Rasta duomenų rinkinių: 439
Publikuota: 2023-12-29 Atnaujinta: 2024-01-10 Valstybės duomenų agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Pateikta statistinė informacija apie mėnesinį, ketvirtinį, metinį apgyvendinimo paslaugų tiekėjų užimtų vietų arba numerių skaičių pagal administracinę teritoriją ir apgyvendinimo tipus. Naudojami klasifikatoriai: Lietuvos Respublikos administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių klasifikatorius (LR AVGVK 2018); Apibrėžtys: Apgyvendinimo įstaiga – vietos veiklos rūšies vienetas, teikiantis mokamas trumpalaikio apgyvendinimo paslaugas turistui. Turistas – fizinis asmuo, keliaujantis į vietovę, esančią už jo įprastinės aplinkos ribų, apsistojantis joje bent vienai nakvynei, bet ne ilgiau kaip 12 mėn., ir neturintis tikslo joje mokytis ar dirbti apmokamo darbo. Nakvynė – kiekviena naktis, kurią turistas faktiškai praleidžia (miega ar būna) ar būna įregistruotas (jo fizinis buvimas nebūtinas) apgyvendinimo įstaigoje. Numeris (kambarys) – apgyvendinimui skirtame pastate specialiai įrengta patalpa ar patalpų grupė, apgyvendinimo paslaugų teikėjo siūloma asmenims nuomotis kaip nedaloma visuma. Numerių (kambarių) užimtumas – užimtų numerių (kambarių) ir apgyvendinimui paruoštų numerių (kambarių) skaičiaus santykis, išreikštas procentais. Vietų skaičius – lovų skaičius, kuris nustatomas numeriuose (kambariuose) ar atskirose patalpose pagal asmenų skaičių, kuriems gali būti suteikta nakvynė (dvigulė lova yra dvi vietos). Vietų užimtumas – nakvynių skaičiaus ir apgyvendinimui paruoštų vietų skaičiaus santykis, išreikštas procentais. Statistinio stebėjimo vienetas - Apgyvendinimo įstaiga (vietos veiklos rūšies vienetas). Tiriamąją visumą (populiaciją) sudaro: juridiniai asmenys, teikiantys apgyvendinimo paslaugas, nepriklausomai nuo pagrindinės ekonominės veiklos rūšies pagal tokias EVRK 2 red. I sekcijos grupes: 55.1 – viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla, 55.2 – poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla, 55.3 – poilsinių transporto priemonių, priekabų aikštelių ir stovyklaviečių veikla (toliau – EVRK 2 red. I sekcija, grupės 55.1, 55.2, 55.3). fiziniai asmenys, dirbantys pagal verslo liudijimą (010, 043 kodai pagal „Verslo liudijimų klasifikatorių“) ar (ir) individualios veiklos pažymą ir teikiantys apgyvendinimo veiklos (EVRK 2 red. I sekcija, grupės 55.1, 55.2, 55.3) paslaugas turistams. Geografinė aprėptis - statistinė informacija rengiama šalies, regionų, apskričių ir savivaldybių lygmeniu. Laiko aprėptis - nuo 2012 m.

Didelės vertės rinkiniai

Saugyklos API
82
0
0
Publikuota: 2023-12-29 Atnaujinta: 2023-12-29 Valstybės duomenų agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Duomenų rinkinys apie Lietuvos nuolatinių gyventojų (toliau – gyventojai), keliaujančių į užsienį, skaičių. Pateikta per tikslo valstybės dimensiją. Naudojami klasifikatoriai: Pasaulio šalių ir teritorijų klasifikatorius. Statistinio stebėjimo vienetas: vyresni nei 15 metų amžiaus gyventojai, grįžtantys iš užsienio. Statistinė tiriamoji visuma: tiriamąją visumą sudaro gyventojų, grįžtančių iš užsienio, kelionės. Neįskaitomos asmenų kelionės, kurių tikslas lankomoje teritorijoje yra apmokamas darbas. Geografinė aprėptis: visa šalies ekonominė teritorija. Laiko aprėptis: nuo 2005m. Periodiškumas: ketvirtinis.

