Rasta duomenų rinkinių: 14
Publikuota: 2024-06-25 Atnaujinta: 2024-06-25 Valstybės duomenų agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Lentelėje pateikta informacija apie einamųjų mokslo metų bendrojo, profesinio, ikimokyklinio, priešmokyklinio, neformalaus ugdymo mokinius iš Nacionalinės Švietimo agentūros (NŠA) Mokinių registro (MR). Šioje lentelėje matoma informacija tik tų mokinių, kurių mokymosi pradžios data yra lygi arba senesnė einamųjų mokslo metų pabaigos datai ir kurių mokymosi pabaigos data yra naujesnė arba lygi einamųjų mokslo metų pradžios datai arba yra tuščia, dar neįrašyta (galioja_nuo ≤ einamųjų mokslo metų pabaiga IR (galioja_iki ≥ einamųjų mokslo metų pradžia ARBA galioja_iki - neįrašyta, tuščia)). Pavyzdžiui, kai einamieji mokslo metai yra nuo 2023-09-01 iki 2024-08-31, lentelėje bus matomi įrašai tų mokinių, kurie pradėjo mokytis tam tikroje klasėje arba būrelyje nuo 2023-09-01 ir baigė mokytis 2024-06-01, tačiau nebus matomi įrašai tų mokinių, kurie pradėjo mokytis 2022-09-01 ir baigė mokytis 2023-06-01. Siekiant sustiprinti asmens duomenų apsaugą duomenys buvo triukšminti. Dėl techninių klausimų ar galimų klaidų kreiptis į atverimas@stat.gov.lt

44
0
0