Rasta duomenų rinkinių: 6
Publikuota: 2023-03-24 Atnaujinta: 2024-02-15 Via Lietuva
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Duomenys apie realią kelių turto vertę (nominali ir rinkos žemės vertė, projektavimo, projektavimo techninės priežiūros, statybos ir remonto darbai, kt.) ir turto nusidėvėjimą (turto (išskyrus žemės) nusidėvėjimas, sukauptas nusidėvėjimas, metinis nusidėvėjimas, balansinė vertė, likutinė vertė, atnaujinto turto apskaitos duomenys) ir kt. duomenys

Didelės vertės rinkiniai

CSV
33
0
0