Rasta duomenų rinkinių: 6
Publikuota: 2022-11-11 Atnaujinta: 2023-10-14 Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Pateikiamas viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašas: eil. Nr., privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto straipsnio kodas / išlaidų klasifikacija, paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas, paslaugos PSDF kodas. Atnaujinama atsinaujinus sąrašui.

19
1
0
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos galimų pavojų ir ekstremalių situacijų rizikos analizė. Rizikos analizėje nustatyti galimi pavojai, galintys daryti neigiamą įtaką Sveikatos apsaugos ministerijos sektoriui, įvertintas ekstremaliųjų situacijų rizikos lygis.

76
0
0