Didelės vertės rinkiniai

Saugyklos API
19
0
0
Publikuota: 2023-12-27 Atnaujinta: 2024-01-02 Valstybės duomenų agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Rinkinyje pateikiami duomenys apie trumpalaikius didmeninės prekybos įmonių, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais, apyvartos (be PVM) pokyčius. Pateikta per Ekonominės veiklos rūšies (EVRK 2 red.), išlyginimo ir lyginimo dimensijas. Naudojamas ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.). Statistinio stebėjimo vienetas: įmonė. Statistinė tiriamoji visuma: visų rūšių ir dydžių veikiančios įmonės, kurių pagrindinė ekonominė veikla įvardyta EVRK 2 red. G sekcijos 46 skyriuje. Geografinė aprėptis: visa šalies ekonominė teritorija. Laiko aprėptis: nuo 2010 m. sausio mėn. Periodiškumas – mėnesinis.

Didelės vertės rinkiniai

Saugyklos API
58
0
0
Publikuota: 2023-12-27 Atnaujinta: 2023-12-27 Valstybės duomenų agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Rinkinyje pateikiami duomenys apie trumpalaikius mažmeninės prekybos, variklinių transporto priemonių, maitinimo įmonių apyvartos (be PVM) pokyčius. Pateikta per Ekonominės veiklos rūšies (EVRK 2 red.), išlyginimo ir lyginimo dimensijas. Naudojamas ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.). Statistinio stebėjimo vienetas: įmonė. Statistinė tiriamoji visuma: visų rūšių ir dydžių veikiančios įmonės, kurių pagrindinė ekonominė veikla įvardyta EVRK 2 red. G sekcijos 45, 46, 47 skyriuose ir I sekcijos 56 skyriuje. Geografinė aprėptis: visa šalies ekonominė teritorija. Laiko aprėptis: nuo 1998 m. sausio mėn. Periodiškumas – mėnesinis.

Didelės vertės rinkiniai

Saugyklos API
27
0
0
Publikuota: 2023-12-27 Atnaujinta: 2023-12-27 Valstybės duomenų agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Rinkinyje pateikiami duomenys apie gamtinių energijos išteklių, energetikos produktų, energetinių liekanų fizinius energijos srautų išteklius. Naudojami klasifikatoriai: ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.). Statistinio stebėjimo vienetas: ūkio subjektas, įskaitant namų ūkį. Statistinė tiriamoji visuma: šalies vienetai rezidentai ir ne rezidentai, kurie gali būti ir juridiniai vienetai, ir fiziniai asmenys. Geografinė aprėptis: statistiniai rodikliai yra skaičiuojami ekonominės teritorijos mastu, įvertinant šalies vienetų rezidentų kuro ir energijos sunaudojimą užsienyje ir vienetų ne rezidentų kuro ir energijos sunaudojimą Lietuvos teritorijoje. Laiko aprėptis: nuo 2014 m. Periodiškumas – metinis.

Didelės vertės rinkiniai

Saugyklos API
27
0
0
Publikuota: 2023-12-27 Atnaujinta: 2024-01-02 Valstybės duomenų agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Rinkinyje pateikiami duomenys įvairių laikotarpių statybos sąnaudų elementų kainų indeksą (SSKI). SSKI skaičiavimo tikslas – nustatyti naujos statybos pagrindinių statybos sąnaudų elementų bendrąjį kainų pokytį per mėnesio laikotarpį. SSKI reikalingas įvairiems rodikliams palyginamosiomis kainomis skaičiuoti, ekonomikos raidai analizuoti, statybos infliaciniams procesams vertinti. Skaičiuojami bendrasis SSKI bei atskirų statybos sąnaudų elementų kainų indeksai ir kainų pokyčiai. Pateikta per statinių pagal tipą klasifikatoriaus (CC) dimensiją. Naudojami klasifikatoriai: statinių pagal tipą klasifikatorius (CC). Statistinio stebėjimo vienetas: statistinis vienetas pagal veiklos rūšį. Statistinė tiriamoji visuma: statistiniame tyrime aprėpiamos visų nuosavybės formų veikiančios statybos įmonės, kurių naujos statybos darbų apimtis bendroje savo jėgomis atliktų statybos darbų apimtyje vertine išraiška yra ne mažesnė nei 50 proc. (EVRK 2 red. Sekcija F) ir prekybos įmonės, reprezentuojančios esamą prekybos statybinėmis medžiagomis ir gaminiais įmonių tinklą (EVRK 2 red. Sekcija G). Geografinė aprėptis: Visa šalies ekonominė teritorija. Laiko aprėptis: nuo 1998 m. sausio mėn. Periodiškumas – mėnesinis.

