Duomenų rinkinio peržiūros: 21

Šiame rinkinyje pateikta statistinė informacija apie gyventojų užimtumą ir nedarbą bei užimtų gyventojų, bedarbių ir ekonomiškai neaktyvių gyventojų skaičių, jų pasiskirstymą pagal amžių, išsilavinimą ir lytį.
Bedarbis – nedirbantis 15–74 metų amžiaus asmuo, kuris pastarąsias keturias savaites aktyviai ieško darbo ir gali pradėti dirbti per dvi savaites.
Užimti gyventojai – asmenys, dirbantys bet kokį darbą, gaunantys už jį darbo užmokestį pinigais ar natūra arba turintys pajamų ar pelno.. Tyrime užimtais gyventojais laikomi 15–89 metų gyventojai, tiriamąją savaitę ne trumpiau kaip valandą dirbę bet kokį darbą, už kurį gavo darbo užmokestį pinigais ar atlygį natūra ar iš kurio turėjo pelno ar pajamų, taip pat gyventojai, kurie turėjo darbą, bet tiriamąją savaitę laikinai nedirbo.
Statistinio stebėjimo vienetas - privatus namų ūkis bei jo narys. Tiriamoji visuma – visi nuolatiniai Lietuvos gyventojai. Statistinė informacija rengiama šalies, regionų, apskričių ir savivaldybių lygmeniu. Laiko aprėptis nuo 2021 metų.
Tyrime naudojami klasifikatoriai:
Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.);
Lietuvos profesijų klasifikatorius (LPK 2012);
Lietuvos švietimo klasifikatorius (LŠK 2014);
Lietuvos standartizuotas švietimo klasifikatorius švietimo programoms pagal lygius klasifikuoti (LSŠPK 2014);
Tarptautinis užimtumo statuso klasifikatorius (ISCE-93) (tik anglų kalba);
Lietuvos Respublikos administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių klasifikatorius (LR AVGVK 2018);
Bendras teritorinių statistinių vienetų klasifikatorius (NUTS).

Patinka 0
Brandos lygis 4,0
Atnaujinama Kas 3 mėnesiai
Kategorijos
  • Statistika
Grupės Didelės vertės rinkiniai
Būsena Atvertas
Duomenų rinkinys viešinamas Taip
Licencija Creative Commons Attribution 4.0
Katalogas Lietuvos

Peržiūrėti papildomą informaciją +

Valstybės duomenų agentūra

Organizacija

Valstybės duomenų agentūra

El. paštas

info@stat.gov.lt

Telefonas

+370 656 97 121, +370 689 76 725

Tinklalapis

https://vda.lrv.lt/lt/


Dalintis socialiniuose tinkluose

Prenumeruoja: 0

Duomenų šaltiniai

Teritorija Pavadinimas Periodo pradžia Periodo pabaiga Dydis Formatas Publikuota Atnaujinta
- uzimti_gyventojai - Saugyklos API 2024-06-12 2024-07-01 Atidaryti

Priskirtos organizacijos

Komentarai

user-icon

Sistemos Naudotojas
Statusas pakeistas į Atvertas.
2024-06-12 11:09

Komentuoti gali tik prisijungę naudotojai