Rasta duomenų rinkinių: 1585
Publikuota: 2024-07-18 Atnaujinta: 2024-07-18 Valstybės duomenų agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

UAB „Varutis“ vystoma ir administruojama Elektroninė sveikatos istorijos sistema (ESIS) kaupia asmens sveikatos priežiūros įstaigų (ASPĮ), naudojančų ESIS, turimų lovų duomenis. Priklausomai nuo ASPĮ, duomenų laiko aprėptis gali skirtis, tačiau duomenys yra kasdien naujinami. Duomenų rinkinys apima ASPĮ JAR kodą, pavadinimą ir savivaldybę, lovos profilio pavadinimą, bendrą visų atitinkamo profilio lovų skaičių ir laikinai nepildomą skaičių lovų, užimtų esamą dieną.

20
0
0
Publikuota: 2024-07-18 Atnaujinta: 2024-07-18 Valstybės duomenų agentūra
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

UAB „Varutis“ vystoma ir administruojama Elektroninė sveikatos istorijos sistema (ESIS) kaupia asmens sveikatos priežiūros įstaigose (ASPĮ), naudojančiose ESIS, dirbančio personalo tarnybinius duomenis. Priklausomai nuo ASPĮ, duomenų laiko aprėptis gali skirtis, tačiau duomenys yra kasdien naujinami. Duomenų rinkinys apima ASPĮ JAR kodą, pavadinimą ir savivaldybę, darbuotojui priskirtą padalinį, jo pseudonimizuotą asmens kodą, einamas pareigas ir ataskaitinę datą, nurodančią esamo duomenų įrašo aktualumą.

15
0
0
Publikuota: 2024-07-15 Atnaujinta: 2024-07-17 Valstybinė lietuvių kalbos komisija
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos (VLKK) pasvetainė „Pasaulio vietovardžiai“ kaupia sulietuvintus pasaulio objektų vietovardžius. Duomenų pagrindas sudarytas iš Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro (MELC) parengto ir išleisto žodyno. Duomenys kaupiami nuo 2014 m. ir yra atnaujinami iki šiol. Duomenys apima objekto identifikatorių, apjungiantį jo pavadinimus originalo ir lietuvių kalbomis, pavadinimus su ir be kirčio ženklų, požymį, ar pavadinimas sulietuvintas, objekto rūšį, šalį, žemyną, lokalizaciją, skirtą nurodyti objekto vietovę bei paieškų skaičių, anksčiausią ir vėliausią datas.

24
0
0
Publikuota: 2024-07-09 Atnaujinta: 2024-07-09 Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Nurodomi tarpsisteminiai pralaidumai (iš Lietuvos į Kaliningradą kryptimi) prekybai dienos eigoje. Valandiniai duomenys. Paskirstytas (užrezervuotas) pralaidumas (angl. Already Allocated Capacity (AAC)). Atverta pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 543/2013, 2013 m. birželio 14 d., dėl duomenų teikimo ir skelbimo elektros energijos rinkose, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 714/2009 I priedą. Daugiau informacijos: litgrid.eu

23
0
0
Publikuota: 2024-07-09 Atnaujinta: 2024-07-09 Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Nurodomas faktinis elektros energijos srautas (iš Lietuvos į Švediją kryptimi). Skelbiami valandiniai akumuliuoti duomenys, susidedantys iš kas 2 minutes skelbiamų duomenų. Atverta pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 543/2013, 2013 m. birželio 14 d., dėl duomenų teikimo ir skelbimo elektros energijos rinkose, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 714/2009 I priedą. Daugiau informacijos: litgrid.eu

7
0
0
Publikuota: 2024-07-09 Atnaujinta: 2024-07-09 Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Nurodomas faktinis elektros energijos srautas (iš Lietuvos į Lenkiją kryptimi). Skelbiami valandiniai akumuliuoti duomenys, susidedantys iš kas 2 minutes skelbiamų duomenų. Atverta pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 543/2013, 2013 m. birželio 14 d., dėl duomenų teikimo ir skelbimo elektros energijos rinkose, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 714/2009 I priedą. Daugiau informacijos: litgrid.eu

6
0
0
Publikuota: 2024-07-09 Atnaujinta: 2024-07-09 Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Nurodomas faktinis elektros energijos srautas (iš Lietuvos į Kaliningradą kryptimi). Skelbiami valandiniai akumuliuoti duomenys, susidedantys iš kas 2 minutes skelbiamų duomenų. Atverta pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 543/2013, 2013 m. birželio 14 d., dėl duomenų teikimo ir skelbimo elektros energijos rinkose, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 714/2009 I priedą. Daugiau informacijos: litgrid.eu

5
0
0
Publikuota: 2024-07-09 Atnaujinta: 2024-07-09 Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Nurodomas faktinis elektros energijos srautas (iš Lietuvos į Latviją kryptimi). Skelbiami valandiniai akumuliuoti duomenys, susidedantys iš kas 2 minutes skelbiamų duomenų. Atverta pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 543/2013, 2013 m. birželio 14 d., dėl duomenų teikimo ir skelbimo elektros energijos rinkose, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 714/2009 I priedą. Daugiau informacijos: litgrid.eu

4
0
0
Publikuota: 2024-07-09 Atnaujinta: 2024-07-09 Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Nurodomas faktinis elektros energijos srautas (iš Lietuvos į Baltarusiją kryptimi). Skelbiami valandiniai akumuliuoti duomenys, susidedantys iš kas 2 minutes skelbiamų duomenų. Atverta pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 543/2013, 2013 m. birželio 14 d., dėl duomenų teikimo ir skelbimo elektros energijos rinkose, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 714/2009 I priedą. Daugiau informacijos: litgrid.eu

6
0
0
Publikuota: 2024-07-09 Atnaujinta: 2024-07-09 Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Nurodomi tarpsisteminiai pralaidumai (iš Lietuvos į Baltarusiją kryptimi) prekybai dienos eigoje. Valandiniai duomenys. Paskirstytas (užrezervuotas) pralaidumas (angl. Already Allocated Capacity (AAC)). Atverta pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 543/2013, 2013 m. birželio 14 d., dėl duomenų teikimo ir skelbimo elektros energijos rinkose, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 714/2009 I priedą. Daugiau informacijos: litgrid.eu

8
0
0
Publikuota: 2024-07-09 Atnaujinta: 2024-07-09 Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Nurodomi tarpsisteminiai pralaidumai (iš Kaliningrado į Lietuvą kryptimi) prekybai dienos eigoje. Valandiniai duomenys. Paskirstytas (užrezervuotas) pralaidumas (angl. Already Allocated Capacity (AAC)). Atverta pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 543/2013, 2013 m. birželio 14 d., dėl duomenų teikimo ir skelbimo elektros energijos rinkose, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 714/2009 I priedą. Daugiau informacijos: litgrid.eu

8
0
0
Publikuota: 2024-07-09 Atnaujinta: 2024-07-09 Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė
Duomenų rinkinys viešinamas: Taip

Nurodomi tarpsisteminiai pralaidumai (iš Baltarusijos į Lietuvą kryptimi) prekybai dienos eigoje. Valandiniai duomenys. Paskirstytas (užrezervuotas) pralaidumas (angl. Already Allocated Capacity (AAC)). Atverta pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 543/2013, 2013 m. birželio 14 d., dėl duomenų teikimo ir skelbimo elektros energijos rinkose, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 714/2009 I priedą. Daugiau informacijos: litgrid.eu

8
0
0