Rasta duomenų rinkinių: 551
Publikuota: 2021-07-02 Atnaujinta: 2024-03-25 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Juridinio asmens kodas, pavadinimas, vykdomos ekonominės veiklos (pažymint kuri pagrindinė), savivaldybė, priklausymas grupei (PVM mokėtojas, specialaus apmokestinimo momentas, paramos gavėjas) data nuo kada galioja grupė,PVM mokėtojo kodas, mokesčių mokėtojo tipas, galiojimo data.

586
1
38622
Publikuota: 2021-09-06 Atnaujinta: 2023-10-14 Lietuvos standartizacijos departamentas
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Kaupiami šie standartų terminų duomenys: terminas, termino apibrėžtis, terminą patvirtinęs subjektas, atitikmenys kitomis kalbomis, statusas (teiktinas ar neteiktinas taikyti, pasenęs ar pakeistas), termino sukūrimo ir, jei yra, jo pakeitimo data, taikymo sritis (ICS).

242
0
0
Publikuota: 2022-08-01 Atnaujinta: 2024-04-08 AB Vidaus vandens kelių direkcija
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Šiame plačios apimties rinkinyje pateikiama vidaus vandens kelių e-navigacinių žemėlapių duomenys. Rinkinyje galima rasti gylių, ženklų, trasų, objektų ir kitos geoerdvinės informacijos. Farvaterių garantinių savybių ir ribų duomenys, gyliai, pločiai, posūkio spinduliai ir panašiai pateikiami šiame įsakyme: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.359274/asr Lietuvoje vidaus vandenyse vadovaujamasi Europos vidaus vandens laivybos taisyklėmis. Taisyklės prieinamos šios nuorodos pagalba: https://unece.org/transport/publications/cevni-european-code-inland-waterways-rev6

Didelės vertės rinkiniai

Saugyklos API
73
0
5832
Publikuota: 2022-09-27 Atnaujinta: 2023-11-24 Aplinkos apsaugos agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Gamintojų ir importuotojų, tiekiančių šalies rinkai supakuotus gaminius, metinių ataskaitų duomenys apie vidaus rinkai patiektas pakuotes pagal medžiagas (popierines-kartonines, plastikines, metalines, stiklines, medines, kombinuotas ir kitas). Duomenys naudojami vertinant pakuočių atliekų tvarkymo užduočių vykdymą. Įgyvendinant principą „teršėjas moką“, ES narėms ir supakuotus gaminius rinkai tiekiančioms įmonėms nustatytos pakuočių atliekų perdirbimo užduotys. Duomenys naudojami rengiant ataskaitą Europos Komisijai apie Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų nustatytų užduočių įgyvendinimo.

28
0
1670