Rasta duomenų rinkinių: 4
Publikuota: 2024-06-25 Atnaujinta: 2024-06-25 Valstybės duomenų agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Lentelėje pateikta informacija apie einamųjų mokslo metų bendrojo, profesinio, ikimokyklinio, priešmokyklinio, neformalaus ugdymo mokinius iš Nacionalinės Švietimo agentūros (NŠA) Mokinių registro (MR). Šioje lentelėje matoma informacija tik tų mokinių, kurių mokymosi pradžios data yra lygi arba senesnė einamųjų mokslo metų pabaigos datai ir kurių mokymosi pabaigos data yra naujesnė arba lygi einamųjų mokslo metų pradžios datai arba yra tuščia, dar neįrašyta (galioja_nuo ≤ einamųjų mokslo metų pabaiga IR (galioja_iki ≥ einamųjų mokslo metų pradžia ARBA galioja_iki - neįrašyta, tuščia)). Pavyzdžiui, kai einamieji mokslo metai yra nuo 2023-09-01 iki 2024-08-31, lentelėje bus matomi įrašai tų mokinių, kurie pradėjo mokytis tam tikroje klasėje arba būrelyje nuo 2023-09-01 ir baigė mokytis 2024-06-01, tačiau nebus matomi įrašai tų mokinių, kurie pradėjo mokytis 2022-09-01 ir baigė mokytis 2023-06-01. Siekiant sustiprinti asmens duomenų apsaugą duomenys buvo triukšminti. Dėl techninių klausimų ar galimų klaidų kreiptis į atverimas@stat.gov.lt

44
0
0
Publikuota: 2024-05-20 Atnaujinta: 2024-05-20 Valstybinė lietuvių kalbos komisija
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Valstybinė lietuvių kalbos komisijos (VLKK) Lietuvos Respublikos piliečių vardų sąvadas, kaip duomenų rinkinio šaltinis, yra sukurtas Gyventojų registro 2006 m. pilietybę turėjusių asmenų vardų duomenimis ir toliau yra pildomas naujagimių vardais. Rinkinyje duomenys kaupiami nuo 2010 m. ir yra atnaujinami kas 3 mėnesius. Duomenys apima pilną vardą, sudarančių vardų skaičių (komponentiškumą), vardo lytį, normiškumą, ar tai yra šventojo vardas, vardo įvedimo datą, vėliausias atnaujinimo bei paieškos datas, paieškų skaičių ir iki po 5 vardų kilmės grupes, pogrupius ir poskyrius.

59
0
0
Publikuota: 2024-04-29 Atnaujinta: 2024-05-07 Valstybinė lietuvių kalbos komisija
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Lietuvos Respublikos terminų banke kaupiami įvairių sričių terminai lietuvių bei kitomis Europos kalbomis, kaip vokiečių, prancūzų, lenkų. Duomenys kaupiami nuo 2005 m. ir atnaujinami kas mėnesį. Apimami duomenys yra patys terminai, jų sritys, kalba, statusas: teiktinas, neteiktinas arba aprobuotas, įvedimo data bei organizacija, pateikusi patį terminą. Tarp tokių organizacijų patenka VLKK, Užsienio reikalų ministerija, Policijos departamentas.

62
0
0
Publikuota: 2024-04-17 Atnaujinta: 2024-04-17 Valstybės duomenų agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Lentelėje pateikti Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) studentų studijų pertraukimų / nutraukimų duomenys iš studentų registro (SR). Persidengiantys pertraukimai (pvz.: studentas pertraukė studijas 2021-09-04 - 2022-01-30 ir tuomet vėl 2022-01-31 - 2022-09-01) yra sutraukti į vieną laikotarpį. Duomenys kaupiami nuo 2010 m.

73
0
406