Rasta duomenų rinkinių: 12
Publikuota: 2024-04-25 Atnaujinta: 2024-04-26 Valstybės duomenų agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Pasienio kontrolės punktų direkcijos (PKPD) ir VĮ „Regitra“ duomenų bendras rinkinys, sudarytas Valstybės duomenų agentūros. Duomenys kaupiami nuo 2013 m. ir atnaujinami kasdien. Duomenų rinkinyje saugomas paslaugos kirsti pasienį registracijos identifikatorius, registracijos kaina, mokestis ir kaina su mokesčiu. Taip pat yra nurodyti atvykimo į laukimo aikštelę, į pasienio kontrolės punktą laikai, punkto pavadinimas bei kaimyninė valstybė. Saugomas eilės tipas, transporto priemonės šifruotas valstybinis numeris, VIN šalis, rūšis, kategorija, ar transporto priemonė registruota Lietuvoje, šifruotas fizinio savininko arba atviras juridinio asmens kodas ir savininko pavadinimas, jei tai juridinis asmuo.

57
0
0
Publikuota: 2022-08-01 Atnaujinta: 2024-04-08 AB Vidaus vandens kelių direkcija
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Šiame plačios apimties rinkinyje pateikiama vidaus vandens kelių e-navigacinių žemėlapių duomenys. Rinkinyje galima rasti gylių, ženklų, trasų, objektų ir kitos geoerdvinės informacijos. Farvaterių garantinių savybių ir ribų duomenys, gyliai, pločiai, posūkio spinduliai ir panašiai pateikiami šiame įsakyme: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.359274/asr Lietuvoje vidaus vandenyse vadovaujamasi Europos vidaus vandens laivybos taisyklėmis. Taisyklės prieinamos šios nuorodos pagalba: https://unece.org/transport/publications/cevni-european-code-inland-waterways-rev6

Didelės vertės rinkiniai

Saugyklos API
107
0
5832