Rasta duomenų rinkinių: 1
Publikuota: 2023-12-18 Atnaujinta: 2023-12-27 Valstybės duomenų agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Duomenų rinkinys apie atliekų susidarymą ir tvarkymą žemės ūkyje, miškininkystėje ir žuvininkystėje. Pateikta per atliekų rūšies ir atliekų tvarkymo būdų dimensijas. Naudojami klasifikatoriai: Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.) Statistinio stebėjimo vienetas: visų rūšių žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės įmonės, ūkininkų ir šeimos ūkiai Statistinė tiriamoji visuma: tyrimo populiaciją sudaro ūkininkų ir šeimos ūkiai, visų teisinių formų įmonės, vykdančios žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės ekonominę veiklą, kuriose dirba 5 ir daugiau darbuotojų. Tyrimas apima įmones, kurių pagrindinė ekonominė veikla priskiriama EVRK 2 red. A sekcijos 01–03 skyriams. Geografinė aprėptis: statistinė informacija rengiama šalies lygmeniu. Laiko aprėptis: nuo 2006m., kas du metus.

Didelės vertės rinkiniai

Saugyklos API
43
0
0