Rasta duomenų rinkinių: 54
Publikuota: 2023-06-14 Atnaujinta: 2023-12-11 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Pateikiama informacija apie pareiškėjų vykdomos priemonės "Gaivalinių nelaimių ir katastrofinių įvykių paveikto žemės ūkio gamybos potencialo atkūrimas ir atitinkamos prevencinės veiklos vykdymas" investicijas.

1
0
0
Publikuota: 2023-05-24 Atnaujinta: 2023-12-11 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Pateikiama informacija apie priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklos „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“ remiamas gyvulių rūšis.

1
0
0
Publikuota: 2023-05-24 Atnaujinta: 2023-12-11 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Pateikiama informacija apie priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklos „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“ paraiškas ir išmokėtas sumas.

2
0
0
Publikuota: 2023-05-24 Atnaujinta: 2023-12-11 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Pateikiama informacija apie priemonės "Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku" želdinamo miško sudėtį.

8
0
0