Rasta duomenų rinkinių: 3
Publikuota: 2023-12-29 Atnaujinta: 2023-12-29 Valstybės duomenų agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Duomenų rinkinys apie Lietuvos nuolatinių gyventojų (toliau – gyventojai), keliaujančių į užsienį, skaičių. Pateikta per tikslo valstybės dimensiją. Naudojami klasifikatoriai: Pasaulio šalių ir teritorijų klasifikatorius. Statistinio stebėjimo vienetas: vyresni nei 15 metų amžiaus gyventojai, grįžtantys iš užsienio. Statistinė tiriamoji visuma: tiriamąją visumą sudaro gyventojų, grįžtančių iš užsienio, kelionės. Neįskaitomos asmenų kelionės, kurių tikslas lankomoje teritorijoje yra apmokamas darbas. Geografinė aprėptis: visa šalies ekonominė teritorija. Laiko aprėptis: nuo 2005m. Periodiškumas: ketvirtinis.

Didelės vertės rinkiniai

Saugyklos API
20
0
1375
Publikuota: 2023-12-22 Atnaujinta: 2024-01-09 Valstybės duomenų agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Duomenų rinkinys apie apgyvendinimo paslaugų tiekėjų skaičių pagal apgyvendinimo tipus, numerių ir vietų skaičių, jų užimtumą, apgyvendintų turistų ir jų nakvynių skaičių pagal atvykusių turistų gyvenamąją šalį. Naudojami klasifikatoriai: - Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.); - Pasaulio šalių ir teritorijų klasifikatorius; - Lietuvos Respublikos administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių klasifikatorius (LR AVGVK 2018); - Verslo liudijimų klasifikatorius; - Teritorinių statistinių vienetų klasifikatorius (NUTS). Statistinio stebėjimo vienetas: apgyvendinimo įstaiga (vietos veiklos rūšies vienetas). Statistinė tiriamoji visuma: juridiniai asmenys, teikiantys apgyvendinimo paslaugas, nepriklausomai nuo pagrindinės ekonominės veiklos rūšies pagal tokias EVRK 2 red. I sekcijos grupes: 55.1 – viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla, 55.2 – poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla, 55.3 – poilsinių transporto priemonių, priekabų aikštelių ir stovyklaviečių veikla (toliau – EVRK 2 red. I sekcija, grupės 55.1, 55.2, 55.3). Fiziniai asmenys, dirbantys pagal verslo liudijimą (010, 043 kodai pagal „Verslo liudijimų klasifikatorių“) ar (ir) individualios veiklos pažymą ir teikiantys apgyvendinimo veiklos (EVRK 2 red. I sekcija, grupės 55.1, 55.2, 55.3) paslaugas turistams. Geografinė aprėptis: visa šalies ekonominė teritorija. Laiko aprėptis: nuo 2012m. Periodiškumas: ketvirtinis.

Didelės vertės rinkiniai

Saugyklos API
23
0
4869
Publikuota: 2023-12-22 Atnaujinta: 2023-12-22 Valstybės duomenų agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Duomenų rinkinys apie Lietuvos nuolatinių gyventojų (toliau – gyventojai), keliaujančių į užsienį, skaičių, jų kelionių, nakvynių skaičių ir tikslus, naudojamą pagrindinę transporto priemonės rūšį ir apgyvendinimo tipą kelionėje bei kelionių išlaidas. Pateikta per tikslo valstybės dimensiją. Naudojami klasifikatoriai: Pasaulio šalių ir teritorijų klasifikatorius. Statistinio stebėjimo vienetas: vyresni nei 15 metų amžiaus gyventojai, grįžtantys iš užsienio. Statistinė tiriamoji visuma: tiriamąją visumą sudaro gyventojų, grįžtančių iš užsienio, kelionės. Neįskaitomos asmenų kelionės, kurių tikslas lankomoje teritorijoje yra apmokamas darbas. Geografinė aprėptis: visa šalies ekonominė teritorija. Laiko aprėptis: nuo 2005m. Periodiškumas: ketvirtinis.

Didelės vertės rinkiniai

Saugyklos API
17
0
2901