Didelės vertės rinkiniai

Saugyklos API
22
0
0
Publikuota: 2023-12-27 Atnaujinta: 2024-01-03 Valstybės duomenų agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Rinkinyje pateikiami duomenys apie gamtinių energijos išteklių, energetikos produktų, energetinių liekanų fizinį energijos srautų panaudojimą. Naudojami klasifikatoriai: ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.). Statistinio stebėjimo vienetas: ūkio subjektas, įskaitant namų ūkį. Statistinė tiriamoji visuma: šalies vienetai rezidentai ir ne rezidentai, kurie gali būti ir juridiniai vienetai, ir fiziniai asmenys. Geografinė aprėptis: statistiniai rodikliai yra skaičiuojami ekonominės teritorijos mastu, įvertinant šalies vienetų rezidentų kuro ir energijos sunaudojimą užsienyje ir vienetų ne rezidentų kuro ir energijos sunaudojimą Lietuvos teritorijoje. Laiko aprėptis: nuo 2014 m. Periodiškumas – metinis.

Didelės vertės rinkiniai

Saugyklos API
19
0
0
Publikuota: 2023-12-27 Atnaujinta: 2023-12-27 Valstybės duomenų agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Rinkinyje pateikiami duomenys apie gamtinių energijos išteklių, energetikos produktų, energetinių liekanų gavybą, gamybą, suvartojimą ir sunaudojimą. Naudojami klasifikatoriai: ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.). Statistinio stebėjimo vienetas: ūkio subjektas, įskaitant namų ūkį. Statistinė tiriamoji visuma: šalies vienetai rezidentai ir ne rezidentai, kurie gali būti ir juridiniai vienetai, ir fiziniai asmenys. Geografinė aprėptis: statistiniai rodikliai yra skaičiuojami ekonominės teritorijos mastu, įvertinant šalies vienetų rezidentų kuro ir energijos sunaudojimą užsienyje ir vienetų ne rezidentų kuro ir energijos sunaudojimą Lietuvos teritorijoje. Laiko aprėptis: nuo 2014 m. Periodiškumas – metinis.

Didelės vertės rinkiniai

Saugyklos API
27
0
0
Publikuota: 2023-12-22 Atnaujinta: 2024-01-09 Valstybės duomenų agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Duomenų rinkinys apie apgyvendinimo paslaugų tiekėjų skaičių pagal apgyvendinimo tipus, numerių ir vietų skaičių, jų užimtumą, apgyvendintų turistų ir jų nakvynių skaičių pagal atvykusių turistų gyvenamąją šalį. Naudojami klasifikatoriai: - Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.); - Pasaulio šalių ir teritorijų klasifikatorius; - Lietuvos Respublikos administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių klasifikatorius (LR AVGVK 2018); - Verslo liudijimų klasifikatorius; - Teritorinių statistinių vienetų klasifikatorius (NUTS). Statistinio stebėjimo vienetas: apgyvendinimo įstaiga (vietos veiklos rūšies vienetas). Statistinė tiriamoji visuma: juridiniai asmenys, teikiantys apgyvendinimo paslaugas, nepriklausomai nuo pagrindinės ekonominės veiklos rūšies pagal tokias EVRK 2 red. I sekcijos grupes: 55.1 – viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla, 55.2 – poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla, 55.3 – poilsinių transporto priemonių, priekabų aikštelių ir stovyklaviečių veikla (toliau – EVRK 2 red. I sekcija, grupės 55.1, 55.2, 55.3). Fiziniai asmenys, dirbantys pagal verslo liudijimą (010, 043 kodai pagal „Verslo liudijimų klasifikatorių“) ar (ir) individualios veiklos pažymą ir teikiantys apgyvendinimo veiklos (EVRK 2 red. I sekcija, grupės 55.1, 55.2, 55.3) paslaugas turistams. Geografinė aprėptis: visa šalies ekonominė teritorija. Laiko aprėptis: nuo 2012m. Periodiškumas: ketvirtinis.

