Rasta duomenų rinkinių: 2
Publikuota: 2023-06-26 Atnaujinta: 2023-12-17 Informacinės visuomenės plėtros komitetas
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

IVPK registrų duomenys - Informacinės visuomenės plėtros stebėsenos ir valstybės IT paslaugų valdymo informacinės sistemos; Administracinių nusižengimų registras; Tarpžinybinė mokestinių duomenų saugykla; Registrų ir valstybės informacinių sistemų registras; Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma; registrų nuostatai ir specifikacijos.

72
0
31032