Rasta duomenų rinkinių: 1
Publikuota: 2021-05-05 Atnaujinta: 2023-10-14 Higienos institutas
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Metiniai duomenys apie nepageidaujamus įvykius Lietuvos asmens sveikatos priežiūros įstaigose (įstaigos grupė, kurioje įvyko nepageidaujamas įvykis, informacija apie pacientą (amžius, lytis), nepageidaujamo įvykio data, grupė (pogrupis, jei yra), nepageidaujamo įvykio priežastys, pasikartojimo dažnis, sukelta žala, taikytos/planuojamos taikyti prevencinės priemonės

45
0
0