Didelės vertės rinkiniai

Saugyklos API
22
0
0
Publikuota: 2023-12-22 Atnaujinta: 2023-12-22 Valstybės duomenų agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Duomenų rinkinys apie Lietuvos nuolatinių gyventojų (toliau – gyventojai), keliaujančių į užsienį, skaičių, jų kelionių, nakvynių skaičių ir tikslus, naudojamą pagrindinę transporto priemonės rūšį ir apgyvendinimo tipą kelionėje bei kelionių išlaidas. Pateikta per tikslo valstybės dimensiją. Naudojami klasifikatoriai: Pasaulio šalių ir teritorijų klasifikatorius. Statistinio stebėjimo vienetas: vyresni nei 15 metų amžiaus gyventojai, grįžtantys iš užsienio. Statistinė tiriamoji visuma: tiriamąją visumą sudaro gyventojų, grįžtančių iš užsienio, kelionės. Neįskaitomos asmenų kelionės, kurių tikslas lankomoje teritorijoje yra apmokamas darbas. Geografinė aprėptis: visa šalies ekonominė teritorija. Laiko aprėptis: nuo 2005m. Periodiškumas: ketvirtinis.

Didelės vertės rinkiniai

Saugyklos API
17
0
0
Publikuota: 2023-12-22 Atnaujinta: 2023-12-22 Valstybės duomenų agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Duomenų rinkinys apie Lietuvos nuolatinių gyventojų (toliau – gyventojai), keliaujančių į užsienį, skaičių, jų kelionių, nakvynių skaičių ir tikslus, naudojamą pagrindinę transporto priemonės rūšį ir apgyvendinimo tipą kelionėje bei kelionių išlaidas. Naudojami klasifikatoriai: Pasaulio šalių ir teritorijų klasifikatorius. Statistinio stebėjimo vienetas: Atvykstančio užsieniečio ar išvykstančio Lietuvos Respublikos nuolatinio gyventojo kelionė, kurios metu asmuo kerta Lietuvos Respublikos pasienio kontrolės punktą ar Lietuvos Respublikos teritorijos ribas sausumoje, oro erdvėje, vandenyse. Statistinė tiriamoji visuma: Tiriamąją visumą sudaro visų asmenų, kertančių Lietuvos Respublikos teritorijos ribas, kelionės. Stebimi visi asmenys, kertantys Lietuvos Respublikos teritorijos ribas, neatsižvelgiant į jų amžių. Neįskaitomos pasienyje dirbančių darbuotojų kelionės. Geografinė aprėptis: Visos Lietuvos Respublikos pasienio ribos. Laiko aprėptis: nuo 2007 m. Periodiškumas: metinis.

