1999 m. revizuotame Lietuvos prekvatero geologiniame žemėlapyje M 1:200 000 vaizduojamos prekvartero uolienų paplitimo pokvartero paviršiuje geologinės ribos, nuosėdinę dangą kertantys lūžiai ir šio žemėlapio pagrindu sudarytų geologinių pjūvių linijos.

Teritorija
Periodo pradžia
Periodo pabaiga
Dydis
Formatas URL
Publikuota 2024-05-03
Atnaujinta Neapibrėžtu periodiškumu
Publikuojamas saugykloje Ne

Modeliai

Modelių nėra.

Komentarai

Komentuoti gali tik prisijungę naudotojai