Rasta duomenų rinkinių: 3
Publikuota: 2022-10-26 Atnaujinta: 2023-12-15 Aplinkos apsaugos agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Organinius tirpiklius naudojantys įrenginiai registruojami vadovaujantis Lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių įrenginiuose, išmetimo ribojimo ir įrenginių registravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 620 „Dėl Lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių įrenginiuose, išmetimo ribojimo ir įrenginių registravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės). Pateikus įrenginio registracijos duomenis (Taisyklių 6 priede nurodytą informaciją), įrenginys įrašomas į Organinius tirpiklius naudojančių įrenginių sąrašą. Už įrenginio įregistravimą privaloma sumokėti valstybės rinkliavą. Sąraše pateikiami įregistruotų, patikslintų, išregistruotų įrenginių registracijos duomenys: veiklos vykdytojo pavadinimas, adresas ir juridinio asmens kodas; organinius tirpiklius naudojančio įrenginio pavadinimas ir adresas; veiklos rūšis pagal Taisyklių 2 priedą; data (įregistravimo, tikslinimo, išregistravimo); organinio tirpiklio suvartojimo riba; išmetamų LOJ kiekio monitoringo reikalavimai; Aplinkos apsaugos agentūros sprendimo/rašto data, numeris. Organinių tirpiklius naudojančių įreginių registracijos duomenys yra suskirstyti pagal Lietuvos regionus.

31
0
3925