Didelės vertės rinkiniai

Saugyklos API
22
0
0
Publikuota: 2023-12-22 Atnaujinta: 2023-12-22 Valstybės duomenų agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Rinkinyje pateikiami duomenys apie būsto kainų indeksą. Būsto kainų indeksas (BKI) – santykinis rodiklis, kuriuo išreiškiamas namų ūkių įsigyjamų būstų, įskaitant žemę, bendrasis kainų pokytis per tam tikrą laikotarpį. Būsto kainų indekso (toliau – BKI) sudarymo tikslas – turėti su kitomis Europos Sąjungos (ES) valstybėmis narėmis metodologiškai suderintą rodiklį būsto kainų pokyčiams išmatuoti. BKI reikalingas formuojant pinigų politiką, rengiant infliacijos prognozes ir konvergencijos ataskaitas, vertinant finansinį stabilumą, atliekant tarptautinius palyginimus. Sudarant BKI namų ūkių išlaidos būstui įsigyti klasifikuojamos į tokias išlaidų kategorijas: H.1. Būstų įsigijimas; H.1.1. Naujo būsto įsigijimas; H.1.2. Esamų būstų įsigijimas. Statistinio stebėjimo vienetas - namų ūkio būstas ir kartu su juo įsigyjama žemė. Tiriamoji visuma - Šalies rezidentų ir ne rezidentų namų ūkių šalies teritorijoje įsigyjami būstai. Namų ūkių sektorius apima visus asmenis ar asmenų grupes, neatsižvelgiant į tai, kur jie gyvena, kokią vietą užima pajamų pasiskirstyme, jų tautybę bei pilietybę. Duomenys renkami iš visos šalies ekonominės teritorijos nuo 2006m. I ketvirčio ir atnaujinami kas ketvirtį. BKI bazinis laikotarpis yra 2015 m. (2015 m. – 100). Kitas BKI bazinio laikotarpio keitimas numatytas 2026 m., buvusi laiko eilutė bus perskaičiuota į naują indekso bazinį laikotarpį ir paskelbta apskaičiavus 2026 m. I ketv. BKI. Pagrindinis statistinių duomenų šaltinis BKI apskaičiuoti yra VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro ir Sandorių duomenų bazių duomenys.

Didelės vertės rinkiniai

Saugyklos API
34
0
0
Publikuota: 2023-12-22 Atnaujinta: 2023-12-29 Valstybės duomenų agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Duomenų rinkinys apie Lietuvos nuolatinių gyventojų (toliau – gyventojai), keliaujančių į užsienį, skaičių, jų kelionių, nakvynių skaičių ir tikslus, naudojamą pagrindinę transporto priemonės rūšį ir apgyvendinimo tipą kelionėje bei kelionių išlaidas. Naudojami klasifikatoriai: Pasaulio šalių ir teritorijų klasifikatorius. Statistinio stebėjimo vienetas: vyresni nei 15 metų amžiaus gyventojai, grįžtantys iš užsienio. Statistinė tiriamoji visuma: tiriamąją visumą sudaro gyventojų, grįžtančių iš užsienio, kelionės. Neįskaitomos asmenų kelionės, kurių tikslas lankomoje teritorijoje yra apmokamas darbas. Geografinė aprėptis: visa šalies ekonominė teritorija. Laiko aprėptis: nuo 2005 m. Periodiškumas: metinis ir ketvirtinis.

Didelės vertės rinkiniai

Saugyklos API
17
0
0
Publikuota: 2023-12-20 Atnaujinta: 2023-12-20 Valstybės duomenų agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Į orą išmetamų teršalų sąskaitose nurodomi duomenys apie šalies vienetų rezidentų, kaip jie yra apibrėžti Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemoje (ESS), išmetamų likutinių dujinių ir kietųjų dalelių medžiagų srautus. Į orą išmetami teršalai – iš nacionalinio ūkio (gamybos ar vartojimo procesų) į atmosferą (kuri yra aplinkos dalis) patenkantis fizinis dujinių ar kietųjų dalelių medžiagų srautas. Naudojami klasifikatoriai: Remiantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų, rengiami statistiniai duomenys apie šiuos į orą išmetamus teršalus: anglies dioksidą (CO2), išskyrus išsiskiriantį iš biomasės; anglies dioksidą iš biomasės (biomasės CO2); azoto oksidą (N2O); metaną (CH4); perfluorangliavandenilius (PFCs); hidrofluorangliavandenilius (HFCs); sieros heksafluoridą (SF6); azoto oksidus (NOx); nemetano lakiuosius organinius junginius (NMVOCs); anglies monoksidą (CO); kietąsias daleles < 10 mikronų (PM10); kietąsias daleles < 2,5 mikronų (PM2,5); sieros dioksidą (SO2); amoniaką (NH3). Geografinė aprėptis: Visa šalies teritorija Laiko aprėptis: Nuo 2008 m.

