Rasta duomenų rinkinių: 5
Publikuota: 2024-06-25 Atnaujinta: 2024-06-25 Valstybės duomenų agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Lentelėje pateikta informacija apie einamųjų mokslo metų bendrojo, profesinio, ikimokyklinio, priešmokyklinio, neformalaus ugdymo mokinius iš Nacionalinės Švietimo agentūros (NŠA) Mokinių registro (MR). Šioje lentelėje matoma informacija tik tų mokinių, kurių mokymosi pradžios data yra lygi arba senesnė einamųjų mokslo metų pabaigos datai ir kurių mokymosi pabaigos data yra naujesnė arba lygi einamųjų mokslo metų pradžios datai arba yra tuščia, dar neįrašyta (galioja_nuo ≤ einamųjų mokslo metų pabaiga IR (galioja_iki ≥ einamųjų mokslo metų pradžia ARBA galioja_iki - neįrašyta, tuščia)). Pavyzdžiui, kai einamieji mokslo metai yra nuo 2023-09-01 iki 2024-08-31, lentelėje bus matomi įrašai tų mokinių, kurie pradėjo mokytis tam tikroje klasėje arba būrelyje nuo 2023-09-01 ir baigė mokytis 2024-06-01, tačiau nebus matomi įrašai tų mokinių, kurie pradėjo mokytis 2022-09-01 ir baigė mokytis 2023-06-01. Siekiant sustiprinti asmens duomenų apsaugą duomenys buvo triukšminti. Dėl techninių klausimų ar galimų klaidų kreiptis į atverimas@stat.gov.lt

44
0
0
Publikuota: 2024-04-17 Atnaujinta: 2024-04-17 Valstybės duomenų agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Lentelėje pateikti Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) studentų studijų pertraukimų / nutraukimų duomenys iš studentų registro (SR). Persidengiantys pertraukimai (pvz.: studentas pertraukė studijas 2021-09-04 - 2022-01-30 ir tuomet vėl 2022-01-31 - 2022-09-01) yra sutraukti į vieną laikotarpį. Duomenys kaupiami nuo 2010 m.

73
0
406
Publikuota: 2024-04-17 Atnaujinta: 2024-04-17 Valstybės duomenų agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Lentelėje pateikti Nacionalinės Švietimo agentūros (NŠA) pedagogų (bendrojo, ikimokyklinio ugdymo mokyklų, profesinio mokymo įstaigų, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų, mokslo ir studijų institucijų pedagoginių darbuotojų ir/arba tyrėjų) pareigybių ir darbo krūvio duomenys iš pedagogų registro (PR). Duomenys kaupiami nuo 2010 m. Siekiant užtikrinti asmens duomenų apsaugą duomenys buvo triukšminti.

85
0
288
Publikuota: 2022-10-21 Atnaujinta: 2023-12-01 Valstybės duomenų agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Duomenų objektas yra švietimo institucijos, kuriose, tikslinių metų rugsėjo 1 dienos duomenimis, yra ugdomi mokiniai pagal bendrojo ugdymo programas. Priskiriant mokinį prie teritorijos laikoma, kad jo gyvenamoji vieta sutampa su Gyventojų registre deklaruota gyvenamąja vieta tikslinių metų rugsėjo 1-ą dieną. Tais atvejais, kai šia data asmuo nebuvo deklaravęs gyvenamosios vietos, mokinio gyvenamoji vieta buvo laikoma paskutinė/ankstesnė deklaruota jo gyvenamoji vieta. Sudarant pasiekiamumo automobiliu teritorijas, neatsižvelgta į piko valandas ir savaitės dienas. Duomenų rinkinys atnaujinamas du kartus per metus (spalio ir sausio mėnesį).

22
0
9500