas
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Lietuvos mokėjimų rinką atspindintys statistiniai rodikliai, kurie kas ketvirtį renkami iš Lietuvoje veikiančių mokėjimo paslaugų teikėjų, t. y. Lietuvoje įsteigtų bankų, kredito unijų, mokėjimo įstaigų, elektroninių pinigų įstaigų ir užsienio mokėjimo paslaugų teikėjų filialų, veikiančių Lietuvoje.

52
0
0