Rasta duomenų rinkinių: 2
Publikuota: 2023-06-06 Atnaujinta: 2023-12-15 Valstybės duomenų agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Jungtinių Tautų 70-ojoje sesijoje 2015 m. rugsėjo 25 d. priimta Generalinės Asamblėjos rezoliucija „Keiskime mūsų pasaulį: Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 metų“. Vienas iš darnaus vystymosi rodiklių, parengtas detaliu, 1 km gardelių, lygmeniu: 9.1.1. Kaimo gyventojų, gyvenančių 2 km spinduliu nuo visus metus funkcionuojančio kelio, dalis.

33
0
3995