Didelės vertės rinkiniai

Saugyklos API
30
0
0
Publikuota: 2023-12-20 Atnaujinta: 2024-01-08 Valstybės duomenų agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Pateikta statistinė informacija apie numerių, kuriais gali naudotis riboto judumo asmenys, skaičių apgyvendinimo įstaigose pagal apgyvendinimo įstaigos tipus, laikotarpį. Statistinio stebėjimo vienetas - apgyvendinimo įstaiga (vietos veiklos rūšies vienetas). Naudojamas Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.). Tiriamąją visumą (populiaciją) sudaro: 1) juridiniai asmenys, teikiantys apgyvendinimo paslaugas, nepriklausomai nuo pagrindinės ekonominės veiklos rūšies pagal EVRK 2 red. I sekcijos grupę 55.1 – viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla; 2) fiziniai asmenys, dirbantys pagal individualios veiklos pažymą ir teikiantys apgyvendinimo veiklos (EVRK 2 red. I sekcija, grupė 55.1) paslaugas turistams. Statistinė informacija rengiama šalies lygmeniu. Laiko aprėptis - nuo 2012 m.

Didelės vertės rinkiniai

Saugyklos API
14
0
0
Publikuota: 2023-12-19 Atnaujinta: 2023-12-29 Valstybės duomenų agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Ketvirtiniai, metiniai apgyvendinimo paslaugų tiekėjų kiekiai pagal administracinę teritoriją, apgyvendinimo tipą ir viešbučio kategoriją. Naudojami klasifikatoriai: Lietuvos Respublikos administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių klasifikatorius (LR AVGVK 2018); Apibrėžtys: Apgyvendinimo įstaiga – vietos veiklos rūšies vienetas, teikiantis mokamas trumpalaikio apgyvendinimo paslaugas turistui. Statistinė tiriamoji visuma juridiniai asmenys, teikiantys apgyvendinimo paslaugas, nepriklausomai nuo pagrindinės ekonominės veiklos rūšies pagal tokias EVRK 2 red. I sekcijos grupes: 55.1 – viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla, 55.2 – poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla, 55.3 – poilsinių transporto priemonių, priekabų aikštelių ir stovyklaviečių veikla (toliau – EVRK 2 red. I sekcija, grupės 55.1, 55.2, 55.3). Fiziniai asmenys, dirbantys pagal verslo liudijimą (010, 043 kodai pagal „Verslo liudijimų klasifikatorių“) ar (ir) individualios veiklos pažymą ir teikiantys apgyvendinimo veiklos (EVRK 2 red. I sekcija, grupės 55.1, 55.2, 55.3) paslaugas turistams. Geografinė aprėptis: statistinė informacija rengiama šalies, regionų, apskričių ir savivaldybių lygmeniu. Laiko aprėptis: nuo 2012 m.

Didelės vertės rinkiniai

Saugyklos API
27
0
0
Publikuota: 2023-12-18 Atnaujinta: 2024-01-05 Valstybės duomenų agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Statistinės informacijos aprašymas: bendrasis vidaus produktas (BVP) – vienas iš pagrindinių nacionalinių sąskaitų sistemos (NSS) rodiklių, apibūdinančių šalies ekonomikos išsivystymo lygį. BVP, jo kitimo tempas ir bendrosios nacionalinės pajamos (BNP) plačiai naudojami tarptautiniams palyginimams ir ekonominei analizei atlikti. Statistinio stebėjimo vienetas: nacionalinės sąskaitos apimančios ekonomiką, kaip visumą, kurią sudaro skirtingi instituciniai vienetai. Statistinę (tiriamąją) visumą sudaro visi statistiniai stebėjimo vienetai rezidentai. Lietuvos nacionalinės sąskaitos yra išsamios, t. y., visi statistiniai vienetai rezidentai yra apimami tiesiogiai duomenų šaltinių (tyrimų, administracinių duomenų) pagrindu arba per išsamumo korekcijas. Geografinė aprėptis: šalies ekonominė teritorija. Laiko aprėptis: nuo 1995 m. Matavimo vienetas (-ai): palyginamosios kainos – mln. EUR Ataskaitinis laikotarpis: kalendorinis ketvirtis.

