Rasta duomenų rinkinių: 6
Publikuota: 2022-08-01 Atnaujinta: 2024-04-08 AB Vidaus vandens kelių direkcija
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Šiame plačios apimties rinkinyje pateikiama vidaus vandens kelių e-navigacinių žemėlapių duomenys. Rinkinyje galima rasti gylių, ženklų, trasų, objektų ir kitos geoerdvinės informacijos. Farvaterių garantinių savybių ir ribų duomenys, gyliai, pločiai, posūkio spinduliai ir panašiai pateikiami šiame įsakyme: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.359274/asr Lietuvoje vidaus vandenyse vadovaujamasi Europos vidaus vandens laivybos taisyklėmis. Taisyklės prieinamos šios nuorodos pagalba: https://unece.org/transport/publications/cevni-european-code-inland-waterways-rev6

Didelės vertės rinkiniai

Saugyklos API
107
0
5832