Didelės vertės rinkiniai

Saugyklos API
48
0
0
Publikuota: 2023-12-18 Atnaujinta: 2024-01-05 Valstybės duomenų agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Pateikiama statistinė informacija -užimtumas pagal ekonominės veiklos rūšį, apskritis, užimtųjų klasifikaciją (metinis). Užimtumo sąvokai priskiriami visi asmenys, vykdantys nacionalinių sąskaitų gamybos sričiai priskiriamą gamybinę veiklą. Naudojamas Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (https://osp.stat.gov.lt/klasifikatoriai?portletFormName=FPKL500&classifier-version=50&tab=version), teritorinių statistinių vienetų klasifikatorius (NUTS). Statistinę (tiriamąją) visumą sudaro visi šalies ekonominėje teritorijoje dirbantys asmenys – samdomieji darbuotojai arba savarankiškai dirbantys asmenys (rezidentai ir ne rezidentai), įskaitant šauktinius ir atskaitant šalies gyventojus – samdomuosius darbuotojus, dirbančius laikiną darbą kitose šalyse. Geografinė aprėptis - šalies ekonominė teritorija. Laiko aprėptis - nuo 2000 m.

Didelės vertės rinkiniai

Saugyklos API
52
0
0
Publikuota: 2023-12-18 Atnaujinta: 2024-01-05 Valstybės duomenų agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Statistinės informacijos aprašymas: bendrasis vidaus produktas (BVP) – vienas iš pagrindinių nacionalinių sąskaitų sistemos (NSS) rodiklių, apibūdinančių šalies ekonomikos išsivystymo lygį. BVP, jo kitimo tempas ir bendrosios nacionalinės pajamos (BNP) plačiai naudojami tarptautiniams palyginimams ir ekonominei analizei atlikti. Statistinio stebėjimo vienetas: nacionalinės sąskaitos apimančios ekonomiką kaip visumą, kurią sudaro skirtingi instituciniai vienetai. Statistinę (tiriamąją) visumą sudaro visi statistiniai stebėjimo vienetai rezidentai. Lietuvos nacionalinės sąskaitos yra išsamios, t. y., visi statistiniai vienetai rezidentai yra apimami tiesiogiai duomenų šaltinių (tyrimų, administracinių duomenų) pagrindu arba per išsamumo korekcijas. Geografinė aprėptis: šalies ekonominė teritorija. Laiko aprėptis: nuo 1995 m. Matavimo vienetas (-ai): palyginamosios kainos – mln. EUR. Ataskaitinis laikotarpis: kalendorinis ketvirtis.

Didelės vertės rinkiniai

Saugyklos API
21
0
0
Publikuota: 2023-12-18 Atnaujinta: 2024-01-03 Valstybės duomenų agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Pateikta statistinė informacija apie gyventojų užimtumą pagal amžiaus grupes, lytį ir gyvenamą vietovę. Informacija pateikiama kas ketvirtį nuo 1998 metų. Tiriamoji visuma – visi nuolatiniai Lietuvos gyventojai. Statistinio stebėjimo vienetas - privatus namų ūkis bei jo narys. Tyrimo apibrėžtis - užimti gyventojai, asmenys, dirbantys bet kokį darbą, gaunantys už jį atlygį pinigais ar natūra arba turintys iš jo pajamų ar pelno. Tyrime užimtais gyventojais laikomi 15–89 metų gyventojai, tiriamąją savaitę ne trumpiau kaip valandą dirbę bet kokį darbą, už kurį gavo darbo užmokestį pinigais ar atlygį natūra ar iš kurio turėjo pelno ar pajamų, taip pat gyventojai, kurie turėjo darbą, bet tiriamąją savaitę laikinai nedirbo.

Didelės vertės rinkiniai

Saugyklos API
15
0
0